Budvar RedixBudvar Redix

Budvar Redix

Světlé výčepní pivo

LIMITKA
NOVINKA
NEFILTROVÁNO

Budvar Redix

Světlé výčepní pivo

4,0

% obj.

4,0

% VOL.

obsah alkoholu
alcohol content
Alkoholgehalt

9,7

%

EPM

Extract of original wort (EPM)

This unit indicates the amount of dissolved sugars in the wort, i.e. in the beer production phase before fermentation. In the past it was stated in degrees (°),but the levels are currently indicated in percent (%). So with 116 g of sugar that dissolved in 1 kg of wort we brewed a beer with 11.6 %.

EPM

EPM – Exktrat původní mladiny

Jednotka uvádí množství rozpuštěných cukrů v mladině, tedy ve fázi výroby piva před procesem kvašení. Dříve se uváděla ve stupních (°), ale v současné době se stupňovitost uvádí v procentech (%), tzn. že v případě 116 g cukru, které se rozpustily v 1 kg mladiny, jsme uvařili pivo o stupňovitosti 11,6 %.

EPM

EPM – Extrat aus ursprünglicher Bierwürze

Die Einheit nennt die Menge aufgelösten Zuckers in derBierwürze, also in der Phase der Bierproduktion vor dem Gärungsprozess. Früherwurde sie in Grad (°) angegeben, aber heute wird der Grad in Prozent (%) angeführt, d. h. im Fall von 116 g Zucker, die in 1 kg Bierwürze aufgelöstwurden, wird ein Bier mit einem Grad von 11,6 % gebraut.

28

IBU

bitterness

IBU – The International Bitterness Unit is an international unit for bitterness.

The unit is not measured in a sensory way, but is stated analytically in milligrams per litter of standard Iso-Alpha-Bitter acids. Thus, it is possible that even beers with lower IBU may be subjectively perceived as being more bitter, and vice versa. The reason is that perception of the bitterness of beer is also influenced by other components, such as malt composition, etc. Nevertheless, it is a unit that tells something about the bitterness of beer.

hořkost

IBU – International Bitterness Units je mezinárodní jednotka hořkosti

Jednotka není měřena senzoricky, ale je udávána analyticky  v miligramech na litr standardních iso-alfahořkých kyselin. Tudíž je možné, že i piva s nižším IBU mohou být subjektivně vnímána jako piva hořčejší, a obráceně. Vnímání hořkosti piva totiž ovliňují i další složky jako složení sladu apod. I přes to je to jednotka, která o hořkosti piva leccos napoví.

Bitterkeit

IBU – International Bitterness Unit ist die internationale Bittereinheit.

Die Einheit wird nicht sensorisch gemessen, sondern analytisch in Milligramm pro Liter   Standard-Isoalfasäuren. Demnach ist es möglich, dass auch Biere mit geringerem IBU subjektiv bitterer empfunden werden können und umgekehrt. Die Wahrnehmung der Bitterkeit von Bier beeinflussen nämlich auch andere Komponenten wie der Malzzusammensetzung usw. Dennoch handelt es sich um eine Einheit, die über die Bitterkeit des Bieres einiges aussagt.

14

EBC

barva piva

EBC – zkratka pro European Brewery Convention

Jedná se o skupinu pivovarských odborníků, kteří se dohodli na společné jednotce popisující barvu piva podle míry absorpce světla. Nejsvětlejší piva mívají barvu okolo 5 EBC a působí až nazelenalým dojmem, nejtmavší piva mívají barvu i přes 100 EBC.*

colour

EBC – The European Brewery Convention unit is a unit for determining the colour of beer.

EBC – the abbreviation for the European Brewery Convention, which is a group of brewery experts who have agreed on a common unit describing the colour of beer according to the degree of light absorption. The lightest beers tend to have the colour of about 5 EBC and seem almost greenish; the darkest beers tend to have the colour of even over 100 EBC.

Farbe

EBC – European Brewery Convention Unit ist die Einheit zur Beschreibung der Farbstärke von Bieren.

EBC – Abkürzung für European Brewery Convention. Das ist eine Gruppe von Brauexperten, die sich auf eine gemeinsame Einheit geeinigt haben, welche die Farbe des Bieres nach dem Grad der Lichtabsorption beschreibt. Die hellsten Biere haben tendenziell eine Farbe von ca. 5 EBC und wirken fast grünlich, die dunkelsten Biere haben tendenziell eine Farbe von über 100 EBC.

slad: český světlý, Red X

chmel: Polaris (čtyřikrát chmeleno)

Package

Balení

Verpackung

Lahev
lahev
No items found.
Bottle
Lahev
FLASCHE
Plechovka
plech
No items found.
METAL CAN
Plech
DOSE
KEG
KEG
30 l
50 l
KEG
Tank
Tank

Osvěživé, středně plné pivo, jemuž slady daly mandarinkový odstín barvy. Vyšší hořkost s bylinným charakterem a silným peprným dozníváním.

chráněné zeměpisné označení "českobudějovické pivo"

Nutritional values

Nutritional values

g/100 ml (unless otherwise stated)
Energy value (kJ/100 ml)
Carbohydrates total, incl. Polyols
Of this sugars (mono and disacharides)
Fat
0
– of this saturated fatty acids
0
Fibres
0
Protein
Salt
Gliadin / gluten (mg/l)
Nutriční hodnoty

Nutriční hodnoty

g/100 ml (pokud není uvedeno jinak)
Energetická hodnota (kJ/100 ml)
Sacharidy celk.vč. polyolů
Z toho cukry (mono- a disacharidy)  
Tuky
0
– z toho nasycené mastné kyseliny
0
Vláknina
0
Bílkoviny
Sůl
Gliadin / lepek (mg/l)
Nährwerte

Nährwerte

g/100 ml (falls nicht anders angeführt)
Energiewert (kJ/100 ml)
Sacharide ges. einschl. Polyole
Davon Zucker (Mono- und Disacharide)
Fette
0
– davon gesättigte Fettsäuren
0
Ballaststoffe
0
Eiweiße
Salz
Gliadin / Gluten  (mg/l)
ZavřítCloseschließen