Odznak s textem "Pivo z národního pivovaru Budvar"

Historie Budějovického piva

Historická fotografie pivovaru Budvar
Události před založením pivovaru

1265

Přemysl Otakar II. zakládá Č. Budějovice

Přemysl Otakar II. zakládá Č. Budějovice

Vlastní historie vaření piva v Českých Budějovicích začíná v roce 1265, kdy byly České Budějovice založeny českým králem Přemyslem Otakarem II., který město nadal významnými privilegii, mezi něž náleželo i právo várečné.

1351

Karel IV. uděluje právo mílové

Karel IV. uděluje právo mílové

4. května 1351 dává Karel IV., král český, Budějovickým různé svobody a mezi nimi i právo mílové. Od této doby se v obvodu asi 10 km od města nesměly nacházet žádné cizí krčmy.

1410

Václav IV. rozšiřuje městu výsady

Václav IV. rozšiřuje městu výsady

20. června 1410 Václav IV. rozšiřuje starší mílové právo, aby na míli od města nebyly žádné cizí sladovny, pivovary, řemeslníci a krčmy.

1464

Vynucení mílového práva vojskem

Vynucení mílového práva vojskem

V roce 1464 si Budějovičtí měšťané násilím vynutili jeho respektování a zlikvidovali cizí sladovny, pivovary a krčmy v okruhu mílového práva zdejších pravovárečníků za městskými hradbami a v jejich okolí.

1495

Založení městského pivovaru

Založení městského pivovaru

Po dlouhých jednáních s měšťany mohla českobudějovická radnice vybudovat svůj vlastní pivovar - Velký pivovar. Podle ujednání s měšťany vařil městský pivovar tzv. bílé (pšeničné) pivo, jednotliví měšťané pak tmavé ječmenné.

1532

Pochvala za dobré pivo

Pochvala za dobré pivo

Ferdinand I., římský a český král, udělil obyvatelům Budějovic pochvalu za zvláště dobrý chléb a pivo.

1547

Další uznání budějovickému pivu

Další uznání budějovickému pivu

Ferdinand I. nařizuje Budějovickým, aby mu na císařský dvůr do Augsburgu poslali zdejšího sládka s čeledí, aby mu zde vařil pivo.

1722

Vznik Malého pivovaru

Vznik Malého pivovaru

Měšťané usilovali od počátku 18. století o správu obecního pivovaru. Argumentovali právem várečným, které jim patřilo již od roku 1495. Městská rada jim ho v roce 1722 skutečně přiznala, ale museli se vzdát vaření piva ve svých domech. Proto zakoupili várečný dům sládka Matěje Konvičky - vznikl tzv. Malý pivovar. Městská rada však prohlásila tento objekt za svůj majetek. Od té doby vlastnilo město pivovary dva: Velký pivovar u Rožnovské brány a Malý pivovar na rohu ulic Karla IV. a Kanovnické.

1795

Měšťané získávají pivovary

Měšťané získávají pivovary

Měšťané proti tomuto aktu protestovali a celý spor skončil až v roce 1795, kdy město předalo oba pivovary do správy měšťanům. Vznikl tak tzv. Měšťanský pivovar.

1847

Přestěhování Měšťanského pivovaru

Přestěhování Měšťanského pivovaru

Zařízení i prostory obou budějovických pivovarů brzy přestaly vyhovovat potřebě zvýšit výrobu piva. Oba provozy byly několikrát rekonstruovány a přestavovány, ale velmi brzy se ukázalo, že další rozvoj pivovarů ve vnitřním městě nebude možný. V roce 1847 bylo rozhodnuto vystavět nový lednicový sklep na Lineckém předměstí. Zde byl později, v letech 1851 - 1852, vystavěn nový pivovar.

1872

Zahájen vývoz piva z Č. Budějovic do USA

Zahájen vývoz piva z Č. Budějovic do USA

Ze starého kontinentu proudily do Ameriky miliony lidí, kteří doufali, že zde naleznou lepší život. Vystěhovalci si s sebou přivezli i svoji žízeň a oblibu evropského piva, které se sem začalo dovážet. Mezi nimi byla také piva česká - od roku 1872 také pivo Budweiser Bier z Českých Budějovic.

1876

Zahájení výroby piva v Anheuser-Busch

Zahájení výroby piva v Anheuser-Busch

Stále rostoucí obliba evropských piv na americkém trhu přivedla dalšího přistěhovalce C. Conrada na myšlenku tato piva v Americe napodobovat. Problém nastal s výběrem značky pro jejich výrobek. Bylo jasné, že se musí jednat o dobře známou značku z Evropy, jejíž název je vyslovitelný i v anglickém jazyce. Tak v roce 1876 spatřilo světlo světa další pivo Budweiser Bier. Šest století poté, co se začalo pivo vařit v Českých Budějovicích. Pro svůj záměr si Carl Conrad vybral právě pivovar společnosti Anheuser-Busch.

1878

Neoprávněná adopce známky Budweiser

Neoprávněná adopce známky Budweiser

V roce 1878 C. Conrad přihlásil u amerického patentového úřadu ochrannou známku Budweiser Lager Bier. Tuto známku pak v roce 1891 převedl na pivovarský koncern Anheuser-Busch, který tak získal oprávnění k prodeji tohoto piva. Adopce Budweiseru byla nejen neoprávněná, ale vlastníci americké známky ji vydávali za známku fantazijní. Oproti tomu pivo Budweiser z Českých Budějovic vyjadřovalo konkrétní údaj o místě původu, který byl odvozen od úředního názvu města. Vyobrazení etikety společnosti Anheuser-Busch z roku 1876 obsahuje údaj, že toto pivo je vařeno podle Budějovického receptu a z českých surovin. Sám Adolphus Busch, zakladatel amerického pivního gigantu Anheuser-Busch, vypověděl před obvodním soudem v Jižním New Yorku ve věci sporu o označení Budweiser v roce 1894 takto: „Nápad byl jednoduchý – vyrábět pivo stejné kvality, barvy a chuti jakou má pivo vyráběné v Budějovicích nebo v Čechách.“

1895

Založení Českého akciového pivovaru

Český akciový pivovar (dnešní Budějovický Budvar, n.p.) začal své proslulé pivo vařit 7. října 1895. Události, které předcházely jeho vzniku, byly v národnostně rozdělených Budějovicích dramatické. Část českých právovárečníků nespokojených se situací v místním výrazně proněmecky orientovaném Měšťanském pivovaře podporovaná předními zástupci české buržoazie se rozhodla založit svůj vlastní podnik.

události v letech 1895—1930

1896

Restaurace akciového pivovaru

Restaurace akciového pivovaru

20. května 1896 byla slavnostně otevřena „Restaurace akciového pivovaru“ Den oficiálního otevření byl stanoven na neděli, ale již v sobotu bylo v restauraci po celý den nabito a veškeré místnosti zařízené v elegantním stylu s elektrickým osvětlením v neděli praskaly ve švech díky proudu žíznivých poutníků. Od tohoto okamžiku se pivovar stal centrem českého národního života ve městě.

1896

První významná ocenění

První významná ocenění

Kvalitní pivo z akciového pivovaru se velmi rychle prosadilo v silné konkurenci. Vysoká jakost piva vynesla pivovaru hned v roce 1896 významná ocenění získaná na hospodářské výstavě a výstavě lékárnické v Praze. V roce 1897 získaly výrobky pivovaru zlatou medaili na potravinářské výstavě ve Stuttgartu.

1908

Rozšiřování provozů

Rozšiřování provozů

Stále vzrůstající výstav piva - za několik málo let předstihl akciový pivovar konkurenční měšťanský pivovar - si vynutil rozšíření všech provozů. V letech 1905-1908 byla postavena druhá varna, nová strojovna, byly rozšířeny ležácké sklepy a modernizovány i ostatní provozy.

1911

První známkoprávní smlouva

První známkoprávní smlouva

Když si v roce 1907 nechal na sebe značku Budweiser zaregistrovat koncern Anheuser-Busch ve Spojených státech, protestovaly proti tomu oba budějovické pivovary (od roku 1906 vyvážel své pivo do USA i akciový pivovar). Po dlouhých dohadech byla v roce 1911 uzavřena smlouva, ve které Český akciový pivovar za odškodné uznal platnost americké registrace, avšak nevzdal se práva označovat své výrobky slovem Budweiser a přívlastkem original po celém světě.

1930

Registrace známky Budvar

V roce 1930 si pivovar nechal zaregistrovat svou ochrannou známku Budvar, která byla užívána pro exportní 12° světlý ležák. Mimořádný mezinárodní úspěch této známky přivedl nakonec správní radu k tomu, aby ji začlenila do názvu pivovaru, který od roku 1936 zněl: Budvar-Český akciový pivovar, České Budějovice.

události v letech 1930—1967

1939

Druhá známkoprávní smlouva

Druhá známkoprávní smlouva

Na počátku roku 1939, na pokraji války, byly pod hrozbou zabavení svého zboží v USA oba českobudějovické pivovary donuceny oba českobudějovické pivovary uzavřít novou smlouvu s koncernem Anheuser-Busch, tentokrát však v jejich neprospěch. Za nepřiměřenou finanční náhradu se zavázaly nepoužívat označení Budweiser, Budweis a dalších odvozenin, a to pro oblast severoamerické pevniny od Panamy na sever.

1942

Okupace pivovaru

Okupace pivovaru

Během okupace byl do Budvaru-Českého akciového pivovaru dosazen nacistický správce a pivovar se stal součástí sítě protektorátních pivovarů. Během války vývoz prakticky zanikl, i když akciový pivovar vyvážel ve větší míře až do roku 1942.

1959

První etiketa s prvky současného designu

První etiketa s prvky současného designu

1967

Vzniká Budějovický Budvar, národní podnik

V roce 1967 došlo k založení Budějovického Budvaru, n.p., který se stal nástupcem původního akciového pivovaru i pivovaru měšťanského, jejichž ochranné známky z větší části převzal. Byl postaven na úroveň Jihočeským pivovarům a z hlediska řízení měly oba podniky společné vedení.

události v letech 1967—1996

1973

Plechovkové pivo

Plechovkové pivo

V roce 1973 zavedl Budějovický Budvar novinku – plechovkové pivo. Pokus o mechanické stáčení piva do plechovek přímo v pivovaru však narážel na technické problémy (nízký výkon) a dopadl nakonec neúspěšně. Proto vedení pivovaru rozhodlo o spolupráci s pivovarem „Zlatý bažant“ v Hurbanovu, kde měli automatickou plnící linku na plechovky.

1991

Nová etapa vývoje pivovaru

Nová etapa vývoje pivovaru

Nová etapa historie pivovaru nastala po Sametové revoluci 1989, kdy došlo (1. 1. 1991) i k fyzickému osamostatnění Budějovického Budvaru. Díky další celkové modernizaci všech provozů, navázání přímých obchodních vztahů s tuzemskými a zahraničními obchodními partnery, budování vlastních distribučních skladů zvýšil pivovar dvaapůlkrát svou produkci.

1996

První milion hektolitrů piva

Budějovický Budvar, n.p. díky rozsáhlé modernizaci překročil hranici 1 000 000 hl vystaveného piva.

události v letech 1996—2013

2000

Úspěchy v zahraničí

Úspěchy v zahraničí

V roce 2000 pivovar vyvážel své pivo již do 56 států celého světa. Na některých trzích začal pivovar zakládat vlastní dceřinné společnosti. Největší trh v té době představuje Německo, kam ročné putuje na 200 000 hektolitrů piva.

2003

Tankové hospodářství

Tankové hospodářství

Budějovický Budvar, n. p. uvedl v roce 2003 na trh spolehlivou a moderní technologii v čepování piva. Jedná se o systém nerezových nádrží, který zaručuje tu nejlepší kvalitu a čerstvost piva.

2003

Original pivnice Budvarka

Original pivnice Budvarka

V Hotelu Malý pivovar v Českých Budějovicích byla otevřena první Original pivnice Budvarka. Koncept řetězce originálních pivnic je určen všem, kteří mají rádi prostředí tradiční a přitom moderní pivnice s příjemnou atmosférou, kde si mohou vychutnat s přáteli vynikající, kvalitně ošetřené pivo a výbornou českou i zahraniční kuchyni.

2004

Potvrzení originality

Potvrzení originality

Evropská komise přisoudila Budějovickému Budvaru, n.p. právo užívat zeměpisné označení „Budějovické pivo“ a „Českobudějovické pivo“. Toto rozhodnutí vstoupilo v platnost 1. 5. 2004.

2005

Nové Návštěvnické centrum

Nové Návštěvnické centrum

Pivovar otevírá nové Návštěvnické centrum a multimediální expozici Příběh budějovického piva, ve které barvitě vykresluje dějiny pivovarnictví v Českých Budějovicích. Součástí centra je také prodejna pivovarských suvenýrů a reklamních předmětů.

2005

Tradiční Budvar v novém kabátě

Tradiční Budvar v novém kabátě

5. 10. 2005 pivovar Budějovický Budvar, n. p. představuje nové půllitrové láhve pro kompletní portfolio výrobků a značek.

2007

Uvedení piva Pardál na trh

Uvedení piva Pardál na trh

1. března bylo uvedeno na trh světlé výčepní pivo pod zcela novou značkou Pardál. Značka Pardál zásadaně rozšířila stávající nabídku pivovaru. Má výrazně odlišnou chuť než pivo Budweiser Budvar. Vyznačuje se především vyšší hořkostí. Značka Pardál je zajímavá také tím, že na vývoji senzorických vlastností se přímo podílelo 300 mužů z řad jeho budoucích spotřebitelů. Tento postup byl do té doby ve světě zcela unikátní a později ho zkopírovalo několik českých pivovarů.

2007

Zahájen prodej dánského piva Carlsberg

Zahájen prodej dánského piva Carlsberg

Budějovický Budvar podepsal s dánským výrobcem piva Carlsberg Breweries exkluzivní importní smlouvu o dovozu a prodeji prémiového ležáku značky Carlsberg v České republice.

2011

Nový koncept značkových restaurací In Loco Budweiser Budvar Restaurant

Nový koncept značkových restaurací In Loco Budweiser Budvar Restaurant

První restaurace In Loco (v překladu „Na správném místě“) byla otevřena v Clarion Congress Hotelu České Budějovice. Restaurace přináší hostům nový moderní interiér a skvělé gastronomické zážitky. Koncept vychází z myšlenky setkání „velkého“ světa (a lidí světa znalých) se světem tvrdohlavé a poněkud svérázné jihočeské nátury a kultury. Pojítkem mezi oběma světy je značka Budweiser Budvar, která oba tyto světy zná a v obou se dokázala prosadit.

2011

Budějovický Budvar zavádí na trh nevratné sudy KeyKeg

Budějovický Budvar zavádí na trh nevratné sudy KeyKeg

Budějovický Budvar zavedl do prodeje v českých poměrech neobvyklé nevratné (jednocestné) sudy na čepované pivo o objemu 20 a 30 litrů. Systém KeyKeg funguje v podstatě na stejném principu jako populární pivní tanky: pivo se plní do vnitřního vaku ze speciální fólie, která je zcela nepropustná pro plyny a zajišťuje tak vysokou mikrobiologickou i senzorickou kvalitu piva.

2012

Somersby

Somersby

Budějovický Budvar se od 1. června stal výhradním dovozcem jablečného cideru značky Somersby do České republiky. Somersby je prémiovou značkou dánského koncernu Carlsberg Breweries.

2012

První várka piva Bud B:STRONG z čerstvého chmele

První várka piva Bud B:STRONG z čerstvého chmele

25. srpna byla uvařena historicky první várka speciálního piva BUD s použitím čerstvých chmelových hlávek. Čerstvé chmelové hlávky patří mezi nejvzácnější pivovarské suroviny, neboť se musejí zpracovat bezprostředně po sklizni, tedy ve stejný den, kdy byly očesány. Z tohoto důvodu se v pivovarské praxi používají jen zcela výjimečně. Budějovický Budvar byl v roce 2012 jediným českým pivovarem, který z čerstvého chmele vařil pivo. Použitý chmel odrůdy Žatecký poloraný červeňák byl sklizen na chmelnici „U Splavu“, která patří do slavné lokality „Údolí Zlatého potoka“ v katastru chmelařské obce Blšany.

2013

Vlastní stáčírna plechovkového piva

Vlastní stáčírna plechovkového piva

14. 2. 2013 byla spuštěna nová, vlastní stáčírna plechovkového piva s hodinovým výkonem plniče piva 16 800 kusů plechovek.

2013

Vlastní stáčírna plechovkového piva

14. 2. 2013 byla spuštěna nová, vlastní stáčírna plechovkového piva s hodinovým výkonem plniče piva 16 800 kusů plechovek.

události v letech 2013—2016

2014

Redesign obalů značky Budweiser Budvar

Redesign obalů značky Budweiser Budvar

Hlavními cíli projektu bylo sladění vzhledu obalů s hodnotami značky, lepší identifikace výrobků spotřebitelem, snížení počtu variant etiket a zvýšení výkonu stáčíren lahví.

2015

Oslavy 120. výročí založení pivovaru

Oslavy 120. výročí založení pivovaru

Budějovický Budvar po celý rok připomínal 120. výročí svého založení. V průběhu roku se na trhu objevilo několik limitovaných edic piva s tématem výročí, mimo jiné světlého kvasnicového nefiltrovaného ležáku v sudech. Motiv výročí se objevil na mnoha suvenýrech (např. keramický podtácek, plechová cedule, otvírák, sada historických fotografií, džbán na pivo, korbel s víčkem aj.). Pivovar uspořádal i řadu kulturních akcí, například vydání knihy o historii Budějovického Budvaru, ukončení rekonstrukce multimediální expozice „Příběh budějovického piva“, divadelní prohlídky pivovaru s hranými scénami v dobových kostýmech nebo Den v Budvaru.

2016

Překonání hranice 50 milionů hektolitrů

Překonání hranice 50 milionů hektolitrů

Budějovický Budvar překonal další magickou hranici ve své historii a potvrdil dlouhodobý trend vzrůstajícího zájmu o pivo značek Budweiser Budvar a Pardál. Ve čtvrtek 11. února 2016 přesáhl celkový výstav piva uvařeného v tomto pivovaru objem 50 miliónů hektolitrů. V prvním roce od svého založení (hospodářský rok 1895/1896) byl výstav pivovaru 35 223 hl.

2017

Budějovický Budvar uvádí na trh dvě sezónní piva: CVIKL a LONDON PRIDE

Budějovický Budvar uvádí na trh dvě sezónní piva: CVIKL a LONDON PRIDE

Budweiser Budvar CVIKL Nefiltrované kvasnicové pivo – světlé výčepní. Protože není filtrované, má v porovnání s výčepním pivem Budweiser Budvar poněkud vyšší hořkost. Díky čerstvým aktivovaným kvasnicím, které se přidávají těsně před stáčením, si zachovává stejně plnou a svěží chuť jako ve sklepě pivovaru. Kvasnice způsobují také lehký matný zákal nápoje. Obsah alkoholu: 4,0 % obj. London Pride Prémiové pivo typu ALE vyráběné v Londýně, které proslavilo pivovar Fuller’s po celém světě. Má nádhernou měděnou barvu, svěží ovocnou a kořeněnou vůni a příjemnou sladovou chuť s nádechem ovoce a střední chmelovou hořkostí. Obsah alkoholu 4,7 % obj.

2018

Nové logistické centrum

Nové logistické centrum

Výstavba areálu začala na podzim 2016 a letos v dubnu byl zahájen zkušební provoz. Srdcem logistického centra je automatický zakladačový sklad pro 19 000 palet, který je s výrobní částí pivovaru propojen unikátním technologickým mostem pro obousměrnou dopravu palet s hotovými výrobky a vratnými obaly.

2018

Budějovický Budvar zahájil montáž tanků v novém ležáckém sklepě

V pivovaru byla zahájena montáž technologie do nového ležáckého sklepa. Obří jeřáb o nosnosti 350 tun přemístil z transportních vozidel do objektu sklepa první dva nerezové tanky o objemu 2100 hektolitrů. Tanky jsou přes 14 metrů dlouhé a jejich průměr je téměř 5 metrů. Výrobcem tanků je společnost ZVU Strojírny Hradec Králové.

události od 2016 do současnosti

2018

Budějovický Budvar loni exportoval nejvíce piva v historii

Budějovický Budvar loni exportoval nejvíce piva v historii

V roce 2017 vyvezl Budějovický Budvar rekordní objem piva. Do 76 zemí exportoval celkem 990 508 hektolitrů piva, to je meziročně o 1,5 % více. Klíčovým druhem vyváženého piva byl v loňském roce světlý ležák značky Budweiser Budvar, jehož prodej vzrostl o 2,6 %.

2019

Rekordní rok 2019

Rekordní rok 2019

Národní pivovar Budějovický Budvar má za sebou rekordní rok. V roce 2019 meziročně zvýšil výstav piva na celkový objem 1,679 mil. hektolitrů. Zároveň pivovar vyexportoval nejvíce piva ve své historii, celkem 1,154 mil. hektolitrů. Dařilo se i obchodně, tržby v roce 2019 poprvé přesáhly 2,8 mld. Kč.

2020

Budvar RESERVE

Budvar RESERVE

Národní pivovar slaví 125 let od svého založení limitovanou edicí piva Budvar RESERVE