Prohlášení o použitelnosti webu

Webová prezentace národního podniku Budějovický Budvar je vytvořena s maximální snahou o dobrou použitelnost.

Web je vytvořen podle specifikace HTML 5 a dodržuje syntaktickou a sémantickou správnost. Vizuální prezentace pak pomocí kaskádových stylů (CSS). Díky tomu je možné web prezentovat na dalších výstupních zařízeních. Všechny stránky jsou také opatřeny speciálními styly pro tisk.

Při tvorbě webu bylo dbáno na to, aby co nejvíce textů bylo definováno v relativních jednotkách a šlo je jednoduše zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů a stránky byly tedy čitelné i pro zrakově postižené uživatele.

Prohlášení o autorských právech

Držitelem autorských práv k veškerému obsahu těchto internetových stránek je Budějovický Budvar, n.p., K. Světlé 512/4, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice Doručovací číslo: 370 21, Česká republika, není-li uvedeno jinak.

Není-li uvedeno jinak, internetové stránky www.budejovickybudvar.cz jsou chráněny autorskými právy a právy autorů jednotlivých publikovaných textů podle autorského práva, zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „autorský zákon“). Uživatel internetových stránek www.budejovickybudvar.cz je povinen přistupovat k obsahu internetových stránek www.budejovickybudvar.cz a nakládat s ním v mezích autorského zákona, tj. nezasahovat do obsahu či podnikat jakýkoli jiný zásah do autorských práv ve smyslu ustanovení § 11 a 12 autorského zákona.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Výhradním cílem webové prezentace Budějovického Budvaru, n.p. – www.budejovickybudvar.cz je informovat uživatele webových stránek o otázkách, jež jsou předmětem jeho zájmu. Přestože věnujeme maximální pozornost tomu, aby webové stránky obsahovaly aktuální a přesné údaje, nemůžeme vyloučit, že se zde nevyskytnou chyby či zastaralé informace, a webové stránky tudíž neslouží jako zdroj odborného poradenství.

Vzhledem k technickým vlastnostem a fungování internetu může dojít kdykoli k poškození nebo ke změně informací uvedených na internetových stránkách, a to nezávisle na vůli Budějovického Budvaru, n.p. V takovém případě nezodpovídáme za informace, které se uživateli internetových stránek mylně zobrazí.

Na webových stránkách jsou rovněž uvedeny některé odkazy na stránky provozované třetími osobami. Tyto osoby nejsou pod naší kontrolou a za obsah jejich stránek nepřebíráme žádnou odpovědnost.

Budějovický Budvar, n.p. si vyhrazuje právo na změnu internetových stránek, a to kdykoliv v průběhu jejich existence, přičemž není povinnen na provedené změny upozorňovat.

© 2019 Budějovický Budvar, n.p.
Všechna práva vyhrazena