Budvar Reserve

Strong pale beer

Budvar Reserve

Strong pale beer

Budvar Reserve

Strong pale beer

Budvar Reserve

Strong pale beer

LIMITKA
NOVINKA
NEFILTROVÁNO

Budvar Reserve

Strong pale beer

obsah alkoholu
alcohol content
Alkoholgehalt

7,4-8,2

% obj.

7,4-8,2

% VOL.

16,3

%

EPM

Extract of original wort (EPM)

This unit indicates the amount of dissolved sugars in the wort, i.e. in the beer production phase before fermentation. In the past it was stated in degrees (°),but the levels are currently indicated in percent (%). So with 116 g of sugar that dissolved in 1 kg of wort we brewed a beer with 11.6 %.

EPM

EPM – Exktrat původní mladiny

Jednotka uvádí množství rozpuštěných cukrů v mladině, tedy ve fázi výroby piva před procesem kvašení. Dříve se uváděla ve stupních (°), ale v současné době se stupňovitost uvádí v procentech (%), tzn. že v případě 116 g cukru, které se rozpustily v 1 kg mladiny, jsme uvařili pivo o stupňovitosti 11,6 %.

EPM

EPM – Extrat aus ursprünglicher Bierwürze

Die Einheit nennt die Menge aufgelösten Zuckers in derBierwürze, also in der Phase der Bierproduktion vor dem Gärungsprozess. Früherwurde sie in Grad (°) angegeben, aber heute wird der Grad in Prozent (%) angeführt, d. h. im Fall von 116 g Zucker, die in 1 kg Bierwürze aufgelöstwurden, wird ein Bier mit einem Grad von 11,6 % gebraut.

hořkost

IBU – International Bitterness Units je mezinárodní jednotka hořkosti

Jednotka není měřena senzoricky, ale je udávána analyticky  v miligramech na litr standardních iso-alfahořkých kyselin. Tudíž je možné, že i piva s nižším IBU mohou být subjektivně vnímána jako piva hořčejší, a obráceně. Vnímání hořkosti piva totiž ovliňují i další složky jako složení sladu apod. I přes to je to jednotka, která o hořkosti piva leccos napoví.

bitterness

IBU – The International Bitterness Unit is an international unit for bitterness.

The unit is not measured in a sensory way, but is stated analytically in milligrams per litter of standard Iso-Alpha-Bitter acids. Thus, it is possible that even beers with lower IBU may be subjectively perceived as being more bitter, and vice versa. The reason is that perception of the bitterness of beer is also influenced by other components, such as malt composition, etc. Nevertheless, it is a unit that tells something about the bitterness of beer.

Bitterkeit

IBU – International Bitterness Unit ist die internationale Bittereinheit.

Die Einheit wird nicht sensorisch gemessen, sondern analytisch in Milligramm pro Liter   Standard-Isoalfasäuren. Demnach ist es möglich, dass auch Biere mit geringerem IBU subjektiv bitterer empfunden werden können und umgekehrt. Die Wahrnehmung der Bitterkeit von Bier beeinflussen nämlich auch andere Komponenten wie der Malzzusammensetzung usw. Dennoch handelt es sich um eine Einheit, die über die Bitterkeit des Bieres einiges aussagt.

26

IBU

barva piva

EBC – zkratka pro European Brewery Convention

Jedná se o skupinu pivovarských odborníků, kteří se dohodli na společné jednotce popisující barvu piva podle míry absorpce světla. Nejsvětlejší piva mívají barvu okolo 5 EBC a působí až nazelenalým dojmem, nejtmavší piva mívají barvu i přes 100 EBC.*

beer color EBC
colour

EBC – The European Brewery Convention unit is a unit for determining the colour of beer.

EBC – the abbreviation for the European Brewery Convention, which is a group of brewery experts who have agreed on a common unit describing the colour of beer according to the degree of light absorption. The lightest beers tend to have the colour of about 5 EBC and seem almost greenish; the darkest beers tend to have the colour of even over 100 EBC.

beer color EBC
Farbe

EBC – European Brewery Convention Unit ist die Einheit zur Beschreibung der Farbstärke von Bieren.

EBC – Abkürzung für European Brewery Convention. Das ist eine Gruppe von Brauexperten, die sich auf eine gemeinsame Einheit geeinigt haben, welche die Farbe des Bieres nach dem Grad der Lichtabsorption beschreibt. Die hellsten Biere haben tendenziell eine Farbe von ca. 5 EBC und wirken fast grünlich, die dunkelsten Biere haben tendenziell eine Farbe von über 100 EBC.

beer color EBC

13

EBC

slad
malt
malz

Czech malt

chmel
hop
hopfen

žatecký poloraný červeňák (ŽPČ) • hops cone

Nährwerte

Nährwerte

g/100 ml (falls nicht anders angeführt)
Energiewert (kJ/100 ml)
247
Sacharide ges. einschl. Polyole
4,2
Davon Zucker (Mono- und Disacharide)
0,4
Fette
0
– davon gesättigte Fettsäuren
0
Ballaststoffe
0
Eiweiße
0,5
Salz
0
Gluten  (mg/l)
max 50
Nutriční hodnoty

Nutriční hodnoty

g/100 ml (pokud není uvedeno jinak)
Energetická hodnota (kJ/100 ml)
247
Sacharidy celk. vč. polyolů
4,2
Z toho cukry (mono- a disacharidy)  
0,4
Tuky
0
– z toho nasycené mastné kyseliny
0
Vláknina
0
Bílkoviny
0,5
Sůl
0
Lepek (mg/l)
max 50
Nutritional values

Nutritional values

g/100 ml (unless otherwise stated)
Energy value (kJ/100 ml)
247
Carbohydrates total, incl. Polyols
4,2
Of this sugars (mono and disacharides)
0,4
Fat
0
– of this saturated fatty acids
0
Fibres
0
Protein
0,5
Salt
0
Gluten (mg/l)
max 50

Strong beer of golden colour and distinct malt taste. It matures for at least 200 days in our lager cellars.

badge

chráněné
zeměpisné označení

budějovické pivo

badge

chráněné
zeměpisné označení

českobudějovické pivo

Package

Balení

Verpackung

Lahev
0,33 l
Bottle
Lahev
FLASCHE
Plechovka
No items found.
METAL CAN
Plech
DOSE
KEG
No items found.
KEG
Tank
Tank
Odznak s textem "Pivo z národního pivovaru Budvar"
Budweiser Budvar OriginalBudweiser Budvar Original
NOVINKA

Budweiser Budvar Original

LIMITKA

Budweiser Budvar Original

Světlý ležák

Budvar 33Budvar 33
NOVINKA

Budvar 33

LIMITKA

Budvar 33

Světlý ležák

Budvar RedixBudvar Redix
NOVINKA

Budvar Redix

LIMITKA

Budvar Redix

Světlé pivo

Budvar VýčepníBudvar Výčepní
NOVINKA

Budvar Výčepní

LIMITKA

Budvar Výčepní

Světlé výčepní pivo

Budvar NealkoBudvar Nealko
NOVINKA

Budvar Nealko

LIMITKA

Budvar Nealko

Nealkoholické pivo

Budvar Tmavý ležákBudvar Tmavý ležák
NOVINKA

Budvar Tmavý ležák

LIMITKA

Budvar Tmavý ležák

Tmavý ležák

Budvar ReserveBudvar Reserve
NOVINKA

Budvar Reserve

LIMITKA

Budvar Reserve

Silné pivo světlé

No items found.
No items found.
Odznak s textem "Pivo z národního pivovaru Budvar"
Budweiser Budvar OriginalBudweiser Budvar Original
NOVINKA

Budweiser Budvar Original

LIMITKA

Budweiser Budvar Original

Pale lager

Budvar 33Budvar 33
NOVINKA

Budvar 33

LIMITKA

Budvar 33

Pale lager

Budvar RedixBudvar Redix
NOVINKA

Budvar Redix

LIMITKA

Budvar Redix

Pale beer

Budvar VýčepníBudvar Výčepní
NOVINKA

Budvar Výčepní

LIMITKA

Budvar Výčepní

Pale beer

Budvar NealkoBudvar Nealko
NOVINKA

Budvar Nealko

LIMITKA

Budvar Nealko

Non-alcoholic beer

Budvar Dark LagerBudvar Dark Lager
NOVINKA

Budvar Dark Lager

LIMITKA

Budvar Dark Lager

Dark lager

Odznak s textem "Pivo z národního pivovaru Budvar"
Budweiser Budvar OriginalBudweiser Budvar Original
NOVINKA

Budweiser Budvar Original

LIMITKA

Budweiser Budvar Original

Leichtes Lager

Budvar 33Budvar 33
NOVINKA

Budvar 33

LIMITKA

Budvar 33

Helles Lager

Budvar RedixBudvar Redix
NOVINKA

Budvar Redix

LIMITKA

Budvar Redix

Helles bier

Budvar VýčepníBudvar Výčepní
NOVINKA

Budvar Výčepní

LIMITKA

Budvar Výčepní

Helles gezapftes Bier

Budvar NealkoBudvar Nealko
NOVINKA

Budvar Nealko

LIMITKA

Budvar Nealko

Alkoholfreies Bier

Budvar DARK lagerBudvar DARK lager
NOVINKA

Budvar DARK lager

LIMITKA

Budvar DARK lager

Dunkles Lager

Budvar ReserveBudvar Reserve
NOVINKA

Budvar Reserve

LIMITKA

Budvar Reserve

Helles Starkbier