BackZurückZpět

V Českých Budějovicích dnes začínají 23. Pivovarsko-sladařské dny

15.10.2009
Budweiser Budvar
Pivovar

Ve dnech 15. – 16. října zaplní prostory DK Metropol v Českých Budějovicích téměř 300 odborníků z oborů pivovarství, sladařství a chmelařství. Zástupci výrobních podniků, středních a vysokých škol a výzkumných pracovišť si budou vyměňovat nejnovější poznatky z oboru, který patří mezi důležité součásti české ekonomiky a který také významně přispívá k propagaci České republiky v zahraničí. Pořadateli letošního ročníku jsou Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s, Ústav kvasné chemie a bioinženýrství VŠCHT Praha a Budějovický Budvar, n.p. Na programu je celkem 42 odborných přednášek, z nichž tři budou předneseny zástupci Budějovického Budvaru.

Budějovický Budvar má vlastní výzkumné pracoviště, které vede významný vědec, doc. Ing. Jan Šavel, CSc. Ten v poslední době významně přispívá do celosvětové odborné diskuse na téma chuťové stability piva. Jedním z objevů doc. Šavla je například to, že průběh a rychlost „stárnutí“ piva (tj. negativní senzorické změny) jsou značně ovlivněny jemným složením varní vody. To je jedním z důležitých argumentů v diskusi o tom, zda licenčně vyráběná piva jsou nebo nejsou na celém světě chuťově identická bez ohledu na místo výroby.

Přednášky zástupců Budějovického Budvaru budou v podstatě navazovat na téma, které v českém pivovarství značně ovlivnil doc. Šavel. - tj. prakticky využitelné metody pivovarské kontroly a s tím spojené metody řízení jakosti pivovarské výroby.

Jedna z přednášek se věnuje základnímu pivovarskému rozboru - stanovení zbytkového extraktu piva a z toho vyplývajících dalších základních parametrů, jako jsou stupeň prokvašení či obsah alkoholu. Téma bude diskutováno v kontextu moderních optických přístrojů a přednášející se bude zamýšlet i na tím, jak by tato oblast pivovarské analytiky mohla vypadat, kdyby se moderní optické přístroje objevily dříve.

Druhá přednáška bude zaměřena na analytické metody používané k rozborům pivovarských surovin. Protože základní jakostní parametry piva – chuť a vůně – jsou z největší části dané právě použitými surovinami, je kontrola kvality surovin pro tradiční pivovar velice důležitá. Proto se této oblasti intenzivně věnuje i výzkumné oddělení Budějovického Budvaru. Jedním z výsledků výzkumu v Budějovickém Budvaru je unikátní využití infračervené spektroskopie (NIR), pro které byly vytvořeny vlastní kalibrační modely. Ty dokáží například velice citlivě rozpoznat, zda nakupovaný slad a chmel svou kvalitou odpovídá tradičním budvarským surovinám. Součinnost konvenčních laboratorních a nejmodernějších instrumentálních metod (např. NIR) navíc umožňuje snížení časových a personálních nároků na laboratorní analýzy při navýšení počtu sledovaných vzorků a testovaných znaků při monitoringu kvality nakupovaných surovin.

Třetí přednáška stručně shrne přínosy Budějovického Budvaru českému pivovarnictví.

V minulosti se ve městě piva a tužek konal pivovarský kongres již dvakrát - v letech 1985 a 1995. Protože se pro město jedná o mimořádně významnou událost, záštitu nad kongresem převzal primátor města České Budějovice Mgr. Juraj Thoma.

Média mají vstup na kongres zajištěn zdarma, na základě předložení novinářského průkazu.

Nachrichten entfernen

Ich möchte Pressemitteilungen per e-mail erhalten.

Informationenzum Datenschutz hier

Danke für dein Interesse. Wir haben Sie zur Abonnentenliste hinzugefügt.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

News subscription

I want to receive press releases by email.

Information about personal data protection here

Thank you for your interest. We have added you to the list of subscribers.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Odebírání zpráv

Chci dostávat tiskové zprávy emailem.

Informace o ochraně osobních údajů zde

Děkujeme za váš zájem. Zařadili jsme vás na seznam odběratelů.
Oops! Something went wrong while submitting the form.