BackZurückZpět

Tento týden uplynulo 120 let od otevření první restaurace v areálu Budějovického Budvaru

20.5.2016
Pivovar


V úterý 17. května 2016 uplynulo 120 let od slavnostního otevření první restaurace v areálu pivovaru Budějovický Budvar. Pro občany Českých Budějovic to byla významná společenská událost, o které informovaly i české noviny Budivoj (ročník 32, čtvrtek 21. května 1896, str. 2):

„Restaurace českého akciového pivovaru byla sice teprve v neděli oficielně otevřena, ale již v sobotu bylo tam po celý den nabito. V neděli byl proud žíznivých poutníků - možno-li ještě větší. Restaurace, jest elegantně zařízena a pozůstává z velkého a malého sálu, dále z dvou místností pro úředníky a personál z pivovaru. Veškeré místnosti pivovaru jsou elegantně jako nejlepší velkoměstské restaurace zařízeny a elektricky osvětleny. Restauratér p. Otto Němeček, bývalý vrchní číšník u arcivévody Štěpána v Praze, v Grandhotelu v Kolíně a pak správce restaurace Mayerovy (dříve Petzoldovy) a šlechtického kasina v Praze, v Celetné ulici, jest chvalně známý odborník, kuchyň i sklep jeho jsou výtečné a odporučují se všem labužníkům co nejlépe. Hosté, kteří dříve konali výlety na kovárnu a do německých hostinců ve Kněžských a Čtyřech Dvořích, do Čes. Vrbna a jiných obcí německých, dají při svých výletech zajisté přednost znamenité restauraci pana Němečka. Také v pondělí a v úterý navštívili restauraci četní hosté, kteří si restauraci velice libuji. Podél silnice, lípovým stromořadím ozdobené, sedí se to také pěkně venku ve stínu a pivečko české v parnu tím více chutná a žíznivé poutníky láká. V pondělí počalo se v zahradě se stavbou letní verandy.“


Matiční elektrická dráha

Zahradní restaurace s prostorným kuželníkem zahájila provoz v létě 1896. Pivovarská restaurace se od začátku stala útočištěm nejrůznějších českých spolků. Rušno v ní bylo i v zimě, protože vedení Českého akciového pivovaru povolilo Sokolům, aby si vedle kuželníku zřídili veřejné kluziště. Pivovar se stal po Besedě druhým významným centrem českého národního života ve městě. V pivovarské zahradě se počínaje rokem 1896 konaly srazy a slavnosti českých spolků jako například Matice školské, Sokola, Obce baráčníků a jiných, které značně přispívaly k rozvoji národního uvědomění i společenského života českého obyvatelstva. Největší oblibě se těšily tzv. Matiční slavnosti, které byly od roku 1899 pořádány každoročně, zpravidla poslední neděli v červnu. Šestnáctá, a zároveň poslední Matiční slavnost, neměla šťastný konec. Byla přerušena v důsledku sarajevského atentátu a Rakousko-Uhersko stanulo na prahu první světové války. (Zdroj: I. Hajn: kniha „Budweiser Budvar (1895 – 2015)“, vydavatel: Budějovický Budvar, n. p., 2015).


Tradice pivovarských restaurací pokračuje bez přerušení dodnes
V prostorách, kde fungovala první pivovarská restaurace, je dnes „Společenský sál pana sládka“ pro 80 osob. V něm se pořádají bankety, svatební hostiny nebo firemní školení. Původní vchod z Pražské třídy je dnes již zazděný. Od 60. let byla pivovarská restaurace přemístěna do nové budovy v ulici K. Světlé. Pivnice „Formanka“ v prvním patře patřila v 70. a 80. letech minulého století mezi nejpopulárnější českobudějovické restaurace. V roce 1981 se šéfkuchařem „Formanky“ stal pan Milan Bláha. Když byla dne 24. ledna 1996 – bezmála po sto letech – pro veřejnost otevřena dnešní Pivnice Budvar, pan Bláha se v ní stal šéfkuchařem a na této pozici pracuje dodnes. Pivnice Budvar nabízí širokou nabídku jídel tradiční české kuchyně a perfektní obsluhu. Vyhlášená jsou zvláště vepřová kolena, svíčková a budvarský guláš se špekovým knedlíkem. V turistické sezóně bývá v době obědů a večeří beznadějně obsazena. Lidé často využívají Pivnici Budvar k uspořádání rodinných oslav nebo podnikových večírků. Další informace najdete zde.

Matiční slavnosti
Matiční slavnosti probíhaly zpravidla na několika místech najednou – v Besedě, v městských sadech a v pivovarské zahradě. Vedení akciového pivovaru si jejich konání velice považovalo, o čemž svědčí i to, že se během těchto slavností do zahrady nechalo instalovat tzv. „matiční dělo“ vyrobené v bednárně Českého akciového pivovaru. Nejednalo se o nic jiného než o mohutnou dřevěnou rouru na kolečkách, ze které, když se do ní zezadu střelilo z pistole, vyšla následně rána připomínající střelbu z děla. Pro Matiční slavnost byla jednou dokonce vyrobena i „matiční elektrická dráha“, která jezdila po kolejovém okruhu o délce asi půl kilometru. Byla napájená elektřinou z místní pivovarské elektrocentrály. Návštěvníci se pak mohli za nepatrný poplatek vozit celý den. Bylo to ještě před zavedením veřejné tramvajové dopravy v Českých Budějovicích (od 15. června 1909). Velké popularitě u návštěvníků se těšily stánky s akciovým pivem. Nepříjemná situace nastala v roce 1907, kdy se u stánků s občerstvením vytvořily až půlhodinové fronty. Od následujícího roku se pivo čepovalo již na dvaceti až třiceti místech. (Zdroj: I. Hajn: kniha „Budweiser Budvar (1895 – 2015)“, vydavatel: Budějovický Budvar, n. p., 2015).

Nachrichten entfernen

Ich möchte Pressemitteilungen per e-mail erhalten.

Informationenzum Datenschutz hier

Danke für dein Interesse. Wir haben Sie zur Abonnentenliste hinzugefügt.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

News subscription

I want to receive press releases by email.

Information about personal data protection here

Thank you for your interest. We have added you to the list of subscribers.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Odebírání zpráv

Chci dostávat tiskové zprávy emailem.

Informace o ochraně osobních údajů zde

Děkujeme za váš zájem. Zařadili jsme vás na seznam odběratelů.
Oops! Something went wrong while submitting the form.