BackZurückZpět

Rozhodnutí Tribunálu Evropské unie neohrožuje obchodní aktivity Budějovického Budvaru v EU

22.1.2013
Známkoprávní spory

„Z rozhodnutí nejsme nadšeni. Protože ale verdikt není definitivní, po pečlivém prostudování rozsudku zhodnotíme naše šance na případnou změnu a zvážíme, zda v této věci podáme dovolání k Evropskému soudnímu dvoru,“ říká Mgr. Helena Votřelová, právnička Budějovického Budvaru. „Dnešní rozhodnutí nijak nenarušuje naše obchodní aktivity v zemích Evropské unie. V zemích, ve kterých již máme registrované ochranné známky BUD, zůstávají tyto známky i nadále v platnosti,“ vysvětluje Helena Votřelová. Známku BUD má Budějovický Budvar registrovánu například v České republice, na Slovensku, ve Spojeném království, Francii, Beneluxu a v Bulharsku. „Náš konkurent tímto rozhodnutím nezískal ani žádné nové možnosti k expanzi – v podstatě zůstává zachován současný stav,“ dodává Helena Votřelová. Rozhodnutí se nijak netýká klíčových značek BUDWEISER a BUDWEISER BUDVAR.

Institut ochranné známky Společenství je velmi praktickým opatřením Evropské unie, neboť zásadním způsobem zjednodušuje agendu spojenou s přihlašováním a následnou správou ochranných známek na území EU. V případě ochranné známy Společenství postačuje k registraci pouze jediná přihláška a platnost takovéto ochranné známky se navíc do budoucna automaticky rozšiřuje do všech nově přistupujících států. Vždy ale platí, že starší – tedy dříve registrované – národní ochranné známky mají přednost před ochrannou známkou Společenství, zůstávají v platnosti a jejich majitel se může bránit proti užívání mladší ochranné známky Společenství „na svém území“.

Globální spory o ochranné známky BUDWEISER a její varianty trvají od roku 1907, tedy již více než 100 let. Budějovický Budvar je v nich zvláště v posledních letech vysoce úspěšný. V letech 2000 - 2011 bylo definitivně ukončeno 124 soudních sporů a správních řízení, z nichž Budějovický Budvar vyhrál 88 případů a 8 sporů skončilo smírem nebo remízou.

Nachrichten entfernen

Ich möchte Pressemitteilungen per e-mail erhalten.

Informationenzum Datenschutz hier

Danke für dein Interesse. Wir haben Sie zur Abonnentenliste hinzugefügt.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

News subscription

I want to receive press releases by email.

Information about personal data protection here

Thank you for your interest. We have added you to the list of subscribers.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Odebírání zpráv

Chci dostávat tiskové zprávy emailem.

Informace o ochraně osobních údajů zde

Děkujeme za váš zájem. Zařadili jsme vás na seznam odběratelů.
Oops! Something went wrong while submitting the form.