BackZurückZpět

Přelomové rozhodnutí milánského odvolacího soudu otevírá značce Budweiser Budvar cestu zpět na italský trh

23.6.2011
Známkoprávní spory

V roce 2008 prvoinstanční soud přiznal žalobcům nároky na náhradu škody ve výši téměř 6 mil. Euro a příslušenství. Odvolací soud nyní rozhodl, že k nekalé soutěži nedošlo, tudíž žádný nárok na náhradu škody nevznikl a dokonce pro klamavost zrušil ochrannou známku „Budweiser“ č. 589.805 vlastněnou ABI v Itálii. Žalobci navíc musejí uhradit veškeré náklady řízení italských importérů.

Italský odvolací soud v Miláně ve svém rozhodnutí podpořil italské importéry značky Budweiser Budvar – společnosti Italsug Trade S.R.L. (dále Italsug) a K. Kiem S.R.L. (dále Kiem). Spor byl vyvolán v roce 2001 žalobou společnosti Anheuser-Busch Inbev (dále ABI) a jejího italského partnera Birra Peroni Industriale S.P.A. (dále Peroni) na údajnou nekalou soutěž a porušení práv k jejich ochranným známkám „Budweiser“, „Bud“ a jim podobných tím, že do Itálie dováželi a tam prodávali pivo značky „Budweiser Budvar“. Žalobci původně požadovali zabavení a zničení veškerého takto označeného zboží, náhradu škody a pokutu ve výši 21 mil. Euro a úhradu nákladů řízení. V roce 2008 přiznal soud 1. instance žalobcům nárok na náhradu škody ve výši 5 950 271,58 Euro + úroky.

Odvolací soud nyní prakticky všechny požadavky ABI a Peroni zamítl. “Podle tohoto rozhodnutí, které je již pravomocné, dospěl soud k závěru, že k nekalé soutěži ani k porušení práv k ochranné známce společnosti ABI ze strany italských importérů Budějovického Budvaru n.p. nedošlo a tudíž žádný nárok na náhradu škody nevznikl. Navíc soud vyhověl návrhu společností Italsug a Kiem a pro klamavost zrušil ochrannou známku č. 589.805 „Budweiser“ vlastněnou ABI v Itálii,“ říká Mgr. Helena Lejtnarová, vedoucí právního oddělení Budějovického Budvaru. Žalobci navíc musejí uhradit veškeré náklady řízení vzniklé italským importérům v obou stupních řízení ve výši téměř 150 000 Euro. Právě tento spor je součástí „války“, která o značku Budweiser v Itálii probíhá již od roku 1985. V roce 2001 po dlouhých soudních sporech dosáhl ABI zneplatnění některých ochranných známek Budějovického Budvaru s prvkem „Budweiser“ v Itálii. Následně začal ABI v Itálii používat svou ochrannou známku „Budweiser“, snažil se zakázat užívání dalších, stále platných, známek „Budweiser Budvar“ importéry Budějovického Budvaru n.p. a pokusil se je zastrašit požadavkem náhrady škody v nehorázné výši.

„Budějovický Budvar n.p. sice nebyl přímým účastníkem sporu, ale úzce se podílel na přípravě argumentace a jejím dokládání pomocí svých archivovaných dokladů. Ačkoliv byli žalováni importéři, byla tato žaloba ve své podstatě namířena proti Budějovickému Budvaru n. p. a jeho ochranné známce „Budweiser Budvar“. Rozhodnutí určitě posílí naše obchodní pozice v Itálii,“ doplňuje Petr Samec, PR manažer Budějovického Budvaru. Itálie patří mezi deset nejdůležitějších exportních teritorií Budějovického Budvaru a v loňském roce se tam prodej zvýšil o 34%. Itálie je pro pivovar tradičním odbytištěm – do Benátek se světlý ležák vyvážel již koncem 19. století. Až do roku 2001 používal Budějovický Budvar v Itálii značku „Budweiser Budvar“, než mu to bylo předběžným opatřením soudu vydaným v souvislosti s tímto sporem znemožněno.

Toto přelomové rozhodnutí odvolacího soudu v Miláně bude mít vliv i na ostatní probíhající řízení, která se dotýkají možnosti užívání známky „Budweiser Budvar“ Budějovickým Budvarem n.p. v Itálii. Není tedy vyloučeno, že se Budějovický Budvar bude moci vrátit na italský trh se známkou, kterou zde užíval již od konce 19. století. Budějovický Budvar n.p. zcela určitě využije všech svých možností, aby mohl na tuto svou tradici, neoprávněně přerušenou ze strany ABI, navázat.

Nachrichten entfernen

Ich möchte Pressemitteilungen per e-mail erhalten.

Informationenzum Datenschutz hier

Danke für dein Interesse. Wir haben Sie zur Abonnentenliste hinzugefügt.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

News subscription

I want to receive press releases by email.

Information about personal data protection here

Thank you for your interest. We have added you to the list of subscribers.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Odebírání zpráv

Chci dostávat tiskové zprávy emailem.

Informace o ochraně osobních údajů zde

Děkujeme za váš zájem. Zařadili jsme vás na seznam odběratelů.
Oops! Something went wrong while submitting the form.