BackZurückZpět

PIVOVAR OTEVŘENÝ A ZELENÝ ZASE O KROK BLÍŽE

22.2.2024
Aktuality

České Budějovice 22. 2. 2024 – Budějovický Budvar už zná účastníky soutěžního architektonického workshopu, který vypsal na začátku letošního roku v rámci stejnojmenného programu cíleného na udržitelný rozvoj a zvýšení návštěvnické atraktivity pivovaru. Vybráno bylo celkem 7 finalistů, jejichž úkolem bude přijít do léta s konkrétními návrhy a řešeními - tzv. architektonickým masterplanem.

Známe účastníky architektonického workshopu, který Budějovický Budvar vypsal začátkem letošního roku a jehož první kolo skončilo 29. ledna. Do soutěže se přihlásilo více než 30 architektonických ateliérů z celé Evropy. Sedm z nich prošlo na základě hlasování odborné poroty do užšího výběru. Vybraná studia budou v první polovině roku předkládat své návrhy na budoucí architektonický rozvoj pivovarského areálu. Po odevzdání požadovaných návrhů a splnění všech podmínek, obdrží každý z nich odměnu pro vypsanou architektonickou soutěž ve výši 500.000 Kč.

Na počátku února již architekti absolvovali detailní prohlídku areálu národního pivovaru a nyní pracují na konkrétních návrzích. S výslednými projekty by měli být hotovi v průběhu léta letošního roku, kdy bude současně vybrán ten nejlepší.

Všechny předložené návrhy musí odrážet komplexní pohled na rozvoj areálu a být v souladu se strategií rozvíjet pivovar směrem k inovativním enviromentálním řešením, která podpoří efektivní výrobu piva a povedou mimo jiné i ke zvýšení atraktivity celého areálu pro návštěvníky. Do budoucna se například počítá až s trojnásobným navýšením současné kapacity návštěvnického centra, zelenými fasádami, pivovarskou vyhlídkou, zelenou stezkou nad pivovarem nebo třeba fotovoltaickými elektrárnami či parkovacím domem.

Nachrichten entfernen

Ich möchte Pressemitteilungen per e-mail erhalten.

Informationenzum Datenschutz hier

Danke für dein Interesse. Wir haben Sie zur Abonnentenliste hinzugefügt.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

News subscription

I want to receive press releases by email.

Information about personal data protection here

Thank you for your interest. We have added you to the list of subscribers.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Odebírání zpráv

Chci dostávat tiskové zprávy emailem.

Informace o ochraně osobních údajů zde

Děkujeme za váš zájem. Zařadili jsme vás na seznam odběratelů.
Oops! Something went wrong while submitting the form.