BackZurückZpět

Obchodní a ekonomické výsledky pivovaru Budějovický Budvar za rok 2015

21.7.2016
Pivovar

Budějovický Budvar, n. p. dnes zveřejnil auditované obchodní a ekonomické výsledky roku 2015. Objem prodaného piva se loni meziročně zvýšil o 9,9% na objem 1 601 938 hektolitrů. Tento nárůst potvrdil dlouhodobý trend: za 10 let se výstav pivovaru zvýšil o 39% a od roku 1991 o 226%. Loňský prodej piva byl zároveň nejvyšší během 120 let existence podniku. Prodej klíčového druhu piva – tedy světlého ležáku Budweiser Budvar – vzrostl o 12%. Ležáku Pardálu Echt se prodalo o 9% více. Prodej piva baleného v lahvích se zvýšil o 10% a prodej plechovek stoupl o 29%. Prodej piva v tuzemsku vzrostl o 9% a export se zvýšil o 10,5%. Na celkovém exportu piva z České republiky se loni Budějovický Budvar podílel z 21,7%.

„Za těmito výsledky stojí jednak vysoká kvalita piva založená na tradici a osvědčených řemeslných postupech, jednak práce všech 653 zaměstnanců pivovaru,“ říká Ing. Robert Chrt, obchodní ředitel Budějovického Budvaru. Budějovický Budvar byl loni obchodně úspěšnější, než byl průměr českého pivovarnického průmyslu a díky tomu zvýšil i podíl na české produkci piva z 8,5% na 9,08%.

Velmi dobré obchodní výsledky se samozřejmě promítly do hospodaření. „Výsledky ve všech směrech překonaly plánované očekávání. Výkony dosáhly hodnoty 2,47 miliardy korun – meziročně o 5,6% více. Zisk před zdaněním pak meziročně stoupl o 13,8% na 349,8 milionu korun,“ upřesňuje Ing. Petr Žáček, ekonomický ředitel Budějovického Budvaru. Zisk byl vytvořen především v provozní oblasti a jeho hlavním zdrojem byly vyšší tržby za prodej piva. „Pozitivní byl také vliv stabilního kurzu koruny a také úspory v nákladech, kterých jsme dosáhli při nákupu energií, režijního materiálu i služeb,“ doplňuje Petr Žáček. Podnik loni vynaložil na investice a opravy 302,1 mil. Kč. Investice směřovaly například do opravy budovy stáčírny lahví, stavby přetlačného sklepa, nákupu dopravních prostředků nebo IT.

Pivovar se v roce 2015 přiblížil hranici svých výrobních a logistických možností. Aby podnik mohl pokračovat ve svém dlouhodobém rozvoji, musí v nejbližší budoucnosti rozsáhle investovat. Další rozvoj podniku podporuje i jeho zakladatel. Proto byla loni v orgánech podniku projednána „Strategie rozvoje podniku pro roky 2015-2020“, která obsahuje plán rozsáhlé investiční výstavby v hodnotě cca 1,5 miliardy Kč. „Do konce roku 2019 by tyto investice měly umožnit zvýšení výrobních kapacit o 20%. Realizace Strategie rozvoje podniku je již v plném proudu. Byl ukončen její první projekt – přetlačné tanky – a zároveň probíhá upgrade ERP systému. Právě nyní zahajujeme výstavbu moderního logistického centra,“ vysvětluje Ing. Adam Brož, Ph.D., MBA, sládek Budějovického Budvaru. Logistické centrum bude vybaveno nejmodernější skladovací a přepravní technologií a po jeho dokončení v roce 2018 se zlepší dopravní situace na Kněžskodvorské ulici. „Zahájili jsme také projektovou přípravu k rozšíření sklepů a stáčírny lahví. Vše by mělo být hotové v roce 2020,“ uzavírá Adam Brož.

Nachrichten entfernen

Ich möchte Pressemitteilungen per e-mail erhalten.

Informationenzum Datenschutz hier

Danke für dein Interesse. Wir haben Sie zur Abonnentenliste hinzugefügt.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

News subscription

I want to receive press releases by email.

Information about personal data protection here

Thank you for your interest. We have added you to the list of subscribers.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Odebírání zpráv

Chci dostávat tiskové zprávy emailem.

Informace o ochraně osobních údajů zde

Děkujeme za váš zájem. Zařadili jsme vás na seznam odběratelů.
Oops! Something went wrong while submitting the form.