BackZurückZpět

Největší letošní investice Budějovického Budvaru zastaví provoz na Pražské třídě

23.10.2008
Pivovar
Inovace

Pivovar Budějovický Budvar, n.p., zahájí zítra práce na výměně dvou plničů piva. Jedná se o největší letošní investici, jejíž hodnota dosáhne 80 miliónů Kč. Nové zařízení nahradí staré opotřebované stroje, které byly pořízeny v letech 1988 a 1993.

„Naše nové plniče představují současnou technickou špičku v oboru. Kromě vyššího výkonu mají zlepšené technologické hodnoty pro zvýšení trvanlivost piva, úspornější provoz a díky snížené spotřebě kysličníku uhličitého i lepší ekologické parametry,“ dodává Ing. Tolar. Nové plniče jsou asi o 20% výkonnější a jejich kapacita je 40 000 lahví za hodinu. Splňují nejpřísnější hygienické požadavky a jsou snáze sanitovatelné – využívají tzv. biologické stoly. Díky lepším parametrům při omezení přístupu kyslíku bude stáčené pivo mít lepší senzorickou stabilitu. Nezanedbatelné jsou i jejich ekonomické přínosy - mají nižší ztrátu produktu během plnění a nižší spotřebu CO2. Dodavatelem je německá firma KHS Dortmund.

„Naše lahvové linky jsou v současnosti na samé hranici výkonnosti a již nezvládají uspokojit zvýšenou poptávku po našem pivu ze strany zákazníků. V letech 2005 - 2007 jsme zvýšili objem prodaného lahvového piva téměř o 32 procent a letos očekáváme další nárůst prodeje. Proto již několik let investujeme do zvýšení výkonu lahvových linek,“ říká Ing. Josef Tolar, sládek Budějovického Budvaru. Protože není možné stáčírnu lahví zastavit na delší dobu (v tomto případě to bude 5 pracovních dnů), je nutné provádět výměnu jednotlivých částí na etapy. V roce 2005 to byla výměna myček láhví (instalace z uzavřené Pražské třídy), v roce 2006 automatizace a zvýšení výkonu pastérů a v roce 2007 výměna etiketovacích strojů a balicího stroje. V letech 2005 – 2008 (včetně) tak celkové investice do posílení výkonu lahvových linek Budějovického Budvaru dosáhly objemu 216 miliónů Kč.

Budějovický Budvar počítá s investicemi i v budoucnu. Letos v lednu schválila dozorčí rada Budějovického Budvaru koncepci rozvoje podniku pro léta 2008-2011. Její součástí je také střednědobý investiční plán. Celkové investice do roku 2011 dosáhnou hodnoty dvou miliard Kč a budou směřovat zejména do rozvoje výroby, obchodu, distribuce, informačních technologií a obalů, což svědčí o zájmu českého státu na dalším komplexním rozvoji pivovaru.

ÚPLNÁ UZAVÍRKA PRAŽSKÉ TŘÍDY
Z důvodu výměny plničů láhví ve stáčírně Budějovického Budvaru dojde v neděli 26.10. 2008 v době od 01:00 do 18:00 k úplné uzavírce silnice I/3 Pražská v Českých Budějovicích v úseku od ulice K. Světlé po ulici Nemanická. Objízdná trasa pro veškerou dopravu bude v obou směrech Č. Budějovice - Borek vedena: Pražská - K. Světlé - Kněžskodvorská - A.Trägra – Nemanická a zpět na I/3. Budějovický Budvar, n. p., se omlouvá za omezení dopravy všem občanům a děkuje za pochopení.

Nachrichten entfernen

Ich möchte Pressemitteilungen per e-mail erhalten.

Informationenzum Datenschutz hier

Danke für dein Interesse. Wir haben Sie zur Abonnentenliste hinzugefügt.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

News subscription

I want to receive press releases by email.

Information about personal data protection here

Thank you for your interest. We have added you to the list of subscribers.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Odebírání zpráv

Chci dostávat tiskové zprávy emailem.

Informace o ochraně osobních údajů zde

Děkujeme za váš zájem. Zařadili jsme vás na seznam odběratelů.
Oops! Something went wrong while submitting the form.