BackZurückZpět

Kontrola nařízená v Budějovickém Budvaru byla v rozporu s předpisy

7.2.2012
Pivovar

Kontrola tímto nerespektuje pravidla, která MZe standardně stanovilo k provádění své zakladatelské činnosti. „Současně nás překvapuje, že do této kontroly nebyla vůbec zapojena dozorčí rada a ani úsek kontroly ministerstva, které jsou dle jednacího řádu dozorčí rady a z logiky věci samotné orgány, které ministerstvo pro své kontroly používá spolu s přizvanými externími experty. V tomto případě např. dozorčí rada podniku nebyla vůbec informována.“ říká Petr Samec, PR manažer Budějovického Budvaru.

Budějovický Budvar, n.p. proto vznesl ke kontrole následující námitky a zároveň dopisem požádal ministra o jejich odstranění a uvedení právního základu kontroly do souladu se všemi předpisy:

  • kontrola je založena na nesprávném právním základě a je plně v rozporu se zákony (č. 320/2001 Sb. a č. 552/1991 Sb.), Statutem podniku vydaným MZe dne 19.5.2008 a Příkazem ministra zemědělství č. 5/2011 z 23.3.2011
  • chybí věcný a časový obsah kontroly
  • ač mají být v kontrolním týmu ze zákona pouze zaměstnanci MZe, žádní zaměstnanci MZe do kontrolní skupiny jmenováni nebyli
  • byla vznesena námitka proti pověření pana JUDr. Tomáše Jindry vedoucím kontrolní skupiny, neboť jmenovaný není zaměstnancem MZe a jeho pověření je zcela v rozporu se zákonem č. 320/2001 Sb. Z veřejných zdrojů je možné odvodit, že vedoucí kontrolní skupiny úzce spolupracuje s panem Rittigem. U jmenovaného existují důvodné pochybnosti o jeho objektivitě a nepodjatosti.

Všechna jednání s přizvanými externími experty z kontrolní skupiny jsou vedena ze strany Budvaru velmi korektně, jejich požadavky jsou podnikem evidovány a podklady podle nich připravovány. Podklady budou předány bezprostředně poté, kdy bude rozhodnuto o námitkách Budvaru, které musely být podle zákona vůči Pověření č. 02/2012/MZe vzneseny.

Nachrichten entfernen

Ich möchte Pressemitteilungen per e-mail erhalten.

Informationenzum Datenschutz hier

Danke für dein Interesse. Wir haben Sie zur Abonnentenliste hinzugefügt.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

News subscription

I want to receive press releases by email.

Information about personal data protection here

Thank you for your interest. We have added you to the list of subscribers.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Odebírání zpráv

Chci dostávat tiskové zprávy emailem.

Informace o ochraně osobních údajů zde

Děkujeme za váš zájem. Zařadili jsme vás na seznam odběratelů.
Oops! Something went wrong while submitting the form.