BackZurückZpět

Josef Tolar – bývalý sládek Budějovického Budvaru – byl uveden do Síně slávy českého pivovarství a sladařství

25.9.2009
Pivovar
Ocenění

Včera získal Ing. Josef Tolar – bývalý dlouholetý sládek Budějovického Budvaru – nejvyšší odborné ocenění Českého svazu pivovarů a sladoven. Na Svatováclavské slavnosti českého piva byl uveden do „Síně slávy českého pivovarství a sladařství“. Síň slávy byla ustanovena v roce 2002 a jsou do ní každoročně uváděny nejvýznamnější osobnosti českého pivovarského průmyslu. Dosud bylo do Síně slávy uvedeno pouze 16 českých osobností. Mezi nimi je kromě Ing. Tolara další laureát z Budějovického Budvaru – doc. Ing. Jan Šavel, CSc., významný vědec a držitel řady patentů, který v pivovaru pracuje jako vedoucí střediska výzkumné a vývojové činnosti.

Ing. Josef Tolar pracoval v Budějovickém Budvaru po celý život již od roku 1965. Funkci sládka vykonával 24 let a stal se tak druhým nejdéle sloužícím sládkem v historii pivovaru. Jako sládek odpovídal za konečnou kvalitu piva, které opouštělo bránu pivovaru. Jeho rukama prošlo celkem 21,464 milionu hektolitrů piva – to je větší objem, než jaký se vyrobí v celé České republice za jeden rok. Pan Tolar významně přispěl k doladění technologie výroby originálního budějovického piva, které vedlo k získání „Chráněného zeměpisného označení (PGI)“ v roce 2004 a měl zásadní podíl na celkovém technologickém a technickém rozvoji pivovaru, který nemá v historii podniku obdoby. Pod jeho dohledem byla výrobní kapacita pivovaru zvýšena téměř na trojnásobek.

Uvedení Josefa Tolara do Síně slávy je naprosto zasloužené a odpovídá jeho vysoké odborné reputaci v mezinárodním měřítku. Pro Budějovický Budvar vykonal obrovský díl práce, která pomáhá k úspěšné reprezentaci ryzího českého pivovarnictví doma i ve světě,“ říká ing. Jiří Boček, ředitel Budějovického Budvaru.

„Toto ocenění chápu také jako uznání zásluh všech mých kolegů, kteří se mnou celá léta spolupracovali,“ uvádí v reakci na vstup do Síně slávy Ing. Josef Tolar.

V této tiskové zprávě byly využity také tiskové materiály a informace Českého svazu pivovarů a sladoven.

O Ing. Josefu Tolarovi
Poradce Budějovického Budvaru v oblasti technologie výroby a investic, dlouholetý výrobně – technický ředitel (sládek) Budějovického Budvaru. V roce 1965 absolvoval fakultu potravinářské technologie na Vysoké škole chemicko- technologické v Praze. Svou profesionální dráhu začal hned po ukončení vysoké školy jako vedoucí laboratoře v pivovaru Budějovický Budvar. V 70. letech byl členem týmu, který vyvíjel Pito - první nealkoholické pivo v tehdejším Československu. Po získání zkušeností a odborné praxe v různých pozicích ve výrobním úseku pivovaru se v roce 1985 stal sládkem a v roce 1992 výrobně technickým manažerem Budějovického Budvaru. V této pozici řídil mimo jiné rekonstrukci a rozšíření výrobní kapacity pivovaru ze 450 tisíc hektolitrů na 1,35 milionu hektolitrů ročně. S pivovarem Budějovický Budvar je spojen celý jeho pracovní život. Funkci sládka tam vykonával 24 let. Od 1. ledna 2009 pracuje jako poradce Budějovického Budvaru.
Od roku 1998 je členem představenstva Výzkumného ústavu pivovarnického a sladařského v Praze. V prosinci 2002 převzal Josef Tolar zvláštní cenu „Britského cechu spisovatelů a novinářů píšících o pivu“ (British Guild of Beer Writers) – „stříbrný korbel“ (Silver Tankard) za svůj jedinečný přínos evropskému pivovarnictví. V loňském roce se pan Tolar zúčastnil jako porotce 31. ročník největšího britského pivního festivalu „Great British Beer Festival“ (GBBF), jehož součástí byla i soutěž o titul „Nejlepší pivo Velké Británie“ (Champion Beer of Britain). Vůbec poprvé v historii soutěže tak zasedl v její porotě zástupce českého pivovarnictví. V roce 2008 zvolili členové Sdružení Přátel piva Ing. Josefa Tolara „Sládkem roku 2008“. V září 2009 byl Josef Tolar členem elitní odborné poroty (Super Jury) na největší světové soutěži lahvových piv International Beer Challenge v Londýně jako vůbec první zástupce českého pivovarského průmyslu v historii soutěže.

O Síni slávy českého pivovarství a sladařství
Síň slávy českého pivovarství a sladařství navazuje od roku 2002 na bohatou historii českého piva a vyzdvihuje zásluhy těch, kteří se svou dlouholetou prací, znalostmi, odborností, invencí i osobní obětavostí zvláště významně zasloužili o udržení a dalšího zvýšení prestiže českého pivovarství a sladařství. Dosud bylo do Síně slávy uvedeno 16 laureátů:
2002 – Prof. Gabriela Basařová, Ivo Hlaváček
2003 – Ing. Miroslav Kahler, CSc., Ing. Richard Paulů
2004 – Jiří Váša, doc. Ing. Jan Šavel, CSc.
2005 – Jaromír Franzl, Ing. Antonín Kratochvíle
2006 – Ing. Pavel Ferkl, Václav Korda
2007 – Ing. Jiří Šrogl, Miroslav Urbánek
2008 – Jiří Plevka, Ing. Jan Voborský
2009 – Ing. Josef Tolar, Ing. Ivan Houska

Nachrichten entfernen

Ich möchte Pressemitteilungen per e-mail erhalten.

Informationenzum Datenschutz hier

Danke für dein Interesse. Wir haben Sie zur Abonnentenliste hinzugefügt.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

News subscription

I want to receive press releases by email.

Information about personal data protection here

Thank you for your interest. We have added you to the list of subscribers.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Odebírání zpráv

Chci dostávat tiskové zprávy emailem.

Informace o ochraně osobních údajů zde

Děkujeme za váš zájem. Zařadili jsme vás na seznam odběratelů.
Oops! Something went wrong while submitting the form.