BackZurückZpět

Jiří Boček, ředitel pivovaru Budějovický Budvar, získal Výroční cenu České a moravské pivovarnické akademie za rok 2015

7.4.2016
Pivovar
Ocenění

Česká a moravská pivovarnická akademie (dále jen ČMPA) včera v Hlavním sále Senátu Parlamentu ČR vyhlásila Výroční ceny za rok 2015. Nad akcí převzal záštitu Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu České republiky. Držitele Výročních cen ČMPA v 17 kategoriích určilo hlasování členů akademie. V kategorii „Pivovary s výstavem nad 500 000 hektolitrů“ se vítězem stal Ing. Jiří Boček, ředitel pivovaru Budějovický Budvar, n. p.

„Ing. Jiří Boček je jednoznačně významnou osobností českého pivovarství, která zajistila v rámci své činnosti ve funkci ředitele světoznámého pivovaru Budvar jeho nebývalý rozvoj z hlediska výrobní kapacity, modernizace výroby a v České republice i v zahraničí uznávané specifické kvality výrobků plně odpovídajících tradičnímu fenoménu České pivo. Významně se podílel na prosazení ochrany chráněného zeměpisného označení v ČR. Také díky němu se podařilo v roce 2004 získat historicky první CHZO pro Českobudějovické pivo a následně, v roce 2008, i pro České pivo. Jeho úspěšná profesní činnost  je založena na vynikajících osobních vlastnostech, ke kterým patří především odborná erudice,  pracovitost, důslednost, schopnost řízení procesu i činnosti zaměstnanců a v neposlední řadě od mládí projevující se láska a hrdost k pivovarskému oboru,“ říká Prof. Ing. Gabriela Basařová, DrSc., přední česká odbornice v oboru pivovarnictví.

Budějovický Budvar loni potvrdil trend dlouhodobého růstu zájmu o pivo značek Budweiser Budvar a Pardál. V roce 2015 uvařil pivovar více než 1,6 miliónu hektolitrů piva, meziročně téměř o 10 % více. Podnik tradičně dosáhl velmi dobrých exportních výsledků. Do 76 států putovalo 900 000 hektolitrů piva, meziročně o 10,5 % více. Na domácím trhu se prodej zvýšil o 9 % a překročil objem 700 000 hektolitrů. Od roku 1991, ve kterém do funkce ředitele podniku nastoupil Ing. Jiří Boček, se výstav piva zvýšil ze 491 191 hektolitrů více než na trojnásobek a jen v posledních deseti letech došlo k nárůstu o 39 %. Přes obrovský nárůst objemu výroby pokračuje Budějovický Budvar v tradici výroby originálního Budějovického piva, které se vaří již od 13. století a výhradně ze surovin české provenience. Budějovické pivo a Českobudějovické pivo jsou v EU zařazena mezi Chráněná zeměpisná označení.

Vzhledem k dlouhodobě rostoucím prodejním výsledkům jsou pro další rozvoj pivovaru nezbytné investice do rozšíření výrobních a logistických kapacit. Již v loňském roce projednal management pivovaru s Ministerstvem zemědělství ČR – zakladatelem podniku – koncepci rozvoje podniku do roku 2020 s výhledy do roku 2030. Realizace této koncepce byla zahájena loni. Letos bude rozvojový plán pokračovat výstavbou moderního logistického areálu v Českých Budějovicích, který se stane největší investicí za uplynulých 10 let.

Výroční ceny ČMPA

ČMPA založil odborný měsíčník Pivo, Bier & Ale. Jejími členy se stávají výrazné osobnosti českého pivovarnictví. Členové akademie na základě hlasování udělují každý rok Výroční ceny celkem v 17 kategoriích. Pivovary jsou rozděleny do 12 kategorií podle výše jejich výstavu. Mezi další kategorie patří nejlepší pivovarské restaurace, prodejny nebo pivovary s hotelem. Titul Mistr výčepní se uděluje zvlášť v mužské a v ženské kategorii.

Prof. Ing. Gabriela Basařová, DrSc. – stručný životopis

Vzdělání
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
1957        získání titulu Ing. v oboru chemie
1964         získání titulu Ph.D. v kvasné chemii a technologii
1977         získání titulu DrSc.
1981         jmenována profesorkou sladařství a pivovarnictví

Pracovní zkušenosti
1957-1967     vedoucí oddělení výzkumu a technologie, Plzeňské pivovary (dnes Plzeňský Prazdroj)
1967-1978     vedoucí oddělení biochemie ve Výzkumném ústavu pivovarském a sladařském
1978-1982     ředitelka Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského
1982-1997     vedoucí Ústavu kvasné chemie a bioinženýrství, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
1997         profesorka pivovarnictví a sladařství na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze (přednášky pivovarské a sladařské technologie)

Publikační činnost
525 publikací – monografie, učebnice, články, patenty, přednášky a postery

Hlavní témata:
Problémy koloidní a senzorické stability piva, výzkumné projekty řešící, monitoring kvašení piva v cylindrokónických tancích, vlastnosti kvasinek a jejich imobilizace, využití odpadních kvasnic, nové analytické metody pro slad a pivo, specifické vlastnosti Českého piva a další.

Vyznamenání
1999         Ballingova medaile Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
2002        uvedení do Síně slávy českého pivovarství a sladařství
2012         státní vyznamenání - Medaile Za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a školství

Ing. Jiří Boček – stručný životopis
1972-1973     Střední odborné učiliště pivovarské v Českých Budějovicích (v rámci studia praxe v Budějovickém Budvaru)
1974-1977    Střední průmyslová škola potravinářské technologie v Praze
1977-1982    Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Katedra kvasného průmyslu a bionženýrství
1982         praxe v pivovaru Strakonice
1983-1984         vojenská služba
1984               technolog a mistr varen v Budějovickém Budvaru
1985-1991         podsládek a mistr varen v Budějovickém Budvaru
1991-dosud        ředitel Budějovického Budvaru

Nachrichten entfernen

Ich möchte Pressemitteilungen per e-mail erhalten.

Informationenzum Datenschutz hier

Danke für dein Interesse. Wir haben Sie zur Abonnentenliste hinzugefügt.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

News subscription

I want to receive press releases by email.

Information about personal data protection here

Thank you for your interest. We have added you to the list of subscribers.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Odebírání zpráv

Chci dostávat tiskové zprávy emailem.

Informace o ochraně osobních údajů zde

Děkujeme za váš zájem. Zařadili jsme vás na seznam odběratelů.
Oops! Something went wrong while submitting the form.