BackZurückZpět

Ing. Jiří Boček byl uveden do Síně slávy českého pivovarství a Doc. Ing. Jan Šavel, CSc. obdržel Cenu českého sládka F. O. Poupěte

27.9.2017

Český svaz pivovarů a sladoven včera předal významná ocenění dvěma pánům, jejichž celý profesionální život byl spojen s pivovarem Budějovický Budvar. Za celoživotní přínos oboru byl do Síně slávy českého pivovarství a sladařství uveden Ing. Jiří Boček, bývalý dlouholetý ředitel podniku. Za spoluautorství vysokoškolské učebnice „Sladařství“ obdržel Cenu českého sládka F. O. Poupěte také pan Doc. Ing. Jan Šavel, CSc.

Český svaz pivovarů a sladoven včera předával svá nejvyšší ocenění za rok 2017. Ocenění získali mimo jiných také dva pánové, jejichž celý profesionální život byl spojen s pivovarem Budějovický Budvar.

Za celoživotní přínos oboru byl do Síně slávy českého pivovarství a sladařství uveden Ing. Jiří Boček. Ten v Budějovickém Budvaru pracoval od roku 1983 a v období 1991 až 2016 zastával pozici ředitele podniku. Během jeho působení zvýšil pivovar roční výstav ze 491 000 hektolitrů na 1,6 mil. hektolitrů a počet exportních států vzrostl z 18 na 77. „Vstup do Síně slávy je pro mě nejvyšším oceněním mé celoživotní a bohaté profesní kariéry v pivovarnictví od pivovarníků a velmi si jej vážím,“ říká Ing. Jiří Boček, bývalý ředitel Budějovického Budvaru.

Za spoluautorství vysokoškolské učebnice „Sladařství“ obdržel Cenu českého sládka F. O. Poupěte pan Doc. Ing. Jan Šavel, CSc. Docent Šavel napsal do učebnice čtyři kapitoly a u jedné další je spoluautorem. Nedávno oslavil 50. výročí práce v Budějovickém Budvaru a dodnes stále aktivně pracuje v pivovarské laboratoři na testování kvality surovin, kvality pivovarských kvasinek a věnuje se i problematice stárnutí piva. „Prostě mne v práce laboratoři stále baví,“ říká Doc. Ing. Jan Šavel, CSc., výzkumný pracovník Budějovického Budvaru.

„Oběma pánům srdečně gratuluji. Získání těchto profesních ocenění je velkou poctou i pro celý pivovar. Zároveň to pro nás představuje obrovský závazek do budoucna – na jejich práci chceme důstojně navázat,“uzavírá Mgr. Petr Dvořák, ředitel Budějovického Budvaru.

Ing. Jiří Boček – stručný životopis
Narozen v roce 1957 v Českých Budějovicích. Syn Karla Bočka, který pracoval v Budějovickém Budvaru od roku 1946 do roku 1982 v pozicích podsládka, výrobně-technického ředitele a v letech 1968–73 i ředitele pivovaru Budvar.
V letech 1972–73 absolvoval Odborné učiliště v Č. Budějovicích – obor sladovník, následně v letech 1973–77 vystudoval Střední průmyslovou školu potravinářské technologie v Praze. V roce 1982 ukončil studium na Vysoké škole chemicko-technologické, Katedře kvasné chemie a bioinženýrství v Praze. V roce 1983 nastoupil v pivovaru Budějovický Budvar jako technolog – mistr varen s úkolem zajistit bezchybný náběh nových varních souprav pivovaru. V letech 1985–91 pracoval jako podsládek. Od roku 1991 až do roku 2016 zastával funkci ředitele podniku. Ing. Jiří Boček po roce 1989 výrazným způsobem zasáhl do rozvoje pivovaru. V letech 1993–95 se podílel na projektování a realizaci výstavby CKT I a následně CKT II, spolupracoval na projekci horizontálních ležáckých tanků I a II. Je autorem myšlenky projektu zřízení obchodních středisek pivovaru v České republice a založení dceřiných společností pivovaru v zahraničí (SRN, Velká Británie, Slovensko). Významně zasáhl do strategie řízení známkoprávních sporů mezi Budějovickým Budvarem a společností Anheuser-Busch a podařilo se mu rozšířit duševní vlastnictví pivovaru a exportní činnost z 18 do 77 států. Zasadil se o prosazení prvního českého Chráněného zeměpisného označení pro Budějovické pivo a Českobudějovické pivo v přístupové dohodě mezi ČR a EU v roce 2004. Česká a moravská pivovarnická akademie mu udělila Výroční cenu za rok 2015 v kategorii „Pivovary s výstavem nad 500 000 hektolitrů“. V pátek 28. října 2016 převzal z rukou prezidenta České republiky Miloše Zemana Medaili Za zásluhy o stát v oblasti hospodářské. V roce 2016 získal i Výroční cenu „Český pivní patriot“ od časopisu Pivo, Bier & Ale. Z rukou válečných veteránů loni převzal také pamětní medaili třetího stupně Československé obce legionářské, kterou podporoval deset let.

Doc. Ing. Jan Šavel, CSc. – stručný životopis
Narozen v roce 1944 v Českých Budějovicích. Po absolvování Vysoké školy chemicko-technologické nastoupil v roce 1967 do laboratoře Budějovického Budvaru. Postupně zastával pozice vedoucího podnikové laboratoře a útvaru řízení jakosti (1972) a posléze se v roce 1978 stal vedoucím samostatného výzkumného pracoviště. Jeho původní specializací je pivovarská mikrobiologie. Své poznatky i rozsáhlé praktické zkušenosti shrnul do knihy „Mikrobiologická kontrola v pivovarech“. Další oblastí jeho profesního zájmu byly metody kontroly a navrhování nových kontrolních metod a přístrojů. Habilitoval v roce 1996 prací „Modernizace kontroly pivovarské výroby“. Byl odborně činný v řadě českých i mezinárodních institucí – například byl členem Skupiny pro pivovarskou vědu v European Brewery Convention. Pedagogicky působil na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze a na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Navíc byl členem vědecké rady Fakulty potravinářské a biochemické technologie VŠCHT v Praze členem redakční rady časopisu Kvasný průmysl. Jan Šavel publikoval více než 200 odborných článků doma i v zahraničí. Je autorem a spoluautorem asi třiceti patentů. Například jeho návrh originální půdy pro prokazování cizích kvasinek a mléčných bakterií znamenal rozšíření metod mikrobiologické kontroly. V roce 2004 byl uveden do Síně slávy českého pivovarství a sladařství. V roce 2010 obdržel od Českého svazu pivovarů a sladoven Výroční cenu F. O. Poupěte za spoluautorství vysokoškolské učebnice „Pivovarství“. Je také držitelem Výroční ceny České a moravské pivovarnické akademie za rok 2016.

Nachrichten entfernen

Ich möchte Pressemitteilungen per e-mail erhalten.

Informationenzum Datenschutz hier

Danke für dein Interesse. Wir haben Sie zur Abonnentenliste hinzugefügt.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

News subscription

I want to receive press releases by email.

Information about personal data protection here

Thank you for your interest. We have added you to the list of subscribers.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Odebírání zpráv

Chci dostávat tiskové zprávy emailem.

Informace o ochraně osobních údajů zde

Děkujeme za váš zájem. Zařadili jsme vás na seznam odběratelů.
Oops! Something went wrong while submitting the form.