BackZurückZpět

Dozorčí rada Budějovického Budvaru se dnes sešla na mimořádném zasedání

27.8.2012
Pivovar
Aktuality

- dozorčí rada projednala a bere na vědomí výsledek Veřejnosprávní kontroly a zprávu kontrolní skupiny.

- dozorčí rada projednala a bere na vědomí návrhy a opatření managementu podniku k odstranění zjištěných nedostatků, jejichž plnění bude se zvýšenou pozorností sledovat na svých pravidelných jednáních.

- dozorčí rada navrhuje zakladateli změnu Statutu státní organizace Budějovický Budvar, národní podnik, která by vedla ke zvýšení kontrolních pravomocí dozorčí rady a pověřuje předsedu dozorčí rady Ing. Jana Procházku, aby toto projednal s ministrem zemědělství ČR Ing. Petrem Bendlem.

Seznam členů dozorčí rady Budějovického Budvaru:
Ing. Jan Procházka – předseda
Mgr. Roman Boček, MBA
JUDr. Milan Cícer
Jan Joza
Ing. Jiří Lexa
prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.
Radek Petruška
Ing. Miroslav Toman
Ing. Milena Vacková

Nachrichten entfernen

Ich möchte Pressemitteilungen per e-mail erhalten.

Informationenzum Datenschutz hier

Danke für dein Interesse. Wir haben Sie zur Abonnentenliste hinzugefügt.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

News subscription

I want to receive press releases by email.

Information about personal data protection here

Thank you for your interest. We have added you to the list of subscribers.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Odebírání zpráv

Chci dostávat tiskové zprávy emailem.

Informace o ochraně osobních údajů zde

Děkujeme za váš zájem. Zařadili jsme vás na seznam odběratelů.
Oops! Something went wrong while submitting the form.