BackZurückZpět

Doc. Ing. Jan Šavel, CSc. převzal další významné ocenění

24.1.2011
Pivovar
Inovace
Ocenění

Doc. Ing. Jan Šavel, CSc., vedoucí Střediska výzkumné a vývojové činnosti Budějovického Budvaru, získal další významné ocenění za svou vědeckou činnost. Minulý týden převzal z rukou Ing. Františka Šámala - předsedy Českého svazu pivovarů a sladoven - diplom za spoluautorství vysokoškolské učebnice PIVOVARSTVÍ. Dalšími členy kolektivu autorů jsou prof. Ing. Gabriela Basařová, DrSc., Ing. Tomáš Lejsek, CSc. a Ing. Petr Basař, MBA. Vydavatelství Vysoké školy chemicko-technologické v Praze získalo za publikaci PIVOVARSTVÍ Výroční cenu F. O. Poupěte 2010.

„Kniha PIVOVARSTVÍ je podle mého názoru přelomová, neboť podobně obsáhlá učebnice u nás vyšla naposledy před 50 lety. Jsem rád, že jsem dostal příležitost předat své znalosti a zkušenosti našim nástupcům – budoucím sládkům a ředitelům českých pivovarů,“ říká doc. Šavel. Publikace PIVOVARSTVÍ obsahuje celkem šestnáct kapitol, které komplexně pojednávají o procesu výroby piva a také o pivovarských surovinách. Doc. Šavel je se podílel na sepsání celkem devíti kapitol. U šesti z nich je dokonce autorem jediným - jedná se o kapitoly pojednávající o pivovarských kvasinkách, cizích nežádoucích mikroorganismech, pasteraci, stárnutí piva, řízení jakosti a o enzymech v pivovarské výrobě. Každá kapitola je doplněna velmi bohatým seznamem literárních citací. Kniha má 863 stran, text je doplněn 463 obrázky a grafy a 142 tabulkami.

Učebnice PIVOVARSTVÍ je vyvrcholením dosavadní výzkumné kariéry pana docenta Šavla. Během svého života publikoval téměř 200 vědeckých článků, přispěl do několika odborných knih a je držitelem řady patentů. V roce 2004 byl za svůj celoživotní přínos českému pivovarnictví uveden do Síně slávy českého pivovarství a sladařství.

Doc. Ing. Jan Šavel, CSc.
Do Budějovického Budvaru nastoupil doc. Šavel hned po studiích na VŠCHT v roce 1967. Několik let působil jako mikrobiolog a staral se o kulturu originálních budvarských kvasinek, které pivovar používá již do svého založení v roce 1895. Pak řídil podnikovou laboratoř i útvar řízení jakosti. Po vzniku samostatného výzkumného pracoviště pivovaru se stal jeho vedoucím. V současné době se doc. Šavel zabývá vývojem nových metod kontroly jakosti a studiem procesu tzv. „stárnutí“ piva.

F. O. Poupě
František Ondřej Poupě (1753–1805) byl legendární český sládek. Zavedl reformy, které zlepšily výrobu a kvalitu piva. Vylepšil ekonomiku vyhřívání varných pánví a zavedl mj. kontrolu teploty vaření piva teploměrem. Své poznatky publikoval a v roce 1804 byl Vlastenecko-hospodářskou společností v Království českém jmenován jejím dopisujícím členem. Na sklonku 18. století založil v Brně první pivovarskou školu na světě.

Výroční ceny F. O. Poupěte
Výroční ceny F. O. Poupěte jsou udělovány jednotlivci nebo skupině osob za významný počin roku v českém pivovarství a sladařství. Tímto oceněním chtějí pivovarníci a sladovníci upozornit na významné a společnosti prospěšné činy, které přispívají k věhlasu českého piva. Smyslem je podpořit inovační postupy v oborech pivovarského průmyslu a nabídnout veřejnosti, odborné i široké, aktuální náhled na novinky, pokrok i zajímavé počiny nebo též upozornit na pozoruhodné události. Ocenění nebývá udělováno každoročně, poprvé se tak stalo v roce 2007.

Nachrichten entfernen

Ich möchte Pressemitteilungen per e-mail erhalten.

Informationenzum Datenschutz hier

Danke für dein Interesse. Wir haben Sie zur Abonnentenliste hinzugefügt.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

News subscription

I want to receive press releases by email.

Information about personal data protection here

Thank you for your interest. We have added you to the list of subscribers.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Odebírání zpráv

Chci dostávat tiskové zprávy emailem.

Informace o ochraně osobních údajů zde

Děkujeme za váš zájem. Zařadili jsme vás na seznam odběratelů.
Oops! Something went wrong while submitting the form.