BackZurückZpět

Česká obchodní inspekce nenašla v restauracích Budějovického Budvaru žádné závady

3.7.2009
Masné krámy
Pivovar

V minulém týdnu se ve třech restauracích, které přímo provozuje Budějovický Budvar, objevili téměř ve stejný čas pracovníci České obchodní inspekce (dále jen ČOI). Zkontrolovali Masné Krámy, pivnici Budvarka a pivnici Budvar v areálu pivovaru. Kontroly byly relativně obsáhlé. Týkaly se nejen dodržování míry nápojů a správnosti účtování cen, ale například i prověření povinného označení provozoven, informace o cenách nabízeného sortimentu v jídelních a nápojových lístcích, nalévání alkoholu nezletilým nebo stavu provozní a osobní hygieny v jednotlivých restauracích. Inspektoři nenašli žádnou závadu nebo přestupek proti předpisům.

„Protože ČOI pracuje naprosto profesionálně, podle jednoznačných a přesných metodik a pro kontrolu objemu nápojů používá úředně cejchovaná měřidla, mají pro nás závěry této kontroly velkou váhu. Při kontrole ČOI odpadá diskuse o tom, co je a co není tzv. „podmírák“, případně zda se personál chová podle předpisů či nikoliv,“ říká Antonín Janský, vedoucí oddělení Gastro z Budějovického Budvaru.

Nachrichten entfernen

Ich möchte Pressemitteilungen per e-mail erhalten.

Informationenzum Datenschutz hier

Danke für dein Interesse. Wir haben Sie zur Abonnentenliste hinzugefügt.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

News subscription

I want to receive press releases by email.

Information about personal data protection here

Thank you for your interest. We have added you to the list of subscribers.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Odebírání zpráv

Chci dostávat tiskové zprávy emailem.

Informace o ochraně osobních údajů zde

Děkujeme za váš zájem. Zařadili jsme vás na seznam odběratelů.
Oops! Something went wrong while submitting the form.