BackZurückZpět

Budějovický Budvar získal jako první v České republice ocenění Lean&Green Award

27.5.2022
Tiskové zprávy

České Budějovice, 27. 5. 2022 – Budějovický Budvar, národní pivovar, se v rámci programu Lean&Green zavázal ke snížení emisí CO2 o 20 % do 5 let. Za svůj auditovaný akční plán získal jako první v České republice ocenění Lean&Green Award.

Program Lean&Green je součástí Lean&Green Europe, nejvýznamnější evropské organizace pro udržitelnou logistiku, který si klade za cíl komunikovat problematiku snižování CO2 a skleníkových plynů v sektoru logistiky. Zapojení se do programu umožňuje společnostem zvýšit svoji konkurenceschopnost a současně snížit uhlíkovou stopu.

V rámci programu Lean&Green se Budějovický Budvar zavázal snížit emise CO2 z logistických aktivit minimálně o 20 %, a to v následujících 5 letech. Tento závazek byl zpracován v rámci auditovaného akčního plánu, včetně navrhovaných opatření a způsobů měření uhlíkové stopy na základě mezinárodních protokolů a standardů.  Akční plán pivovaru auditoval nezávislý subjekt Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská – katedra logistiky. Budějovický Budvar se tak stal prvním držitelem ocenění Lean&Green Award v České republice.

 

„Mám radost, že se nám podařilo připojit do programu na němž si velmi cením možnosti spolupráce, sdílení dobré praxe a výměny zkušeností. Ocenění si velmi vážíme. Je pro nás obrovskou motivací a zároveň velkým závazkem do dalších 5 let,“ uvedl k vítězství Pavel Pánek, provozní ředitel Budějovického Budvaru.

 

Snížení uhlíkové stopy Budějovický Budvar realizuje prostřednictvím mnohých aktivit. Využívá alternativních pohonů vozidel, sdílené distribuce, školí své řidiče ohledně úsporné jízdy aj. Součástí plánu je rovněž využití obnovitelných zdrojů energie a zlepšení energetického managementu.

Předání ocenění se uskutečnilo v rámci největší národní logistické konference EASTLOG, kde byl rovněž manažerem dopravy Budějovického Budvaru Vojtěchem Lechnerem odprezentován pilotní projekt Budvar Expresu  - tahače na LNG.

Nachrichten entfernen

Ich möchte Pressemitteilungen per e-mail erhalten.

Informationenzum Datenschutz hier

Danke für dein Interesse. Wir haben Sie zur Abonnentenliste hinzugefügt.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

News subscription

I want to receive press releases by email.

Information about personal data protection here

Thank you for your interest. We have added you to the list of subscribers.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Odebírání zpráv

Chci dostávat tiskové zprávy emailem.

Informace o ochraně osobních údajů zde

Děkujeme za váš zájem. Zařadili jsme vás na seznam odběratelů.
Oops! Something went wrong while submitting the form.