BackZurückZpět

Budějovický Budvar získal certifikát AEOC

7.6.2016
Pivovar
Ocenění

Budějovický Budvar v pondělí 30. května na generálním ředitelství cel oficiálně převzal významné osvědčení AEOC, které je v Evropské unii udělováno pouze spolehlivým a finančně stabilním hospodářským subjektům. Povolení AEOC přináší exportérům zásadní výhody, neboť kromě jiného umožňuje přístup ke zjednodušeným celním postupům, možnost přednostního celního odbavení nebo provádění celní kontroly na specifickém místě. V České republice získalo certifikát AEOC dosud jen 85 hospodářských subjektů.

„Udělení certifikátu AEOC znamená, že jsme prošli hloubkovou kontrolou kvality a průhlednosti klíčových procesů v podniku a také finanční analýzou, která potvrdila naši dobrou finanční situaci pro plnění závazků,“ říká Ing. Jana Burešová vedoucí oddělení controllingu z Budějovického Budvaru. Zásadní výhodu AEOC je právo na celní odbavování exportovaného zboží přímo v pivovaru, které provádějí vyškolení pracovníci podniku. „Protože vyvážíme téměř do 80 zemí světa a denně vypravujeme až desítky zásilek, je pro nás každé zjednodušení celních procedur velmi důležité. Certifikát AOEC zvyšuje naši prestiž v zemích mimo EU, kde jsou certifikované společnosti obecně považovány za spolehlivé,“ dodává Jana Burešová.

Celní orgány přímo v Budějovickém Budvaru hodnotily mnoho aspektů, například:

  • dodržování celních procedur a znalost celních předpisů
  • podrobily revizi účetní a logistický systém ve vztahu k vývozu a dovozu, a to od objednání, dodání a proclení až po naskladnění jednotlivých položek
  • podrobily revizi vnitřní systém kontroly pro zjišťování nezákonných nebo nestandardních transakcí
  • kontrolovaly existenci řádné archivace záznamů společnosti, ochranu dat a bezpečnost informačních technologií
  • provedly finanční analýza platební schopnosti a finanční stability
  • prověřovaly systém zabezpečení proti neoprávněnému vstupu nebo vniknutí do objektů a prostor pivovaru


Náročný a zevrubný certifikační proces začal předběžným šetřením dne 30. září 2015 a pokračoval podáním žádosti dne 9. listopadu 2015. Téměř po pěti měsících dne 3. března 2016 byl certifikát udělen.

Nachrichten entfernen

Ich möchte Pressemitteilungen per e-mail erhalten.

Informationenzum Datenschutz hier

Danke für dein Interesse. Wir haben Sie zur Abonnentenliste hinzugefügt.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

News subscription

I want to receive press releases by email.

Information about personal data protection here

Thank you for your interest. We have added you to the list of subscribers.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Odebírání zpráv

Chci dostávat tiskové zprávy emailem.

Informace o ochraně osobních údajů zde

Děkujeme za váš zájem. Zařadili jsme vás na seznam odběratelů.
Oops! Something went wrong while submitting the form.