BackZurückZpět

Budějovický Budvar vyhrál soudní spor o značku BUDWEISER v Portugalsku

19.2.2014
Budweiser Budvar
Známkoprávní spory

Obchodní soud v Lisabonu (Tribunal do Comércio de Lisboa) po 11 letech vyhověl v plném rozsahu žalobě, kterou Budějovický Budvar podal v roce 2003 proti společnosti Anheuser-Busch, Inc. (dále jen ABI). Konkurent českého pivovaru začal v té době v Portugalsku při prodeji piva neoprávněně používat ochranné známky s prvkem BUDWEISER, přestože tam Budějovický Budvar již prodával své pivo pod značkou BUDWEISER BUDVAR a měl v této zemi platné ochranné známky. Budějovický Budvar musel na takové porušení svých práv reagovat žalobou. ABI má o portugalský trh dlouhodobě značný zájem. Svědčí o tom mimo jiné i to, že se ABI již v roce 2001 pokusil v této zemi registrovat čtyři ochranné známky s prvkem BUDWEISER. Této snaze zamezil až rozsudek v jiném soudním sporu loni v prosinci, který plně podpořil Budějovický Budvar a znemožnil koncernu ABI registraci těchto známek (podrobnosti viz tisková zpráva ze dne 11. 12. 2013).

„Budějovický Budvar nyní v Portugalsku obhájil exkluzivitu ke svým značkám BUDWEISER. Soud zrušil ochrannou známku č. 297.665 „Cold Filtered Ice Draft Beer From Budweiser“ společnosti ABI a zakázal ABI prodávat v Portugalsku pivo s označením BUDWEISER nebo s označením, které je podobné platným ochranným známkám Budějovického Budvaru,“ říká Mgr. Lukáš Lorenc, společník advokátní kanceláře Čermák a spol., která ve sporu zastupuje Budějovický Budvar.„Soud zároveň zamítl návrh společnosti ABI na zrušení ochranných známek BUDWEISER, které patří Budějovickému Budvaru,“ dodává Lukáš Lorenc.

„Do Portugalska vyvážíme pivo pod značkou BUDWEISER BUDVAR. Tento rozsudek nám po mnoha letech dává právní jistotu a záruku exkluzivity ke značce a tím i předpoklady k dalšímu rozvoji našich obchodních aktivit v této zemi,“doplňuje Petr Samec, PR manažer Budějovického Budvaru.

Soudní spory o značku BUDWEISER probíhají již od roku 1907. Celkově je v nich úspěšnější Budějovický Budvar, který zvítězil asi v 70 % případů. V letech 2000 - 2012 bylo definitivně ukončeno 173 soudních sporů a správních řízení, z nichž Budějovický Budvar vyhrál 120 případů a 10 sporů skončilo smírem nebo remízou. Díky registracím ochranných známek BUDWEISER nebo BUDWEISER BUDVAR, které patří Budějovickému Budvaru, nemůže nadnárodní koncern ABI svou klíčovou značku BUDWEISER používat téměř v 70 zemích.

Nachrichten entfernen

Ich möchte Pressemitteilungen per e-mail erhalten.

Informationenzum Datenschutz hier

Danke für dein Interesse. Wir haben Sie zur Abonnentenliste hinzugefügt.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

News subscription

I want to receive press releases by email.

Information about personal data protection here

Thank you for your interest. We have added you to the list of subscribers.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Odebírání zpráv

Chci dostávat tiskové zprávy emailem.

Informace o ochraně osobních údajů zde

Děkujeme za váš zájem. Zařadili jsme vás na seznam odběratelů.
Oops! Something went wrong while submitting the form.