BackZurückZpět

Budějovický Budvar vyhrál důležitý spor o značku „BUDWEISER“ ve Spojeném království

4.7.2012
Budweiser Budvar
Známkoprávní spory

V rozsudku soudce uvedl:
1) odvolání Budějovického Budvaru se vyhovuje;
2) ruší se rozhodnutí soudce Norrise z 16.7.2008 (soud předchozí instance)
3) návrh ABI na zrušení známky č. 1,389680 „BUDWEISER“ se zamítá;
4) odvolání ABI se zamítá;
5) ABI zaplatí Budějovickému Budvaru náklady na tento spor včetně úroků
6) dovolání k Nejvyššímu soudu je nepřípustné

„Naše ochranná známka „BUDWEISER“ tak i nadále zůstává platně zapsána v britském registru ochranných známek,“říká Mgr. Helena Lejtnarová, právnička Budějovického Budvaru. „Vítězství je pro nás velmi důležité jak z komerčního, tak i z právního hlediska,“ dodává Helena Lejtnarová. Spojené království je po Německu a Slovensku třetím nejdůležitějším exportním teritoriem pro značku Budweiser Budvar. Zákazníci vnímají tuto značku velmi příznivě a řadí ji mezi značky s nejlepším image. Svědčí o tom řada medailí z britských pivních soutěží nebo fakt, že v letech 2004 a 2006 byl Budweiser Budvar, jako dosud jediná česká značka, zařazen do prestižního seznamu „Coolbrands“, tedy seznamu „in“ značek, které udávají tón životního stylu ve Velké Británii. V roce 2011 se značka Budweiser Budvar podílela na celkovém importu piva z ČR do Británie z 38% (zdroj: statistiky ČSPS).

O komplikovanosti sporu svědčí i to, že do něho zasáhl i Evropský soudní dvůr (dále ESD). „Ten loni v září rozhodl, že výmaz naší ochranné známky na základě argumentace ABI není možný. Britský Court of Appeal nyní rozhodl zcela v souladu s nálezem ESD. Do budoucna může být rozhodnutí ESD v naší kauze precedentem při rozhodování soudů v podobných případech v celé Evropské unii,“ vysvětluje Helena Lejtnarová.

Právě ukončený spor byl již třetím pokusem, kterým se společnost ABI od 70. let 20. století pokoušela získat v Británii exkluzivitu ke značce „BUDWEISER“. První spor o užívání pojmu „BUDWEISER“ na britském trhu byl ukončen v roce 1984 rozhodnutím soudu, který prohlásil, že vzhledem k dlouholetému působení obou společností na trhu a jejich shodně označeného produktu mohou pojem „BUDWEISER“ užívat obě společnosti souběžně.
Druhý spor byl o samotnou registraci ochranné známky „BUDWEISER“. Ten skončil v roce 2000 rozhodnutím registrátora, který s přihlédnutím k předchozímu soudnímu rozhodnutí a k tomu, že spotřebitelé jsou schopni oba produkty od sebe bezpečně rozlišit, rozhodl, že obě společnosti si mohou ochrannou známku „BUDWEISER“ zaregistrovat. Došlo tak v celku k neobvyklé situaci, kdy je shodná známka zaregistrována dvěma subjektům. Britské právo totiž výslovně umožňovalo paralelní zápis totožných nebo zaměnitelně podobných ochranných známek v případě poctivého souběžného užívání („honest concurrent use“).
Ve třetím (právě ukončeném) sporu požadoval ABI vymazání ochranné známky „BUDWEISER“, která patří Budějovickému Budvaru.

Globální spory o ochrannou známku „BUDWEISER“ trvají od roku 1907, tedy již více než 100 let. Budějovický Budvar je v nich zvláště v posledních letech vysoce úspěšný. V letech 2000 - 2011 bylo definitivně ukončeno 124 soudních sporů a správních řízení, z nichž Budějovický Budvar vyhrál 88 případů a 8 sporů skončilo smírem nebo remízou. Do tohoto seznamu nyní přibylo další vítězství.

Nachrichten entfernen

Ich möchte Pressemitteilungen per e-mail erhalten.

Informationenzum Datenschutz hier

Danke für dein Interesse. Wir haben Sie zur Abonnentenliste hinzugefügt.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

News subscription

I want to receive press releases by email.

Information about personal data protection here

Thank you for your interest. We have added you to the list of subscribers.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Odebírání zpráv

Chci dostávat tiskové zprávy emailem.

Informace o ochraně osobních údajů zde

Děkujeme za váš zájem. Zařadili jsme vás na seznam odběratelů.
Oops! Something went wrong while submitting the form.