BackZurückZpět

Budějovický Budvar vyčká ve věci označení původu definitivního rozhodnutí rakouského soudu

8.9.2009
Budweiser Budvar
Známkoprávní spory

Evropský soudní dvůr dnes vydal stanovisko k tzv. „předběžným otázkám“ rakouského Obchodního soudu (Handelsgericht Wien), které se týkaly charakteru zeměpisného označení "BUD" a platnosti bilaterální smlouvy mezi ČSSR a Rakouskem, která založila jeho ochranu.

„Předmětný soudní spor se týká výhradně označení „BUD“ a jeho používání na území Rakouska. Nemá žádný vliv na ostatní ochranné známky vlastněné Budějovickým Budvarem v dalších zemích. Stanovisko ESD se nyní vrací k rakouskému Obchodnímu soudu, který je vezme v úvahu při svém dalším rozhodování,“ říká Petr Samec, tiskový mluvčí Budějovického Budvaru. ESD rozhodl, že název „BUD“ nemůže být chráněn jako kvalifikované označení původu bilaterální dohodou uzavřenou dvěma členskými státy, když stejnou problematiku vyčerpávajícím způsobem upravuje platné nařízení Rady Evropských společenství. Zároveň ale vyzval rakouský soud k novému prověření, zda pojem „BUD“ může být považován za prostý údaj o zeměpisném původu výrobku, jehož ochrana na základě dvoustranných smluv může být přípustná. Toto ověření má rakouský soud provést například prostřednictvím průzkumu veřejného mínění či ankety uskutečněné mezi českými spotřebiteli.

Spor začal v roce 1999, kdy Budějovický Budvar napadl rakouského importéra piva „American BUD“ žalobou na ochranu před nekalou soutěží a práv k označení původu „BUD“. Soud rozhodl o vydání předběžného opatření ve prospěch Budějovického Budvaru, kterým zakázal distribuci piva „American BUD“ a které platí dosud. V následujícím soudním sporu se obě strany několikrát odvolávaly a dovolávaly. Rakouský obchodní soud si nakonec vyžádal u ESD zodpovězení tzv. Předběžných otázek ve věci platnosti bilaterální smlouvy mezi ČSSR a Rakouskem o vzájemné ochraně označení původu zemědělských a průmyslových výrobků.

Budějovický Budvar má vysoce pozitivní bilanci soudních sporů. V letech 2000 – 2008 bylo definitivně ukončeno 115 soudních sporů a správních řízení, z nich vyhrál Budějovický Budvar 82 případů a 7 jich skončilo smírem nebo remízou.

Nachrichten entfernen

Ich möchte Pressemitteilungen per e-mail erhalten.

Informationenzum Datenschutz hier

Danke für dein Interesse. Wir haben Sie zur Abonnentenliste hinzugefügt.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

News subscription

I want to receive press releases by email.

Information about personal data protection here

Thank you for your interest. We have added you to the list of subscribers.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Odebírání zpráv

Chci dostávat tiskové zprávy emailem.

Informace o ochraně osobních údajů zde

Děkujeme za váš zájem. Zařadili jsme vás na seznam odběratelů.
Oops! Something went wrong while submitting the form.