BackZurückZpět

Budějovický Budvar vítá dnešní stanovisko generální advokátky Soudního dvora Evropských Společenství

3.2.2011
Známkoprávní spory

Dnešní stanovisko je pro Budějovický Budvar velmi příznivé a zvyšuje jeho šance v dalším pokračování sporu. Generální advokátka totiž podpořila právní názor Budějovického Budvaru, že soudní spor o ochrannou známku Budweiser na území Spojeného království by měl pokračovat bez využití předpisů Evropské unie (konkrétně užití čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104), o které se opírala žaloba společnosti Anheuser-Busch InBev (dále jen ABI). „Pokud bude Soudní dvůr Evropských Společenství při rozhodování o předběžné otázce vycházet ze stanoviska generální advokátky Verici Trstenjak, může žaloba našeho konkurenta ztratit hlavní právní argument, na kterém byla postavena,“ říká Ing. Petr Samec, tiskový mluvčí Budějovického Budvaru. Stanovisko dále obsahuje názor, že pro další řešení tohoto sporu mají být použity vnitrostátní předpisy Velké Británie a vyložilo sporný pojem "strpění" způsobem, který umožňuje Budějovickému Budvaru efektivně bránit svá známková práva proti nárokům ABI ve Spojeném království.

Spor v Británii začal v roce 2005, kdy společnost ABI podala žalobu na vymazání ochranné známky Budweiser, kterou má registrovánu Budějovický Budvar. Známku „Budweiser“ přitom mají v Británii registrovanou obě společnosti a řadu let ji také používají při prodeji piva. Britští zákazníci jsou však schopni oba konkurenční produkty jasně rozlišovat.

Nachrichten entfernen

Ich möchte Pressemitteilungen per e-mail erhalten.

Informationenzum Datenschutz hier

Danke für dein Interesse. Wir haben Sie zur Abonnentenliste hinzugefügt.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

News subscription

I want to receive press releases by email.

Information about personal data protection here

Thank you for your interest. We have added you to the list of subscribers.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Odebírání zpráv

Chci dostávat tiskové zprávy emailem.

Informace o ochraně osobních údajů zde

Děkujeme za váš zájem. Zařadili jsme vás na seznam odběratelů.
Oops! Something went wrong while submitting the form.