BackZurückZpět

Budějovický Budvar vítá dnešní rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie

22.9.2011
Známkoprávní spory

„Přestože rozhodnutí nebude mít přímý vliv na naše spory v dalších zemích, je velice významné. Do budoucna totiž může být precedentem při rozhodování soudů v podobných případech v celé Evropské unii,“ dodává Helena Lejtnarová.

Tento spor začal již v roce 2005, kdy společnost ABI podala žalobu na vymazání ochranné známky „Budweiser“ registrovanou Budějovickým Budvarem. Známku „Budweiser“ přitom mají v Británii registrovanou obě společnosti a řadu let ji také používají při prodeji piva. Britští zákazníci jsou však schopni oba konkurenční produkty jasně rozlišovat.

Spojené království je po Německu druhým nejdůležitějším exportním teritoriem pro ležák Budweiser Budvar. Do Británie směřuje asi 13% celkového exportu pivovaru – kolem 80 000 hektolitrů ročně. Vzhledem k vysokému objemu exportu funguje v Británii i dceřiná společnost, kterou ze 100% vlastní Budějovický Budvar.

Spory o ochrannou známku „Budweiser“ trvají od roku 1907, tedy již více než 100 let. Budějovický Budvar je v nich zvláště v posledních letech vysoce úspěšný. V letech 2000 - 2010 bylo definitivně ukončeno 120 soudních sporů a správních řízení, z nichž Budějovický Budvar vyhrál 85 případů a 8 sporů skončilo smírem nebo remízou.

Nachrichten entfernen

Ich möchte Pressemitteilungen per e-mail erhalten.

Informationenzum Datenschutz hier

Danke für dein Interesse. Wir haben Sie zur Abonnentenliste hinzugefügt.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

News subscription

I want to receive press releases by email.

Information about personal data protection here

Thank you for your interest. We have added you to the list of subscribers.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Odebírání zpráv

Chci dostávat tiskové zprávy emailem.

Informace o ochraně osobních údajů zde

Děkujeme za váš zájem. Zařadili jsme vás na seznam odběratelů.
Oops! Something went wrong while submitting the form.