BackZurückZpět

Budějovický Budvar v roce 2022 překonal v tržbách hranici 3 miliardy Kč. Zisk před zdaněním činil 255 831 tis Kč.

29.6.2023

České Budějovice, 30. 6. 2023 - Národní pivovar Budějovický Budvar i v loňském roce překonal v tržbách hranici 3 miliardy Kč. Podnik se musel vyrovnávat se zastavením dodávek do Ruska i dopady mimořádné inflace. Zisk před zdaněním v roce 2022 činil 255 831 tis Kč.

Budějovickému Budvaru se podařilo překonat rok plný mimořádných extrémních vlivů vyvolaných ruskou válkou na Ukrajině. Celkový výstav piva se meziročně snížil o 1,2 % na 1,788 milionů hektolitrů, meziroční propad tržeb se Budějovickému Budvaru povedlo udržet pod hladinou 2,7 %. Tržby z prodeje výrobků a služeb i tak opět přesáhly hodnotu 3 miliardy Kč (3 031 135 000 Kč). Pokles objemů i tržeb přímo souvisí především se zastavením dodávek na ruský trh.

Válečný konflikt ovlivnil i ceny paliv a energií, které následně způsobily růst inflace. Ta se negativně promítla do cen nakupovaných surovin a produktů, které jsou nezbytné pro výrobu. Největší dopad na výsledky hospodaření pivovaru mělo konkrétně zvýšení cen obalového materiálu a elektrické energie. Turbulentní vývoj v roce 2022 vedl k meziročnímu poklesu hospodářského výsledku před zdaněním o 39,45 % na necelých 256 milionů Kč.

„Jsem velmi rád, že se nám v loňském mimořádném roce, kdy jsme prakticky přes noc zastavili prodeje na ruský trh, podařilo tuto ztrátu v objemu a tržbách do značné míry kompenzovat. V oblasti zisku jsme se pak navíc museli vypořádávat s následky prudkého a náhlého zdražení cen energií, paliv a obalového materiálu v celkovém negativním dopadu přes 250 miliónů Kč,“ uvedl k výsledkům Petr Dvořák, ředitel Budějovického Budvaru.

Tuzemský trh v oblasti HORECA se během roku 2022 začal postupně vracet k předcovidovým objemům spotřeby. To vedlo k dlouho očekávanému meziročnímu nárůstu tržeb v tomto segmentu. Ruku v ruce s nárůstem prodeje v oblasti HORECA, souvisejícím s ukončením opatření proti šíření nemoci COVID-19, došlo k poklesu prodejů v segmentu retail. Naopak pozitivně se v prodejích podniku projevilo nastartování spolupráce s Mattoni 1873, a.s. a uvedení na trh nového produktu –ochuceného nealkoholického piva pod značkou Birgo.

Především kvůli nepredikovatelné situaci na východ od České republiky se národnímu pivovaru nepovedlo zopakovat loňský rekordní rok na exportních trzích. Celkově Budějovický Budvar vyvezl o necelá 4 % méně než v roce 2021. I přes turbulentní vývoj na východě se ale pivovaru na dalších trzích Evropy mimořádně dařilo. Zaznamenán byl historicky nejlepší výsledek na Slovensku, kde má národní pivovar jednu z dceřiných společností. Podařilo se rovněž navýšit vývoz do UK, a to téměř o 20 %. Meziročně výrazně rostly i objemy piva vyvezeného do dalších evropských zemí jako například Rakouska, Španělska, Itálie ale i Maďarska či Chorvatska. Popularita Budvaru loni úspěšně rostla i ve vzdálenějších zemích. Například ve Spojených Arabských Emirátech bylo prodáno o téměř 50 %více piva z národního pivovaru než v minulém roce.  A i loni vzrostl objem exportu do Kanady, kde Budějovický Budvar prodává své pivo pod značkou Czechvar.

V oblasti investic pokračoval národní pivovar i v roce 2022 v rozsáhlém investičním rozvoji v souladu se strategií rozvoje podniku, a to v celkovém objemu 313 milionů Kč. Hlavní investicí loňského roku pak bylo spuštění nové moderní plnící linky na plechovky s kapacitou až 45 tisíc plechovek za hodinu.

Dobré obchodní výsledky Budějovickému Budvaru rovněž poskytly prostor naplňovat misi, kterou si pivovar v minulosti stanovil, a tedy pomáhat poctivému českému pivovarnictví a podporoval ty, které baví pivo stejně jako národní pivovar. Ve spolupráci s minipivovary Thrills, Permon, Volt a Sibeeria uvařil Budvar v roce 2022 čtyři limitované edice. Doposud národní pivovar navázal spolupráci téměř se 30 minipivovary.

Nachrichten entfernen

Ich möchte Pressemitteilungen per e-mail erhalten.

Informationenzum Datenschutz hier

Danke für dein Interesse. Wir haben Sie zur Abonnentenliste hinzugefügt.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

News subscription

I want to receive press releases by email.

Information about personal data protection here

Thank you for your interest. We have added you to the list of subscribers.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Odebírání zpráv

Chci dostávat tiskové zprávy emailem.

Informace o ochraně osobních údajů zde

Děkujeme za váš zájem. Zařadili jsme vás na seznam odběratelů.
Oops! Something went wrong while submitting the form.