BackZurückZpět

Budějovický Budvar uvedl do provozu novou stáčírnu plechovek

14.2.2013
Pivovar
Aktuality
Inovace

České Budějovice, 14. února 2013 –  Pivovar Budějovický Budvar, n.p., dnes uvedl do provozu novou linku na stáčení plechovkového piva. Slavnostního přestřižení pásky a spuštění nejdůležitější části linky – plniče piva – se ujal prezident České republiky pan prof. Ing. Václav Klaus, CSc. Přítomni byli i další představitelé státní exekutivy, zástupci regionální a místní samosprávy, dodavatelé investičního celku i významní odběratelé piva v plechovkách.

Stáčírna plechovek je vybavena nejmodernějším zařízením pro plnění plechovek o objemu 0,33 litru, 0,44 litru a 0,5 litru. Umožní také balení plechovek v mnoha praktických a uživatelsky komfortních skupinových balení do fólie (pro 4, 6, 8 nebo 12 plechovek) nebo do balení s odnosnou páskou. Nejdůležitějším prvkem technologického celku je plnící monoblok s využitím volumetrického plnění pracující v aseptickém prostředí. Linka má nominální hodinový výkon plniče piva 16 800 kusů plechovek. Dodavatelem strojní technologie je německá firma KHS GmbH a dodavatelem stavební části společnost Porr a.s. Celková hodnota investice je 110 mil. Kč.

„Stáčírna plechovek patří mezi naše nejdůležitější investice v posledních letech. Prodej piva v plechovkách nám výrazně roste a očekáváme, že i do budoucna se bude poptávka po pivu v tomto obalu zvyšovat,“ říká Ing. Jiří Boček, ředitel Budějovického Budvaru. Zatímco v roce 2005 prodal Budějovický Budvar 9 000 hektolitrů piva v plechovkách, loni to bylo více než 74 000 hektolitrů. Asi 75 % plechovek směřuje na export, největší objemy pak do Rakouska, Švýcarska, Německa a Kanady. „Díky vlastní stáčírně budeme schopni rychleji reagovat na požadavky zákazníků, výrazně rozšíříme sortiment skupinových balení a v plechovkách začneme prodávat i další druhy piva. Navíc vznikne sedm pracovních míst,“ dodává Jiří Boček. V současné době nabízí Budějovický Budvar v plechovkách pouze světlý ležák, výčepní pivo a nealkoholické pivo. Rychlá reakce na změny v poptávce a rozšíření sortimentu by do budoucna měly přinést další zvýšení prodejů piva v plechovkách. Plnění piva do plechovek pro Budějovický Budvar prozatím zajišťoval vídeňský pivovar Ottakringer.

Ohlédnutí do historie: Počátky plechovkového piva v Budějovickém Budvaru
V roce 1973 zavedl Budějovický Budvar novinku – plechovkové pivo. Pokus o stáčení piva do plechovek přímo v pivovaru však narážel na technické problémy a dopadl nakonec neúspěšně. Podnět k této akci vyšel z Generálního ředitelství pivovarů a sladoven, které pro pivovar zakoupilo 1,5 milionu plechovek o obsahu 0,33 litru. Současně byl z Rakouska dovezen ruční plnič. Plnící stroj byl prozatímně nainstalován ve staré lahvovně a veškerá manipulace  a plnění byly prováděny ručně. Skutečně zručná pracovnice naplnila za jednu hodinu 100 – 120 plechovek. Ovšem na takto primitivní bázi nemohlo plnění pivo do plechovek probíhat. Problémy byly například s chlazením stáčeného piva, kontrola plnosti plechovek neprobíhala zpočátku vůbec. Proto vedení pivovaru vstoupilo v jednání s pivovarem „Zlatý bažant“ v Hurbanovu, kde měli plnící linku na plechovky již nainstalovánu. Za úhradu nákladů zde probíhalo stáčení 12% piva až do května 1974, kdy došlo k vyčerpání zásob plechovek. Cena jedné plechovky byla na tuzemském trhu stanovena na 5,- Kčs. Připomeňme, že cena 0,5 litru 12% piva byla v té době stanovena na 2,80 Kčs.

(Zdroj: PhDr. Ivo Hajn: Budějovický Budvar v novém tisíciletí, první vydání - 2001)

Nachrichten entfernen

Ich möchte Pressemitteilungen per e-mail erhalten.

Informationenzum Datenschutz hier

Danke für dein Interesse. Wir haben Sie zur Abonnentenliste hinzugefügt.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

News subscription

I want to receive press releases by email.

Information about personal data protection here

Thank you for your interest. We have added you to the list of subscribers.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Odebírání zpráv

Chci dostávat tiskové zprávy emailem.

Informace o ochraně osobních údajů zde

Děkujeme za váš zájem. Zařadili jsme vás na seznam odběratelů.
Oops! Something went wrong while submitting the form.