BackZurückZpět

Budějovický Budvar uvádí do zkušebního provozu nové části stáčecích linek za 15 mil. Kč

7.10.2009
Pivovar
Inovace

Jedná se o technologický soubor, který zrychlí a zefektivní ukládání a vykládání plastových přepravek s pivními lahvemi na palety a zjednodušší další manipulaci s plnými paletami. Soubor zařízení se skládá z depaletizačního a paletizačního stroje (vykládání/nakládání přepravek na palety), stroje pro ovíjení plných palet plastovou fólií a tiskárny, která nanáší na zabalené palety etikety. Výkon nového zařízení je 54 000 lahví za hodinu a hodnota investice dosáhne 15 mil. Kč. Dodavateli jsou firmy Manex Bořetice a JaGa Praha.

„Instalace nového souboru strojů je součástí našeho dlouhodobého investičního plánu pro výkonové posílení lahvových linek a má také přímou vazbu na nově zaváděný automatizovaný systém skladového hospodářství v Budějovickém Budvaru. Dodávky pro naše zákazníky nebudou během zkušebního provozu nového zařízení nijak omezeny,“ říká Ing. Dalibor Čáp, vedoucí odd. techniky a energetiky Budějovického Budvaru. Rozšiřování a modernizace lahvových linek v Budějovickém Budvaru se provádí na etapy již od roku 2005, kdy byly instalovány nové myčky lahví. Následovaly například výměny etiketovacích strojů a plničů piva, nebo repasování pastérů. Letos v létě byly do provozu uvedeny vkladač lahví do přepravek a myčka beden v hodnotě 16 mil. Kč.

V letošním roce předpokládá podnik celkové investice ve výši 479 mil. Kč, které směřují do rozšíření kapacity obchodních středisek v České republice, obnovy strojů na lahvovně nebo do nákupu nových přepravek a sudů. Největší letošní investicí je výstavba moderního automatizovaného skladu lahvového piva za 87 mil. Kč. V roce 2008 investoval Budějovický Budvar, n. p. do svého rozvoje celkem 282 mil. Kč.

Nachrichten entfernen

Ich möchte Pressemitteilungen per e-mail erhalten.

Informationenzum Datenschutz hier

Danke für dein Interesse. Wir haben Sie zur Abonnentenliste hinzugefügt.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

News subscription

I want to receive press releases by email.

Information about personal data protection here

Thank you for your interest. We have added you to the list of subscribers.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Odebírání zpráv

Chci dostávat tiskové zprávy emailem.

Informace o ochraně osobních údajů zde

Děkujeme za váš zájem. Zařadili jsme vás na seznam odběratelů.
Oops! Something went wrong while submitting the form.