BackZurückZpět

Budějovický Budvar uspěl ve třech sporech o značku BUD v Bulharsku

4.8.2011
Známkoprávní spory

Městský soud v Sofii však žalobu vrátil jako nepřípustnou s odůvodněním, že bulharský soud není oprávněn rozhodovat o osudu označení původu pocházejícího z jiné země. To může udělat pouze soud příslušný podle místa původu takového označení, tedy český soud. „Městský soud v Sofii tak prokázal respekt k institutu označení původu a skutečnou znalost této problematiky nejen z hlediska jeho ochrany, ale i z hlediska procesního,“ říká Mgr. Helena Lejtnarová, právnička Budějovického Budvaru.

Zachování ochrany pro označení původu BUD bylo klíčové pro vývoj dalších dvou sporů, které řešil bulharský Nejvyšší správní soud. V těchto sporech požadoval Budějovický Budvar vymazání ochranných známek BUD a AMERICAN BUD, které vlastnil ABI. Vzhledem k vývoji situace ve sporu o označení původu (viz výše) a také díky neužívání těchto ochranných známek na území Bulharska vzal ABI zpět svá dovolání k Nejvyššímu správnímu soudu. Tím nabyla právní moci předchozí rozhodnutí soudu nižší instance a obě tyto známky byly vymazány. Spory o značku BUD v Bulharsku však stále nejsou ukončené. Budějovický Budvar usiluje u Nejvyššího správního soudu ještě o vymazání ochranných známek AMERICAN BUD a ANHEUSER-BUSCH BUD.

Bulharsko je tradiční exportní destinací Budějovického Budvaru a zvláště po vstupu Bulharska do Evropské unie v roce 2007 jeho potenciál vzrůstá. Přestože spotřeba piva na hlavu je tam relativně nízká (v roce 2010 to bylo 65 litrů na osobu a rok), podle analýz by měla do roku 2015 spotřeba stoupnout asi o 15 procent. Budějovický Budvar vyvezl loni do Bulharska asi 1200 hektolitrů světlého ležáku Budweiser Budvar. ABI ovládá v Bulharsku řadu lokálních pivovarů, které dohromady vyrábějí asi čtvrtinu bulharské produkce piva (např. značky Kamenitza, Astika a Burgasko).

Nachrichten entfernen

Ich möchte Pressemitteilungen per e-mail erhalten.

Informationenzum Datenschutz hier

Danke für dein Interesse. Wir haben Sie zur Abonnentenliste hinzugefügt.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

News subscription

I want to receive press releases by email.

Information about personal data protection here

Thank you for your interest. We have added you to the list of subscribers.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Odebírání zpráv

Chci dostávat tiskové zprávy emailem.

Informace o ochraně osobních údajů zde

Děkujeme za váš zájem. Zařadili jsme vás na seznam odběratelů.
Oops! Something went wrong while submitting the form.