BackZurückZpět

Budějovický Budvar testoval LNG v dálkové přepravě

6.12.2021
Aktuality

České Budějovice, 6. prosince 2021 – Národní pivovar Budějovický Budvar testoval v rámci dálkové přepravy během letních měsíců tahače, které nabízejí ve svém portfoliu pohonných jednotek alternativní palivo LNG. Budvar chce zapojením do programu Lean & Green nejen snížit svou uhlíkovou stopu, ale také minimálně udržet náklady na distribuční logistiku.

Testování používání alternativních paliv proběhlo v rámci programu Udržitelnost, který je součástí interní strategie Budějovického Budvaru 20-30, ve kterém si národní pivovar vytyčilmimo jiné snížení produkce CO2 do roku 2030.

„Snižování uhlíkové stopy je jedním z 5 pilířůnaší firemní strategie enviromentální udržitelnosti. Budvar je velkým exportérem piva, pivo vyvážíme do více než 70 zemí světa a naším cílem je uhlíkové emise na cestě našeho ležáku k zákazníkům redukovat. Tento pilotní projekt je prvním krokem na této cestě,“ říká Robert Chrt, ředitel pro strategii a business development Budějovického Budvaru.

Testování tahačů s alternativním palivem LNG probíhalo v Budějovickém Budvaru v období 31. května až 30. července 2021. Testovaly se celkem tři značky tahačů a to na vytipovaných trasách v Německu, kam Budějovický Budvar několikrát týdně distribuuje své produkty. Do testování sezapojili řidiči, kteří dobře znají profil trasy a destinaci zaváží pravidelně.Vytížení tahače bylo po celou dobu testování konstantní.

Připoužívání tahače s alternativním palivem LNG se oproti použití palivaDiesel jedná při nájezdu 150 000 km o úsporu -10,98 tun CO2.

„Z hlediska plnění našich cílův udržitelnosti je pro naší distribuci aktuálně k dispozici pouze LNG na dlouhé trasy primární přepravy a CNG pro sekundární přepravu na kratší vzdálenosti. Dalším alternativním pohonům na elektrickou energii nebo vodík sebudeme věnovat v dalších letech. Testování všech  tahačů na pohon LNG splnilo naše očekávání a nasazení na vytipované trasy do Německa se z provozního hlediska osvědčilo. Naše aplikace tohoto druhu paliva do budoucna pro Budvar Expresy je vhodná po stránce udržitelnosti. Ekonomická bilance vyšla z testování neutrálně v porovnání mezi konvenční motorovou naftou a alternativním palivem LNG. Pro rozšíření tohoto druhu pohonu ve flotilách dopravců do budoucna by bylo zapotřebí získání podpory na nákup tahačů a dalších úlev odmýtných poplatků v následujících letech. Budějovický Budvar v příštím roce získaná data z testů tahačů pilotně ověří dlouhodobým provozem s jedním tahačem na LNG,“ dodává k výsledkům testování Transport & Fleet manager Budějovického Budvaru Vojtěch Lechner.

Evropský program spolupráce Lean & Green je určený společnostem, které chtějí dosáhnout zvýšení efektivity při současném sníženíemisí CO2 produkovaných jejich logistickými aktivitami. Program Lean& Green byl spuštěn v Nizozemí v roce 2008 s podporou vlády v podobě dobrovolného závazku firem snížit emise skleníkových plynů / CO2 voblasti logistiky. Jde o společnou iniciativu na podporu udržitelné dopravy tím, že pomáhá společnostem snížit emise skleníkových plynů při současném zvýšení ziskovosti. Lean & Green je koncipován jako závazek společností snížit minimálně o 20 % emise CO2 po dobu následujících 5 let. Společnosti, které prokáží, že aktivně pracují na zlepšení jejich udržitelnosti získávají ocenění (počínaje „Lean & Green Award” až po „Lean & GreenStar”). Akční plány společností a průběžné výsledky jeho plnění prochází nezávislým auditem. Zapojené společnosti jsou povinny podávat zprávy o jejich snížení emisí dvakrát ročně.

Nachrichten entfernen

Ich möchte Pressemitteilungen per e-mail erhalten.

Informationenzum Datenschutz hier

Danke für dein Interesse. Wir haben Sie zur Abonnentenliste hinzugefügt.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

News subscription

I want to receive press releases by email.

Information about personal data protection here

Thank you for your interest. We have added you to the list of subscribers.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Odebírání zpráv

Chci dostávat tiskové zprávy emailem.

Informace o ochraně osobních údajů zde

Děkujeme za váš zájem. Zařadili jsme vás na seznam odběratelů.
Oops! Something went wrong while submitting the form.