BackZurückZpět

Budějovický Budvar postavil unikátní most pro pivo

13.3.2017
Pivovar

Během uplynulého víkendu překlenula Kněžskodvorskou ulici v Českých Budějovicích ocelová konstrukce unikátního mostu pro přepravu piva. Most dlouhý celkem 164 metrů v budoucnu spojí výrobní linky pivovaru Budějovický Budvar s nově budovaným logistickým centrem. Stavba zásadním způsobem odlehčí provoz na Kněžskodvorské ulici. S uvedením do provozu se počítá v únoru 2018.

Kněžskodvorskou ulici v Českých Budějovicích v sobotu 11. března překlenul tubus technologického mostu, který v budoucnu spojí výrobní areál Budějovického Budvaru s nově budovaným logistickým centrem. Tubus mostu se skládá celkem ze čtyř částí o celkové délce 164 m. V sobotu byla zdvižena střední část mostu nad Kněžskodvorskou ulicí o délce 43 m a hmotnosti 50 tun. Na pilíře vysoké 12 m ji zvedl jeřáb LTM 1500. Tento jeřáb s nosností 500 tun je největším jeřábem dostupným v České republice. Během uplynulého víkendu byla dokončena celá konstrukce mostu. Na ocelový tubus bude v následujících týdnech namontováno opláštění. Koncem května 2017 pak začne instalace vnitřního dopravního systému, kterým bude závěsná kolejnicová dráha. V únoru 2018 by měl být tento most kompletně dokončen. Dodavatelem stavební části mostu je společnost EDIKT a. s., dodavatelem stavby celého logistického centra je společnost Porr a.s. Technologický most je jednou ze součástí rozsáhlé investice do logistického centra pivovaru.

„Závěsná jednokolejnicová dráha bude přepravovat více než 2 000 lahví piva za minutu. V opačném směru budou ke stáčírnám lahví proudit palety s prázdnými obaly. Nový most zásadním způsobem odlehčí provozu v Kněžskodvorské ulici, neboť dosud musíme hotové pivo i obaly převážet mezi našimi dvěma areály nákladními auty,“ říká Ing. Adam Brož, Ph.D., MBA, sládek (výrobně–technický ředitel) Budějovického Budvaru. Dopravní situace na Kněžskodvorské ulici se ještě zlepší po výstavbě silničního mostu mezi areály pivovaru, který mimo veřejnou komunikaci odvede veškerou zbývající vnitropodnikovou dopravu. „Uvnitř logistického areálu navíc postavíme 70 parkovacích míst pro naše zaměstnance a uvolníme tím parkovací plochy v nejbližším okolí pivovaru,“ dodává Adam Brož.

Technologický most propojí stáčírny lahví a plechovek s plně automatizovaným regálovým skladem o kapacitě 20 000 paletových míst. Stavba byla zahájena loni na podzim. Sklad bude vybaven nejmodernější logistickou technologií a zrychlí dodávky piva k zákazníkům z celého světa.

Budvar 2017+
Technologický most je jednou z důležitých staveb v rámci rozvoje Budějovického Budvaru. Pivovar poprvé atakoval horní hranici svých výrobních a logistických kapacit v roce 2015, kdy objem prodaného piva dosáhl hranice 1,6 mil. hektolitrů. Výstav piva i přesto dokázal zvýšit také v roce 2016 a dosáhl dalšího historického maxima. Objem výroby piva za 10 let zaznamenal nárůst o 40%. V minulém roce byly zahájeny rozsáhlé rozvojové investice v řádu 2 mld. Kč, jejichž cílem je trvalé zvýšení výrobních a logistických kapacit tak, aby výstav pivovaru dosáhl hranice 2 mil. hektolitrů. Mezi již dokončené projekty rozvoje patří nové přetlačné tanky pro pivo před stáčením o jmenovitém objemu 10 000 hektolitrů. V současné době probíhá upgrade centrálního informačního systému (ERP), výstavba automatizovaného skladu a silničního mostu. Dokončuje se projektová příprava k dalším etapám rozvoje: rozšíření sklepů, stavba třetí linky na stáčení lahví a rozšíření kapacit varny. Rozsah jmenovaných investic míří za horizont roku 2020. Vedle nezbytného rozšíření výrobních kapacit přinesou tyto investice významné zlepšení v zásobovací a zejména distribuční logistice pivovaru.

Technologický most – fakta a informace

  • jedná se o ocelovou příhradovou konstrukci podepřenou monolitickými železobetonovými věžemi a třemi dvojicemi prefabrikovaných sloupů
  • konstrukce bude opláštěna a vybavena okny
  • celková délka 164,3 metrů (z výrobního areálu pivovaru přes Kněžskodvorskou ulici 120,9 m; v rámci nového logistického areálu dalších 43,4 m)
  • spodní hrana mostu je od silnice a ostatních ploch ve výšce 12 m
  • šířka mostu včetně opláštění bude 6,84 m a výška 4,72 m
  • mostem bude možný průchod personálu pro údržbu
  • palety na úroveň mostu bude dopravovat 6 výtahů
  • k přepravě palet bude sloužit dopravní systém dodaný  společností SSI Schäfer. Jedná se o v Čechách málo rozšířené řešení jednokolejnicové závěsné dráhy, kdy je přepravované zboží na paletách přemisťováno pomocí speciálních zavěšených vozíků s vlastním pohonem. Tyto dopravní jednotky se pohybují zcela automaticky a v uzavřené smyčce.
  • výroba ocelové konstrukce probíhala v Lomnici nad Popelkou. Odkud se v jednotlivých dílech přivezla na 15 kamionech do Českých Budějovic, kde proběhla finální montáž 4 hlavních částí tubusu technologického mostu. Po smontování se tyto 4 části zdvihly na monolitické věže a prefabrikované sloupy a byly spojeny šroubovými spoji.

Nachrichten entfernen

Ich möchte Pressemitteilungen per e-mail erhalten.

Informationenzum Datenschutz hier

Danke für dein Interesse. Wir haben Sie zur Abonnentenliste hinzugefügt.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

News subscription

I want to receive press releases by email.

Information about personal data protection here

Thank you for your interest. We have added you to the list of subscribers.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Odebírání zpráv

Chci dostávat tiskové zprávy emailem.

Informace o ochraně osobních údajů zde

Děkujeme za váš zájem. Zařadili jsme vás na seznam odběratelů.
Oops! Something went wrong while submitting the form.