BackZurückZpět

Budějovický Budvar postaví novou stáčírnu plechovek

19.6.2012
Pivovar
Inovace

Pivovar Budějovický Budvar, n.p. zahájil výstavbu zcela nové stáčírny piva do plechovek. Stavební část haly bude dokončena v říjnu 2012 a hned poté bude instalována strojní technologie. Uvedení linky na plnění plechovek do zkušebního provozu proběhne v prosinci 2012. Stáčírna plechovek bude vybavena nejmodernějším zařízením pro plnění plechovek o objemu 0,33 litru, 0,44 litru a 0,5 litru. Umožní také balení plechovek v mnoha praktických a uživatelsky komfortních skupinových baleních do fólie (například pro 4, 6, 8 nebo 12 plechovek) nebo do fólie s uchem. Nejdůležitějším prvkem technologického celku je plnící monoblok s využitím volumetrického plnění pracující v aseptickém prostředí. Linku s hodinovou kapacitou 15 000 plechovek budou obsluhovat pouze čtyři pracovníci. Dodavatelem strojní technologie je německá firma KHS Dortmund a dodavatelem stavební části Porr Česko a.s. Celková hodnota investice bude 97 mil. Kč.

„Stáčírna plechovek je pro nás důležitou investicí. Budeme schopni rychleji reagovat na požadavky zákazníků a také výrazně rozšíříme sortiment skupinových balení. Zásadním způsobem se nám zjednoduší systém distribuce a logistiky, neboť v současné době plníme plechovky u našeho smluvního dodavatele – ve vídeňském pivovaru Ottakringer. Investice povede i ke snížení výrobních nákladů na tento druh výrobku,“ říká Ing. Adam Brož, Ph.D., sládek Budějovického Budvaru. Rychlá reakce na změny v poptávce a rozšíření sortimentu by do budoucna měly přinést další zvýšení prodejů piva v plechovkách.

Podíl plechovek prodejích Budějovického Budvaru byl v loňském roce 5,4% a má stoupající tendenci. Meziroční nárůst tohoto typu balení činil v roce 2011 asi 7%. V tuzemsku prodal loni Budějovický Budvar téměř o 30% piva v plechovkách více, než v roce 2010. V současné době nabízí Budějovický Budvar v plechovkách světlý ležák, výčepní pivo a nealkoholické pivo.

Plechovka piva Budvar - 70. léta

Ohlédnutí do historie: Počátky plechovkového piva v Budějovickém Budvaru
V roce 1973 zavedl Budějovický Budvar novinku – plechovkové pivo. Pokus o stáčení piva do plechovek přímo v pivovaru však narážel na technické problémy a dopadl nakonec neúspěšně. Podnět k této akci vyšel z Generálního ředitelství pivovarů a sladoven, které pro pivovar zakoupilo 1,5 milionu plechovek o obsahu 0,33 litru. Současně byl z Rakouska dovezen ruční plnič. Plnící stroj byl prozatímně nainstalován ve staré lahvovně a veškerá manipulace  a plnění byly prováděny ručně. Skutečně zručná pracovnice naplnila za jednu hodinu 100 – 120 plechovek. Ovšem na takto primitivní bázi nemohlo plnění pivo do plechovek probíhat. Problémy byly například s chlazením stáčeného piva, kontrola plnosti plechovek neprobíhala zpočátku vůbec. Proto vedení pivovaru vstoupilo v jednání s pivovarem „Zlatý bažant“ v Hurbanovu, kde měli plnící linku na plechovky již nainstalovánu. Za úhradu nákladů zde probíhalo stáčení 12% piva až do května 1974, kdy došlo k vyčerpání zásob plechovek. Cena jedné plechovky byla na tuzemském trhu stanovena na 5,- Kčs. Připomeňme, že cena 0,5 litru 12% piva byla v té době stanovena na 2,80 Kčs.

(Zdroj: PhDr. Ivo Hajn: Budějovický Budvar v novém tisíciletí, první vydání - 2001)

Nachrichten entfernen

Ich möchte Pressemitteilungen per e-mail erhalten.

Informationenzum Datenschutz hier

Danke für dein Interesse. Wir haben Sie zur Abonnentenliste hinzugefügt.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

News subscription

I want to receive press releases by email.

Information about personal data protection here

Thank you for your interest. We have added you to the list of subscribers.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Odebírání zpráv

Chci dostávat tiskové zprávy emailem.

Informace o ochraně osobních údajů zde

Děkujeme za váš zájem. Zařadili jsme vás na seznam odběratelů.
Oops! Something went wrong while submitting the form.