BackZurückZpět

Budějovický Budvar, n.p. je pod neustálou kontrolou svého zřizovatele i dalších státních orgánů

2.2.2012
Pivovar

Příkladem zkreslení může být návštěva náměstka ministra zemědělství spojená s uvedením nového člena dozorčí rady do funkce, která byla prezentován jako „kontrola“ a která – ještě před zahájením samotného auditu – předjímala jakýsi nedobrý stav pivovaru (viz. výrok náměstka ministra v deníku Právo dne 31.1. 2012: „Nemohu ale v žádném případě říci, že by mne výsledek předběžné kontroly plně uspokojil.“). Toto předjímání špatného výsledku auditu bohužel stále pokračuje i přesto, že do dnešního dne nebyl zkontrolován ani jediný doklad a je politováníhodné, že představitelé MZe neuvádějí situaci na pravou míru. V českých médiích se také objevily informace, které mohou u veřejnosti navozovat pocit, že Budějovický Budvar nebyl od roku 2003 pod žádným dohledem. „Takovéto interpretace mohou velmi vážně poškodit jak dobré jméno podniku, tak jeho obchodní zájmy v tuzemsku a zejména v zahraničí. Chtěli bychom proto veřejnost seznámit s komplexním systémem našich kontrolních mechanismů,“ dodává Petr Samec. Dalším tématem, kterým se média v posledních dnech zabývala, jsou údajné nedostatky při řešení soudních sporů o značku Budweiser. Také tam je mediální obraz neúplný. Duševní vlastnictví včetně soudních sporů o něj bylo v nedávné minulosti analyzováno renomovanou advokátní kanceláří, která pracuje pro MZe jako poradce pro transformaci podniku na akciovou společnost. Analýza nevytkla Budějovickému Budvaru žádné pochybení, které by bylo způsobeno postupem Budějovického Budvaru v těchto sporech.

Kontrolní systémy v Budějovickém Budvaru, n.p.

1) Budějovický Budvar, n.p. je podle svého statutu v praxi zcela standardní obchodní společností, která nečerpá žádné zdroje z veřejných prostředků (státní rozpočet aj.) a veškerou svou činnost financuje výhradně z vlastních zdrojů, vytvořených ziskovým hospodařením během posledních 20 let. Podnik, jako každá obchodní společnost, prochází každoročním nezávislým auditem v rámci uzávěrkových účetních prací a přípravy výroční zprávy.

2) Minimálně 4x ročně probíhají zasedání dozorčí rady, při kterých se průběžně kontrolují obchodní výsledky, hospodářské výsledky, investiční činnost, výsledky kontrol ostatních orgánů státní správy, výsledky interních kontrol a strategické otázky dalšího rozvoje podniku.

3) Po ukončení každého čtvrtletí předává podnik svému zřizovateli (Mze) informace o obchodních výsledcích, hospodářských výsledcích, vývoji soudních sporů, personalistice, investicích a také různé finančně–ekonomické analýzy plně v souladu s příkazem ministra zemědělství č. 5/11.

4) V podniku neustále probíhají vnější kontroly státních orgánů – například Finančního úřadu v Českých Budějovicích, celního úřadu, České správy sociálního zabezpečení, Všeobecné zdravotní pojišťovny a dalších. V roce 2010 proběhlo takovýchto vnějších kontrol 15 a v roce 2011 jich bylo celkem 13.


Nachrichten entfernen

Ich möchte Pressemitteilungen per e-mail erhalten.

Informationenzum Datenschutz hier

Danke für dein Interesse. Wir haben Sie zur Abonnentenliste hinzugefügt.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

News subscription

I want to receive press releases by email.

Information about personal data protection here

Thank you for your interest. We have added you to the list of subscribers.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Odebírání zpráv

Chci dostávat tiskové zprávy emailem.

Informace o ochraně osobních údajů zde

Děkujeme za váš zájem. Zařadili jsme vás na seznam odběratelů.
Oops! Something went wrong while submitting the form.