BackZurückZpět

Budějovický Budvar má za sebou úspěšný rok

8.1.2014
Pivovar

Budějovický Budvar, n. p., má za sebou obchodně vydařený rok. Celkově loni vyrobil 1 424 000 hektolitrů piva, což je o 6,2 % více než v roce 2012. Je to nejvyšší roční výstav během 118 let existence pivovaru. Za celou svou historii vyrobil Budějovický Budvar 46,8 mil. hektolitrů piva, z toho více než polovinu (52%) během posledních 20 let. Klíčovým produktem pivovaru zůstává světlý ležák značky Budweiser Budvar, jehož prodej se v uplynulém roce zvýšil o 9%.

Pivovar loni zaznamenal i rekordní exportní výsledky. Budějovickému Budvaru se dlouhodobě daří zvyšovat počet zemí, ve kterých může používat své ochranné známky Budweiser Budvar, Budějovický Budvar a Czechvar. Kromě vyššího objemu exportních prodejů má tento fakt pozitivní vliv i na růst hodnoty celého podniku. Loni vyvážel pivovar do největšího počtu států ve své historii. Celkem to bylo 65 zemí, tedy o sedm více než v roce 2012. Pro srovnání, v roce 1991 vyvážel pivovar pouze do 18 států. Export v roce 2013 dosáhl objemu 763 000 hektolitrů piva, což byl rekordní výsledek.

„Loňské obchodní výsledky považujeme za úspěch, neboť jsou výrazně lepší, než celkové výsledky českého pivovarnického průmyslu. V řadě parametrů jsme navíc dosáhli nejlepších výsledků v historii našeho pivovaru,“ říká Ing. Jiří Boček, ředitel Budějovického Budvaru. Podle údajů Českého svazu pivovarů a sladoven došlo loni v období leden – říjen k propadu české produkce piva o 1,5% a český export vzrostl ve stejném období o 4,6%.

Pivovaru se obchodně daří již několik let. Od roku 2010 každoročně zvyšuje výstav piva a během uplynulých čtyř let jeho produkce vzrostla o 14%. „Díky dlouhodobému trendu navyšování objemů prodeje a stabilním hospodářským výsledkům počítá náš vlastník s dalším rozvojem podniku. Dozorčí rada projednala koncepci rozvoje podniku v oblastech výroby, obchodu a logistiky na období 2014 – 2016 a zakladatel tuto koncepci loni v prosinci schválil,“ dodává Jiří Boček.

Tržby Budějovického Budvaru za pivo se loni zvýšily o 94 mil. Kč a dosáhly hodnoty 2,223 miliardy korun, což je nejvíce v historii pivovaru. „Očekáváme, že dosažené obchodní výsledky se pozitivně projeví v meziročním nárůstu zisku i dalších ekonomických parametrů našeho podniku,“ uzavírá Jiří Boček.

Budějovický Budvar byl kromě obchodu úspěšný i v dalších oblastech. V letech 2000 - 2012 bylo definitivně ukončeno 173 soudních sporů a správních řízení, z nichž Budějovický Budvar vyhrál 120 případů a 10 sporů skončilo smírem nebo remízou. Pivovar tuto bilanci loni opět vylepšil. Historické vítězství ve sporu o značku Budweiser v Itálii umožnilo návrat budvarského piva pod tradičním názvem do Itálie a je příslibem nárůstu prodeje v této zemi. Vítězstvím Budějovického Budvaru skončily i soudní spory v Portugalsku a Velké Británii. V roce 2013 získal Budějovický Budvar také několik významných ocenění za kvalitu piva. Nejhodnotnější z nich byly zlatá medaile pro světlý ležák Budweiser Budvar v soutěži Monde Selection a zlatá medaile World Beer Awards pro speciální pivo Bud Premier Select.

Celkové výsledky pivovaru ocenily Česká a moravská pivovarnická akademie a Sdružení přátel piva, které shodně vyhlásily Budějovický Budvar, n. p., pivovarem roku. Reklamní kampaň značky Budweiser Budvar „NE z nás dělá to, čím jsme“ získala Grand Prix v soutěži Louskáček a stříbrnou EFFIE.

Loňskou nejvýznamnější investicí byla stáčírna plechovek, která pomohla zvýšit prodej piva v plechovkách na dvojnásobek.

Nachrichten entfernen

Ich möchte Pressemitteilungen per e-mail erhalten.

Informationenzum Datenschutz hier

Danke für dein Interesse. Wir haben Sie zur Abonnentenliste hinzugefügt.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

News subscription

I want to receive press releases by email.

Information about personal data protection here

Thank you for your interest. We have added you to the list of subscribers.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Odebírání zpráv

Chci dostávat tiskové zprávy emailem.

Informace o ochraně osobních údajů zde

Děkujeme za váš zájem. Zařadili jsme vás na seznam odběratelů.
Oops! Something went wrong while submitting the form.