BackZurückZpět

Budějovický Budvar hodnotí rok 2008 jako úspěšný

24.6.2009
Budweiser Budvar
Pardál
Pivovar

Budějovický Budvar, n.p. dosáhl v roce 2008 celkového výstavu ve výši 1 312 580 hl piva, což představuje meziroční nárůst produkce o 4,75 %. Tento výsledek je o to cennější, že produkce českých pivovarů v roce 2008 klesla o 0,5 %. V tuzemsku prodal Budějovický Budvar 731 059 hl piva, což představuje o 9,7 % více než v roce 2007. V České republice přitom loni spotřeba piva klesla o 1,3 % a Budějovický Budvar tím posílil svůj podíl na českém trhu. Na exportu pivovaru se již částečně projevila globální ekonomická recese. Export meziročně poklesl o 0,9 %. I tak představuje 581 518 hl vyvezeného piva druhý nejvyšší export v historii pivovaru.

„Rok 2008 hodnotíme jako úspěšný. Dokázali jsme výrazně zvýšit výstav pivovaru, hospodařit se ziskem a investovat značné prostředky do dalšího rozvoje podniku. Navíc jsme úspěšně uvedli značku Pardál na celostátní trh,“ hodnotí rok 2008 Ing. Jiří Boček, ředitel národního podniku Budějovický Budvar.

Podařilo se splnit také plán zisku, který před vytvořením účetní rezervy ve výši 80 mil. Kč dosáhl hodnoty 213 mil. Kč. Hospodaření pivovaru v loňském roce ovlivnila řada negativních faktorů: posílení české koruny znamenalo pro Budějovický Budvar záporný dopad do tržeb ve výši 140 mil. Kč. Nárůst nákupních cen přinesl dodatečné náklady ve výši přibližně 90 mil. Kč u základních surovin a 28 mil. Kč u obalového materiálu. Výrazný vliv mělo i zvýšené dopravné výrobků nebo zdražení energií. Vliv na hospodářský výsledek pivovaru měla také počínající globální recese.

V roce 2008 investoval Budějovický Budvar do rozvoje podniku 282 mil. Kč. Klíčovou investicí byly dva plniče piva (80 mil. Kč), další prostředky směřovaly do podpory prodeje, obnovy vozového parku, logistiky – zahájení výstavby nového skladu, obalů a informačních technologií. Veškeré investice byly financovány výhradně z vlastních zdrojů podniku.

Budějovický Budvar má vysoce pozitivní bilanci soudních sporů se společností Anheuser-Busch v období let 2000 – 2008. Ze 115 ukončených soudů a správních řízení vyhrál 82 případů, 7 skončilo smírem nebo remízou. V současné době probíhá 17 známkoprávních sporů (včetně správních žalob) se společností Anheuser-Busch (příp. jejich importéry) v 10 zemích.

Budějovický Budvar, národní podnik
Pivovar Budějovický Budvar, n. p. je dlouhodobě jedním z nejúspěšnějších potravinářských podniků v České republice. Téměř polovina produkce je vyvážena do více než 50 zemích všech světadílů. V roce 2008 zvýšil Budějovický Budvar výstav piva meziročně o 4,5 % a dosáhl objemu 1 312 580 hektolitrů. Hrubý zisk pivovaru se v roce 2007 meziročně zvýšil o 13 % na celkových 302 milionů Kč. Od roku 1991 investoval Budějovický Budvar do své modernizace a rozvoje asi 3,5 miliardy Kč.

Nachrichten entfernen

Ich möchte Pressemitteilungen per e-mail erhalten.

Informationenzum Datenschutz hier

Danke für dein Interesse. Wir haben Sie zur Abonnentenliste hinzugefügt.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

News subscription

I want to receive press releases by email.

Information about personal data protection here

Thank you for your interest. We have added you to the list of subscribers.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Odebírání zpráv

Chci dostávat tiskové zprávy emailem.

Informace o ochraně osobních údajů zde

Děkujeme za váš zájem. Zařadili jsme vás na seznam odběratelů.
Oops! Something went wrong while submitting the form.