BackZurückZpět

Budějovický Budvar dosáhl v roce 2009 dobrých výsledků

30.6.2010
Budweiser Budvar
Pivovar

Budějovický Budvar, n. p., který loni vystavil 1 275 271 hl, i přes meziroční pokles o 2,8 % dosáhl výrazně lepší výsledek než pivovarnické odvětví jako celek. Produkce piva v ČR totiž loni poklesla mnohem výrazněji, a to o 5,9 %. Budějovický Budvar tak posílil svůj podíl na české výrobě z 6,6 % na 7,1 %. Přes pokles výstavu piva zvýšil pivovar tržby o 1,2% na celkových 2,041 miliardy Kč. Na poklesu produkce piva, podobně jako na celém hospodářství, se podepsala pokračující recese. Hlavní značkou pivovaru zůstává Budweiser Budvar, jehož podíl na výrobě činí 84,4 %. Slibně se rozvíjí také značka Pardál, která byla na trh uvedena v roce 2007. Novinkou roku 2009 na celostátním trhu byl jedenáctistupňový ležák Pardál Echt.

„Přestože jsme se potýkali s ekonomickou krizí, dokázali jsme i přes určitý pokles výstavu piva výrazně zvýšit zisk a vylepšit naši pozici mezi českými výrobci. Posílili jsme také naše tradiční postavení předního exportéra. Navíc jsme dokázali investovat značné prostředky do dalšího rozvoje podniku,“ hodnotí rok 2009 Ing. Jiří Boček, ředitel národního podniku Budějovický Budvar.

Podařilo se výrazně překročit plán zisku před zdaněním, který před vytvořením účetní rezervy ve výši 93 mil. Kč dosáhl hodnoty 298,6 mil. Kč. Zisk před zdaněním se meziročně zvýšil o 40%. Objem investic dosáhl v roce 2009 hodnoty 313 milionů Kč. Největší investiční akce směřovaly do plně automatizovaného skladu za 87 milionů Kč, na nákup nových přepravek a sudů za 64 milionů Kč a na zvýšení výkonu lahvových linek v hodnotě 56 milionů Kč.

Budějovický Budvar má trvale velmi vysoký podíl exportu – více než 45% - což je nejvíce mezi velkými českými pivovary. Loni vyvezl do 58 zemí celkem 579 947 hl piva. Vývoz meziročně poklesl o 0,3 %, ale takový výsledek je možné v podmínkách globální recese považovat za úspěch. Export piva z ČR navíc loni poklesl o 10,4%. Podíl Budějovického Budvaru na českém exportu tak meziročně výrazně stoupl o 3,4% na 19,1%.

V České republice Budějovický Budvar prodal 695 324 hl piva, což představuje meziroční pokles objemu prodeje o 4,9 %. I tento výsledek je lepší než propad celkové spotřeby piva v ČR, který činil 5,8 %.

Nachrichten entfernen

Ich möchte Pressemitteilungen per e-mail erhalten.

Informationenzum Datenschutz hier

Danke für dein Interesse. Wir haben Sie zur Abonnentenliste hinzugefügt.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

News subscription

I want to receive press releases by email.

Information about personal data protection here

Thank you for your interest. We have added you to the list of subscribers.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Odebírání zpráv

Chci dostávat tiskové zprávy emailem.

Informace o ochraně osobních údajů zde

Děkujeme za váš zájem. Zařadili jsme vás na seznam odběratelů.
Oops! Something went wrong while submitting the form.