BackZurückZpět

Budějovický Budvar dosáhl historického vítězství v Itálii

8.10.2013
Budweiser Budvar
Známkoprávní spory

Budějovický Budvar, n.p. a jeho italští importéři dosáhli historického vítězství ve sporu o značku „BUDWEISER“ v Itálii. Anheuser-Busch InBev (dále jen ABI) se od roku 1985 intenzívně snažil z Itálie vytlačit originální značku „BUDWEISER BUDVAR“ a nahradit ji kopií originálního „Budějovického piva“. V roce 2001 zažaloval ABI italské importéry Budějovického Budvaru a mimo jiné požadoval, aby jim bylo zakázáno používání slov „BUD“, „BUDWEISER“ při prodeji piva. V roce 2002 podal ABI další žalobu s cílem vymazat z italského registru ochranné známky Budějovického Budvaru s prvkem „BUDWEISER“. Budějovický Budvar pak musel díky předběžnému opatření začít v Itálii prodávat pivo s etiketami „Czechvar“ a později „Budějovický Budvar“. V důsledku toho došlo v roce 2002 ke skokovému snížení prodeje budvarského piva na polovinu. V roce 2001 přitom Itálie byla 5. nejdůležitějším exportním trhem Budějovického Budvaru.

Italský Nejvyšší soud nyní oba spory rozhodl ve prospěch Budějovického Budvaru a jeho italských importérů. Rozhodnutí jsou pravomocná a definitivní. „Je to skvělé vítězství. Můžeme se vrátit na italský trh s naší originální značkou „BUDWEISER BUDVAR“. Soud navíc zakázal firmě Anheuser-Busch InBev používat jejich značku „BUDWEISER“, prohlásil ji za klamavou a vymazal ji z registru ochranných známek. Náš konkurent proto musí v Itálii ukončit prodej piva BUDWEISER,“ říká Ing. Jiří Boček, ředitel Budějovického Budvaru. Protože Itálie je velkým pivním trhem (5. největší spotřeba importovaného piva na světě), jedná se pravděpodobně o nejtvrdší prohru společnosti ABI ve více než 100 let trvající globální válce o značku „BUDWEISER“. „Gratuluji k vítězství advokátní kanceláři Čermák a spol. a především advokátovi panu de Bosio, kteří nás v Itálii zastupovali,“ dodává Jiří Boček.

„Boj o Itálii byl opravdu dlouhý a náročný. Odměnou je nám právně přelomové rozhodnutí, v němž Nejvyšší soud laicky řečeno zakazuje klamání spotřebitele užíváním označení „BUDWEISER“ subjektem, který nemá s Českými Budějovicemi nic společného,“ potvrzuje Mgr. Lukáš Lorenc, společník advokátní kanceláře Čermák a spol.

Rozhodnutí italského Nejvyššího soudu může mít navíc i širší dopady a stát se precedentem v dalších známkoprávních sporech: i historická nebo původní jména měst, zemí či lokalit mají totiž zeměpisný charakter. „Není to pouze klíčové rozhodnutí pro Budějovický Budvar, ale je to i všeobecný milník ve vnímání konfliktu mezi tradičními zeměpisnými označeními a obchodní činností. Italský Nejvyšší soud nyní říká, že není dovoleno neoprávněně používat tradiční jména, neboť tím dochází ke klamání zákazníků. Podle italského Nejvyššího soudu tak mají historická jména stejná práva na ochranu jako současné úřední názvy,“ vysvětluje Stefano de Bosio, italský právní zástupce Budějovického Budvaru.

Návrat značky „BUDWEISER BUDVAR“ do Itálie by měl přinést i zvýšení objemů prodeje. Oba italští importéři budvarského piva proto neskrývají radost. „Dosažení toho vítězství po 13 letech bojů pro mě znamená radost, obrovský úspěch a velké zadostiučinění. Dobří obchodní partneři spolu zůstávají i v těžkých dobách. Jsem rád, že naše vzájemná věrnost nyní přinesla bohatou sklizeň,“ říká Kaspar Kiem, majitel firmy K. KIEM GmbH/S.r.l., která je importérem značky „BUDWEISER BUDVAR“ do Itálie již od roku 1991. „Je to pro nás do budoucna velká příležitost. Nyní můžeme díky používání originálního jména BUDWEISER zvýšit úroveň distribuce jak v segmentu off trade, tak i v segmentu gastronomie. Pro nás i pro pivovar Budějovický Budvar začíná v Itálii nová epocha,“ doplňuje Pietro Biscaldi, výkonný ředitel BISCALDI LUIGI Import-Export s.r.l.

Soudní spory o značku „BUDWEISER“ trvají již do roku 1907. Výrazně úspěšnější je v nich Budějovický Budvar. V letech 2000 - 2012 bylo definitivně ukončeno 173 soudních sporů a správních řízení, z nichž Budějovický Budvar vyhrál 120 případů a 10 sporů skončilo smírem nebo remízou. Díky registracím ochranných známek „BUDWEISER“ nebo „BUDWEISER BUDVAR“, které patří Budějovickému Budvaru, nemůže nadnárodní koncern ABI svou klíčovou značku „BUDWEISER“ používat téměř v 70 zemích.

Nachrichten entfernen

Ich möchte Pressemitteilungen per e-mail erhalten.

Informationenzum Datenschutz hier

Danke für dein Interesse. Wir haben Sie zur Abonnentenliste hinzugefügt.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

News subscription

I want to receive press releases by email.

Information about personal data protection here

Thank you for your interest. We have added you to the list of subscribers.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Odebírání zpráv

Chci dostávat tiskové zprávy emailem.

Informace o ochraně osobních údajů zde

Děkujeme za váš zájem. Zařadili jsme vás na seznam odběratelů.
Oops! Something went wrong while submitting the form.