BackZurückZpět

BUDĚJOVICKÝ BUDVAR V ROCE 2023 MEZIROČNĚ ZVÝŠIL SVŮJ ZISK PŘED ZDANĚNÍM O TÉMĚŘ 55 % NA 396,4 MIL. KČ

27.6.2024
Tiskové zprávy

České Budějovice 27. 6. 2024 - V roce 2023 se Budějovickému Budvaru dařilo na domácím trhu i v exportu. Uvařil rekordní množství piva, tržby z prodeje výrobků a služeb meziročně vzrostly o více než 11 % a zisk před zdaněním činil 396,443 mil. Kč. To bylo dokonce o 54,96 %více než v roce 2022. Národní pivovar se stal také Zaměstnavatelem roku 2023 Jihočeského kraje.

Rok 2023 byl pro Budějovický Budvar úspěšný a z pohledu objemů dokonce rekordní. Národní pivovar uvařil 1,865 mil. hl. piva, což je nejvíc v jeho dlouhé historii. Dařilo se také v tržbách, které meziročně vzrostly o více než 11 % na 3,37 mld. Kč. Zisk před zdaněním činil 396,443 mil. Kč a ve srovnání s rokem 2022 se jedná o 54,96 % lepší výsledek. Vedle skvělých obchodních výsledků se dařilo i v oblasti péče o zaměstnance. Důkazem toho byl například zisk titulu Zaměstnavatel roku 2023 Jihočeského kraje.

"Těší mě, že k loňskému růstu přispěla většina našich trhů včetně toho domácího. V exportu se objemově povedlo nahradit ztrátu ruského trhu a vedle rozvoje stávajících trhů se nám dařilo nacházet také nové příležitosti. Například ve Spojených Arabských Emirátech či Albánii jsme zaznamenali rekordní růst. K růstu na domácím trhu krom rozvoje našeho standardního portfolia přispělo také pokračující partnerství s Mattoni 1873 a ochucené nealkoholické pivo BirGo. Úspěšný rok 2023 je důkazem, že orientace na segment prémiových piv doma i ve světě funguje a Budějovický Budvar zde má co nabídnout,“ uvedl Petr Dvořák, ředitel Budějovického Budvaru.

Budějovický Budvar patří tradičně mezi největší exportéry českého piva. Loni vyvezl za hranice 1,337 mil. hl., což představuje přes 70 % celkových objemů a meziroční nárůst o 4,6 %. Rostl i na domácím trhu, a to o 3,8 % oproti roku 2022. Ve spolupráci s českými minipivovary JungBerg, Mad Cat, Pioneer a Clock uvedl na tuzemský trh 4 pivní speciály. V rámci unikátního projektu Partnership Brewing, jehož cílem je zvýšit povědomí o kategorii českého ležáku ve světě, spolupracoval také se třemi řemeslnými pivovary z Velké Británie, Německa a Dánska.

V souladu s dlouhodobou strategií pokračoval národní pivovar v investicích do vlastního rozvoje, na které naváže i v letošním roce, kdy rozšíří stávající kapacitu varny na 2,15 mil. hl. ročně a bude investovat dovlastní fotovoltaiky. Začátkem roku byl veřejnosti představen projekt Pivovar otevřený a zelený. Jeho cílem je rozvíjet areál pivovaru směrem k inovativním a environmentálním řešením, která podpoří efektivní výrobu piva a zároveň zvýší návštěvnickou atraktivitu. Ve výhledu příštích několika let by zde mělo vzniknout nové návštěvnické centrum s kapacitou až 200 tisíc návštěvníků ročně. Plány na realizaci projektu v současnosti zpracovává tým architektů vybraných na základě soutěžního workshopu. Konkrétní návrhy by měly být známy v průběhu letošního léta.

„Nové návštěvnické centrum vnímáme jako jeden z větších rozvojových projektů. Chceme jej výrazně předělat, zmodernizovat a více otevřít areál veřejnosti. Současně ale chceme při rozvoji uvažovat komplexně, tedy i s propojením na území, v němž se pivovar nachází. Proto se společně s městem a krajem zabýváme možnostmi funkčního napojení návštěvnického centra na síť cyklostezek, abychom se stali snadno dostupným a atraktivním turistickým cílem třeba i pro ty, kteří ve volném čase do auta sedat nechtějí,“ doplnil Petr Dvořák.

Nachrichten entfernen

Ich möchte Pressemitteilungen per e-mail erhalten.

Informationenzum Datenschutz hier

Danke für dein Interesse. Wir haben Sie zur Abonnentenliste hinzugefügt.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

News subscription

I want to receive press releases by email.

Information about personal data protection here

Thank you for your interest. We have added you to the list of subscribers.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Odebírání zpráv

Chci dostávat tiskové zprávy emailem.

Informace o ochraně osobních údajů zde

Děkujeme za váš zájem. Zařadili jsme vás na seznam odběratelů.
Oops! Something went wrong while submitting the form.