BackZurückZpět

Budějovickému Budvaru se loni dařilo ve výrobě ležáku a v exportu

24.5.2018
Pivovar

České Budějovice, 24. května 2018 – Budějovický Budvar loni zvýšil prodej ležáku o 2 % a vystavil tak nejvíce světlého ležáku v historii. Podíl ležáku na celkové výrobě pivovaru se tak zvýšil na téměř 70 % produkce a jeho prodej vzrostl jak na tuzemském trhu, tak v zahraničí.

V loňském roce Budějovický Budvar také exportoval rekordní objem piva. Do 76 zemí putovalo celkem 990,5 tis. hektolitrů piva, to je meziročně o 1,5 % více. Pivovar tím potvrdil pozici druhého největšího vývozce českého piva s podílem 21,5 % na celkovém českém exportu. Klíčovým druhem vyváženého piva byl světlý ležák značky Budweiser Budvar, jehož export vzrostl objemově o 2,6 %.

Přes navýšení exportu se celkový výstav piva loni snížil o 4 % na 1,547 mil. hektolitrů. Pivovar v průběhu roku 2017 nedokázal uspokojovat objednávky v plné výši. Kromě omezené výrobní kapacity a přetíženosti linek se na tom podílel i průběžný nedostatek pracovníků. Pokles prodeje v tuzemsku se týkal kategorie výčepních piv. „S ohledem na nedostatek výrobních kapacit jsme loni snížení prodeje v tuzemsku plánovali a očekávali. Zároveň jsme se i v tuzemsku zaměřili na prodej piv s vyšší přidanou hodnotou, tedy ležáků. Na rozšíření výroby usilovně pracujeme - již dva roky je areál pivovaru velkým staveništěm,“ říká Mg. Petr Dvořák, ředitel Budějovického Budvaru.

Největší prioritou podniku nyní jsou investice do rozvoje výroby a logistiky. Několik důležitých staveb již bylo ukončeno. Od letošního dubna je ve zkušebním provozu automatizované logistické centrum v hodnotě 750 mil. Kč a v plném proudu je výstavba nového ležáckého sklepa. Rostoucí poptávka po pivu v plechovkách na začátku roku 2018 vedla k výměně plniče plechovkového piva, což umožní na tuto poptávku reagovat prostřednictvím vlastních kapacit. Letos budou zahájeny stavby budovy pro novou stáčírnu lahví a výrobních kapacit pro hlavní kvašení. Poslední etapou rozvojového plánu bude nová varna. Po dokončení všech naplánovaných investic v hodnotě asi 2 mld. Kč se roční výstav pivovaru zvýší o čtvrtinu na 2 mil. hektolitrů.

Nachrichten entfernen

Ich möchte Pressemitteilungen per e-mail erhalten.

Informationenzum Datenschutz hier

Danke für dein Interesse. Wir haben Sie zur Abonnentenliste hinzugefügt.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

News subscription

I want to receive press releases by email.

Information about personal data protection here

Thank you for your interest. We have added you to the list of subscribers.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Odebírání zpráv

Chci dostávat tiskové zprávy emailem.

Informace o ochraně osobních údajů zde

Děkujeme za váš zájem. Zařadili jsme vás na seznam odběratelů.
Oops! Something went wrong while submitting the form.