Oficiální vyjádření Budějovického Budvaru k otázce ruského trhu

půllitr piva

Tímto vyjádřením Budějovický Budvar reaguje na zprávu vydanou ČTK dne 9. října a následné články publikované v médiích. Mrzí nás, že touto zprávou došlo k mylné interpretaci, že Budějovický Budvar mění svůj postoj k ruskému trhu. Tímto bychom chtěli oficiálně potvrdit a zdůraznit, že obchodní vztahy mezi Budějovickým Budvarem a ruským trhem zůstávají pozastaveny a není v plánu je obnovovat do ukončení ruské agrese. Budvar obchodní vztahy s Ruskem ukončil mezi prvními dodavateli a v tomto ohledu svůj postoj nemíní měnit.

„Budvar si je vědom možných dlouhodobých negativních důsledků pro svojí ochranou známku, nicméně to na našem současném postoji nic nemění. Obnovení obchodních vztahů s ruskými partnery není na pořadu dne, dokud nebude ruská agrese zcela ukončena,“ uvádí Petr Dvořák, ředitel Budějovického Budvaru.

Budějovický Budvar od počátku konfliktu velmi soucítí s Ukrajinou a lidem prchajícím před válkou pomáhá. Lidem z Ukrajiny pivovar poskytl možnost ubytování zdarma ve svém hotelu Malý pivovar, kde je v současné chvíli ubytováno přibližně 80 lidí a dalších 14 ubytoval v narychlo zrekonstruovaných bytech. Skrze interní sbírky se Budvaru rovněž podařilo získat veškeré potřebné vybavení, oblečení, obuv, hygienu, hračky, trvanlivé potraviny i vybavení do bytů. Mnoho lidí z Ukrajiny Budvar rovněž zaměstnal.