Zoznam prevádzok

 

Koník pub

Mlynské nivy 8

Bratislava

Horizont

Hálová 10

Bratislava

Lozano Pub

Výhonská 1

Bratislava

Piváreň FLIP

Tupolevova 1

Bratislava

Koliesko

Banšelova 3

Bratislava

Bokovka piváreň

Sabinovská 7

Bratislava

Long pub

Pribišova 2

Bratislava

Kramárska Takonkovňa

Stromová 9

Bratislava

Zora PUB

Zahradnícka 37

Bratislava

U Štrngáča

Ružinovská 14

Bratislava

Reštaurácia Budweiser Budvar

Cintorínska 19

Bratislava

Luna Pub

Nobelova 3/A

Bratislava

Piváreň Stará Cehelňa

Na hlinách 50/C

Trnava

Funus

Prokopa Velkého 1

Bratislava

Tequila pub

Hollého

Vrbové

Litovel Bistro

Štefánikova 19

Trnava

U Zbrojnoša

Štefánikova 19

Trnava

Black Rose

Harmincová 3

Bratislava

Reštaurácia Budvarka

Potočná 54

Skalica

Bokovka piváreň City Aréna

Kapitulská 5

Trnava

Budvarka

Zámocká 1

Malacky

Maják pub

Jana Stanislava 8

Bratislava

Marco polo

Beňadická 9

Bratislava

JO HELY

Kvetná 245

Boťany

Arcadia

Americká trieda 11

Košice

Krčma u Zachyho

Litovský Peter 255

Liptovský Peter

Beer House

Hlavná 54

Košice

Bowling Spot

Čermeľská cesta 1

Košice

Domček Ťahanovce

Azijská trieda

Košice

Piváreň U Zajaca

Stokrásková 17

Košice

Piváreň Starý Sud

Námestie Osloboditeľov 77

Michalovce

U Legionárov

Štúrova 6

Košice

Letná záhradka

1. Mája

Košice

U 3 kočiek

Brezová 1

Senec

Pivnica u Budvarky

Pionierska 1

Levice

Singelö Hostinec

Ul.gen.Klapku p .50

Komárno

Laguna Cafe

Rastická 908

Tomášov

Český Budík

Teplická 57

Piešťany

Budvarka

Mlynská 7

Piešťany

KRČMA U ANJELA

Vážska 8

Piešťany

Trafford café

Dubová 21

Bernolákovo

Green Pub

Sobieskeho 1

Štúrovo

11 Sport PUB

Cintorínska 11

Šamorín

M Club

Vlčkovce 157

Vlčkovce

Hostinec Koštany

Košťany nad Turcom 419

Košťany nad Turcom

Hostinec U Štrofeka

Kutnohorská 7

Kremnica

The Keyers Pub

Lánska 942/55

Považská Bystrica

Retro Café & Bar

M.R. Štefánika 22/5251

Martin

Hostinec Podhorie

Budova Jednoty

Podhorie

Hostinec Taxi

Športovcov 2112

Považská Bystrica

Matejiková Pohostinstvo

Vyšný koniec 43

Turzovka

 

 

Úplné pravidlá marketingovej súťaže " Chceš vyhrať exkurziu do pivovaru ? "

 

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže " Chceš vyhrať exkurziu do pivovaru ? " (ďalej len "súťaž"). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže. Tieto pravidlá môžu byť zmenené iba formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu. Tieto pravidlá sú po dobu konania súťaže uložené v tlačenej podobe u obsluhy prevádzky. Tá je povinná pravidlá komukoľvek a kedykoľvek na požiadanie predložiť.

 1. Organizátor súťaže je Budweiser Budvar SK, s.r.o. so sídlom: Diaľničná cesta 4416/18, 903 01 Senec, IČO: 46332642, zapísaná v obchodnom registri vedeným Okresným súdom Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 75606/B

  (ďalej len „organizátor“).

 2. Termín a miesto súťaže: Súťaž prebieha vo vybraných prevádzkach (reštauráciách) na území Slovenskej republiky, a to od 29.11. 2018 do 9.12.2018, teda v čase vždy určenom a zverejnenom na promočných materiáloch v každej prevádzke.
 3. Účasť v súťaži: Súťažiacim sa môže stať iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov.
 4. Výrobky zaradené do súťaže: Do súťaže sú zaradené vždy všetky druhy čapovaného piva Budweiser Budvar 0,5 l - predávané vo vybraných prevádzkach. Súťaž sa nevzťahuje na produkty značky Pardál.
 5. Princíp a priebeh súťaže: Súťažiaci, ktorý (tiež spolu s priateľmi - nemusí ich sám konzumovať) v jednej prevádzke zapojenej do súťaže v termíne konania súťaže zakúpi 4 (štyri) akékoľvek čapované pivá Budweiser Budvar 0,5 l, vrátane nealkoholického, obdrží od obsluhy hraciu kartu – Pivný pas . Súťažiaci vyplní všetky potrebné osobné údaje zo zadnej strany hracej karty, ktorú následne vhodí do zbernej urny umiestnenej v priestoroch prevádzky. Súťažiaci je povinný vyplniť všetky polia na súťažnej karte a to: Meno a Priezvisko, Telefónne číslo, Email a Názov prevádzky, na ktorej súťaží. Výdaj hracích kariet platí vždy do vyčerpania zásob na príslušnej prevádzke.
 6. Výhry: Prvých 100 súťažiacich, ktorí riade vyplnenú hraciu kartu vhodia do zbernej urny, získa okamžitú výhru v podobe 0,5 l čapovaného piva Budweiser Budvar podľa vlastného výberu. Obsluha je oprávnená odoprieť odovzdanie výhry, piva, výhercovi zjavne pod vplyvom alkoholu; v takom prípade obsluha podľa možnosti odovzdá výhru v iný deň do konca doby konania súťaže. Každý účastník súťaže sa môže zapojiť do súťaže opakovane. Všetky hracie karty vhodené zo zbernej urny budú zaradené do záverečného žrebovania o: Hlavnú výhru: 1 x Exkurziu do pivovaru Budějovický Budvar pre 2 osoby, ktorá zahŕňa : dopravu z Bratislavy do Českých Budějovíc a späť, ubytovanie na 1 noc pre 2 osoby, večeru, exkurziu pivovaru so sprievodcom.

  Vedľajšie výhry:
  2 x Wellness pobyt počas víkendu pre 2 osoby na 1 noc v hoteli Crowne Plaza Bratislava ****
  Obe ceny, Hlavnú aj Vedľajšie je možné uplatniť od 1.1.2019.

 7. Oznámenie výsledkov a spôsob odovzdania výhier: Výherca bude organizátorom o výhre informovaný telefonicky, a to najneskôr dňa 17. 12. 2018. Výhra bude odovzdaná na poštovú prepravu v čase, ktorý bude s Výhercom dohodnutý telefonicky.
 8. Zdanenie Výhier Nepeňažné ceny alebo výhry z reklamných súťaží a žrebovaní v hodnote neprevyšujúcej 350 eur za jednu cenu, alebo výhru sú od dane oslobodené. Ak ceny alebo výhry presiahnu sumu 350 eur, zdaneniu podlieha len príjem presahujúci túto sumu. Výherca má následne povinnosť zdaniť príjem z nepeňažnej výhry prostredníctvom podania daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb za to zdaňovacie obdobie, v ktorom príjem z výhry dosiahol.
 9. Na výhry nie je právny nárok: Výhry sa nedajú vymeniť za peniaze. Organizátor nezodpovedá za ďalšie používanie výhier účastníkmi.
 10. Organizátor nezodpovedá ani neručí za konanie tretích osôb, najmä osôb pracujúcich v jednotlivých prevádzkach. V prípade, že tieto osoby nedodržia pravidlá súťaže, nie je organizátor povinný k akejkoľvek kompenzácii vo vzťahu k účastníkom súťaže.
 11. V prípade rozporu medzi textom skrátených pravidiel, uvedeným v ktoromkoľvek materiáli prezentujúcom túto súťaž, a týchto úplných pravidiel platí text týchto pravidiel.
 12. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci národného podniku Budějovický Budvar, zamestnanci Budweiser Budvar SK, zamestnanci prevádzok, v ktorých sa súťaž koná, a zamestnanci všetkých partnerských spoločností podieľajúcich sa na realizácii súťaže. Rovnako tak, sú zo súťaže vylúčené osoby účinkujúce vo Video pozvánke.
 13. Účastník súťaže bude vylúčený v prípade, že organizátor zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie zo spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov alebo inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry, prípadne konania, ktoré nie je fair play.
 14. Organizátor si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť, popr. zmeniť druh výhier, a to bez akejkoľvek náhrady.
 15. Pravidlá ochrany osobných údajov: Účastník Súťaže berie na vedomie, že dobrovoľným splnením podmienok účasti v Súťaži je Organizátor v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov [ďalej aj len „ZoOOÚ“] a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej ako „Nariadenie GDPR“) oprávnená spracúvať ich osobné údaje v rozsahu identifikačných údajov (meno, priezvisko, telefónne číslo, email) potrebných na posúdenie splnenia podmienok Súťaže a na účely organizovania a vyhodnocovania spotrebiteľskej súťaže. Zároveň potvrdzuješ oboznámenie sa s podmienkami ochrany súkromia a pravidlami súťaže, ktoré sú k dispozícii u obsluhy vybraných prevádzok alebo na stránke www.budejovickybudvar.cz

 

Pravidlá sa stávajú účinnými od 29.11.2018