Budějovický Budvar má rovněž registrováno zeměpisné označení pro pojmy Budějovické pivo, Budějovický Budvar, Bud, atd. ve 150 zemích světa, které zavedly registrační princip v souladu s multilaterální Lisabonskou dohodou.

Cenné duševní vlastnictví Budějovického Budvaru dnes tvoří ochranné známky, ochranná označení původu, zeměpisná označení a obchodní jméno jako jsou Budweiser Budvar, Budweiser, Budvar, Bud a Budějovický Budvar. Tento fond je tedy výlučně vázán na místo původu. Pivovar jich má celkem registrováno na 380 ve více než 100 zemích celého světa.