Označení výrobku místem původu logicky převzal i Český akciový pivovar, který navázal na tradici výroby budějovického piva. Pivovar od samého počátku na svých výrobcích používal různé pojmy s využitím slova Budweiser a v průběhu své obchodní činnosti začal tato označení registrovat jako ochranné známky.