Obchodní úspěchy

Budějovický Budvar je vystaven tvrdé obchodní konkurenci ve více než 60 zemích. Z toho důvodu neustále modernizuje své výrobní kapacity. Investice primárně směřují do výrobní technologie, logistiky, obchodu a marketingu. V období 1991 – 2013 zvýšil Budějovický Budvar objem vyrobeného piva téměř na trojnásobek. Výrazně posílil jak prodej v České republice, tak především v zahraničí.

Budějovický Budvar je úspěšný na domácím trhu i v zahraničí
2011 650 000 hl   1 320 000 hl  
2012 657 000 hl   1 340 000 hl  
2013 763 000 hl   1 424 000 hl  
2014 813 000 hl   1 457 000 hl  
2015 898 000 hl   1 602 000 hl  
2016 975 000 hl   1 615 000 hl  
2017 990 000 hl   1 547 000 hl  
Celkový stav piva
Export

Pivovar Budějovický Budvar je tradiční exportní firmou už od dob svého vzniku. Již počátkem 20. století vyvážel své pivo nejen do mnoha evropských států, ale i Afriky a USA. V současnosti vyváží Budějovický Budvar asi polovinu vystaveného piva. Výrazných exportních úspěchů dosahuje pivovar dlouhodobě zejména na tradičních a zároveň velmi náročných trzích v Německu, Velké Británii, Rakousku, Slovensku a Rusku, ale i v řadě dalších zemí jako jsou Itálie, Švýcarsko nebo Francie. V roce 2001 se Budějovickému Budvaru podařilo po 62 letech znovu vrátit na trh USA. Český originální prémiový ležák se tam ze známkoprávních důvodů prodává pod názvem Czechvar. Pivovaru se daří expandovat i na zcela nové trhy zejména v Asii a Jižní Americe. Proto není velkým překvapením, že pivovar Budějovický Budvar se na celkovém českém exportu piva podílí jednou pětinou a světlý ležák Budweiser Budvar B:ORIGINAL patří mezi nejznámější české výrobky na světě.

 

Vysokou kvalitu piva vyráběného v Budějovickém Budvaru poprvé oficiálně ocenila zlatou medailí porota Hospodářské výstavy v Praze roku 1896. Do dnešní doby následovala dlouhá řada dalších ocenění z českých i mezinárodních soutěží kvality. Mezi nejvýznamnější úspěchy z posledních let patří celkem 15 zlatých medailí ze světové soutěže Monde Selection, které postupně získaly různé druhy piva z Budějovického Budvaru. Velkou radost přinesl i zisk titulu World´s Best Lager, který udělil britský magazín „Beers of the World  tmavému ležáku Budweiser Budvar B:DARK v roce 2007.

David a Goliáš

V průběhu 19. století věhlas budějovického piva dosáhl takové úrovně, že jej začaly kopírovat i další pivovary. Setkat se s „budějovickým pivem“ například v Novém světě, jak byl tehdy nazýván americký kontinent, nebylo nijak výjimečné. Již v roce 1872 dovážela originální budějovické pivo do USA firma V. Horak a později firma Koster & Bial. Označení „budějovický“ (= „Budweiser“) v názvech svých piv ale začaly používat i některé americké pivovary, například společnosti Dubois, Pensylvánie – „Dubois Budweiser“, Fred Miller Brewing Company, Wisconsin – „Milwaukee Budweiser“, Acme Brewing Company, Georgia – „Acme Budweiser“. Byla mezi nimi i společnost Anheuser-Busch se sídlem v St. Louis, která vyráběla „Budweiser Lager Beer“.

Důkazy o výše zmíněných pivech amerických pivovarů lze nalézt v národních archivech USA. Tam se také dochoval zápis ze soudního jednání mezi dvěma americkými pivovary, Anheuser-Busch Brewing Association versus Fred Miller Brewing Company. Obě společnosti se snažily získat exkluzivní právo používat označení „Budweiser“ v názvu svých produktů. Proto se pokoušely dokázat, že právě chuť jejich piva se nejvíce blíží originálu z Českých Budějovic.

Prohlášení pana Adolphuse Busche, zakladatele společnosti Anheuser-Busch ze čtvrtka 26. dubna 1894 v 10:30 hod před Obvodním soudem Jižní New York, USA:

  • "Nápad byl jednoduchý - vyrábět pivo stejné kvality, barvy a chuti jakou má pivo vyráběné v Budějovicích nebo v Čechách."
  • "Pivo Budweiser se vaří podle procedur českého piva Budweiser."

Pro dokreslení situace lze citovat i prohlášení pana A. Busche v případu C. Conrad versus J. Uhrig Brewing Co. před Obvodním soudem ve státě Missouri v roce 1878:

  • "Postup vaření, který jsem popsal, je způsobem, kterým se podle mých dostupných vědomostí pivo vaří v Českých Budějovicích. Znalost tohoto postupu jsem získal z knih a od lidí, kteří tam pracovali."

Všechny spory v USA nakonec vyhrála společnost Anheuser-Busch a stala se jediným vlastníkem značky „Budweiser“ na území USA. Na počátku 20. století pak vznikly o značku „Budweiser“ známkoprávní spory mezi Budějovickým Budvarem a společností Anheuser-Busch. Smír nepřinesly ani dohody obou stran z let 1911 a 1939 a spory pokračují dodnes. Budějovický Budvar v těchto sporech vždy obhajoval a nadále bude obhajovat svoji identitu a nezadatelné právo označovat své pivo značkami „Budweiser“, „Budweiser Budvar“ nebo „Budějovický Budvar“. Kromě toho jsou termíny „Budějovické pivo“ a „Budějovický Budvar“ pojmy, které jsou chráněny ustanoveními o ochraně zeměpisných názvů a označením původu. Tato forma ochrany vyplývá z Lisabonské dohody o geografických označeních a z bilaterálních dohod mezi ČR a ostatními zeměmi. Od roku 2004 jsou navíc pojmy „Českobudějovické pivo“ a „Budějovické pivo“ Chráněnými zeměpisnými označeními Evropské unie.

 

Spory o značku Budweiser Budvar pokračují již více než 100 let. Pohnutky obou rivalů jsou ale rozdílné. Zatímco nadnárodní společnost bojuje za získání světové exkluzivity ke značce „Budweiser“, Budějovický Budvar chce originální budějovické pivo zachovat i příštím generacím. Ve sporech je výrazně úspěšnější česká strana, která vyhrála asi 70% případů.