Historie pivovaru

1265

Přemysl Otakar II. zakládá Č. Budějovice

Vlastní historie vaření piva v Českých Budějovicích začíná v roce 1265, kdy byly České Budějovice založeny českým králem Přemyslem Otakarem II., který město nadal významnými privilegii, mezi něž náleželo i právo várečné.

1351

Karel IV. uděluje právo mílové

4. května 1351 dává Karel IV., král český, Budějovickým různé svobody a mezi nimi i právo mílové. Od této doby se v obvodu asi 10 km od města nesměly nacházet žádné cizí krčmy.

1410

Václav IV. rozšiřuje městu výsady

20. června 1410 Václav IV. rozšiřuje starší mílové právo, aby na míli od města nebyly žádné cizí sladovny, pivovary, řemeslníci a krčmy.

1464

Vynucení mílového práva vojskem

V roce 1464 si Budějovičtí měšťané násilím vynutili jeho respektování a zlikvidovali cizí sladovny, pivovary a krčmy v okruhu mílového práva zdejších pravovárečníků za městskými hradbami a v jejich okolí.

1495

Založení městského pivovaru

Po dlouhých jednáních s měšťany mohla českobudějovická radnice vybudovat svůj vlastní pivovar - Velký pivovar. Podle ujednání s měšťany vařil městský pivovar tzv. bílé (pšeničné) pivo, jednotliví měšťané pak tmavé ječmenné.

1532

Pochvala za dobré pivo

Ferdinand I., římský a český král, udělil obyvatelům Budějovic pochvalu za zvláště dobrý chléb a pivo.

1547

Další uznání budějovickému pivu

Ferdinand I. nařizuje Budějovickým, aby mu na císařský dvůr do Augsburgu poslali zdejšího sládka s čeledí, aby mu zde vařil pivo.

1722

Vznik Malého pivovaru

Měšťané usilovali od počátku 18. století o správu obecního pivovaru. Argumentovali právem várečným, které jim patřilo již od roku 1495. Městská rada jim ho v roce 1722 skutečně přiznala, ale museli se vzdát vaření piva ve svých domech. Proto zakoupili várečný dům sládka Matěje Konvičky - vznikl tzv. Malý pivovar. Městská rada však prohlásila tento objekt za svůj majetek. Od té doby vlastnilo město pivovary dva: Velký pivovar u Rožnovské brány a Malý pivovar na rohu ulic Karla IV. a Kanovnické.

1795

Měšťané získávají pivovary

Měšťané proti tomuto aktu protestovali a celý spor skončil až v roce 1795, kdy město předalo oba pivovary do správy měšťanům. Vznikl tak tzv. Měšťanský pivovar.

1847

Přestěhování Měšťanského pivovaru

Zařízení i prostory obou budějovických pivovarů brzy přestaly vyhovovat potřebě zvýšit výrobu piva. Oba provozy byly několikrát rekonstruovány a přestavovány, ale velmi brzy se ukázalo, že další rozvoj pivovarů ve vnitřním městě nebude možný. V roce 1847 bylo rozhodnuto vystavět nový lednicový sklep na Lineckém předměstí. Zde byl později, v letech 1851 - 1852, vystavěn nový pivovar.

1872

Zahájen vývoz piva z Č. Budějovic do USA

Ze starého kontinentu proudily do Ameriky miliony lidí, kteří doufali, že zde naleznou lepší život. Vystěhovalci si s sebou přivezli i svoji žízeň a oblibu evropského piva, které se sem začalo dovážet. Mezi nimi byla také piva česká - od roku 1872 také pivo Budweiser Bier z Českých Budějovic.

1876

Zahájení výroby piva v Anheuser-Busch

Stále rostoucí obliba evropských piv na americkém trhu přivedla dalšího přistěhovalce C. Conrada na myšlenku tato piva v Americe napodobovat. Problém nastal s výběrem značky pro jejich výrobek. Bylo jasné, že se musí jednat o dobře známou značku z Evropy, jejíž název je vyslovitelný i v anglickém jazyce. Tak v roce 1876 spatřilo světlo světa další pivo Budweiser Bier. Šest století poté, co se začalo pivo vařit v Českých Budějovicích. Pro svůj záměr si Carl Conrad vybral právě pivovar společnosti Anheuser-Busch.

1878

Neoprávněná adopce známky Budweiser

V roce 1878 C. Conrad přihlásil u amerického patentového úřadu ochrannou známku Budweiser Lager Bier. Tuto známku pak v roce 1891 převedl na pivovarský koncern Anheuser-Busch, který tak získal oprávnění k prodeji tohoto piva. Adopce Budweiseru byla nejen neoprávněná, ale vlastníci americké známky ji vydávali za známku fantazijní. Oproti tomu pivo Budweiser z Českých Budějovic vyjadřovalo konkrétní údaj o místě původu, který byl odvozen od úředního názvu města. Vyobrazení etikety společnosti Anheuser-Busch z roku 1876 obsahuje údaj, že toto pivo je vařeno podle Budějovického receptu a z českých surovin. Sám Adolphus Busch, zakladatel amerického pivního gigantu Anheuser-Busch, vypověděl před obvodním soudem v Jižním New Yorku ve věci sporu o označení Budweiser v roce 1894 takto: „Nápad byl jednoduchý – vyrábět pivo stejné kvality, barvy a chuti jakou má pivo vyráběné v Budějovicích nebo v Čechách.“

1895

Založení Českého akciového pivovaru

Český akciový pivovar (dnešní Budějovický Budvar, n.p.) začal své proslulé pivo vařit 7. října 1895. Události, které předcházely jeho vzniku, byly v národnostně rozdělených Budějovicích dramatické. Část českých právovárečníků nespokojených se situací v místním výrazně proněmecky orientovaném Měšťanském pivovaře podporovaná předními zástupci české buržoazie se rozhodla založit svůj vlastní podnik.

1896

První významná ocenění

Kvalitní pivo z akciového pivovaru se velmi rychle prosadilo v silné konkurenci. Vysoká jakost piva vynesla pivovaru hned v roce 1896 významná ocenění získaná na hospodářské výstavě a výstavě lékárnické v Praze. V roce 1897 získaly výrobky pivovaru zlatou medaili na potravinářské výstavě ve Stuttgartu.

1896

Restaurace akciového pivovaru

20. května 1896 byla slavnostně otevřena “Restaurace akciového pivovaru”. Den oficiálního otevření byl stanoven na neděli, ale již v sobotu bylo v restauraci po celý den nabito a veškeré místnosti zařízené v elegantním stylu s elektrickým osvětlením v neděli praskali ve švech díky proudu žíznivých poutníků. Od tohoto okamžiku se pivovar stal centrem českého národního života ve městě.

1896

Lékárnická výstava

Praha - stříbrná medaile za pivo na lékárnické výstavě

Hospodářská výstava

Praha - zlatá medaile za pivo na hospodářské výstavě    

1897

Potravinářská výstava

Stuttgart - zlatá medaile za pivo na potravinářské výstavě.

1908

Rozšiřování provozů

Stále vzrůstající výstav piva - za několik málo let předstihl akciový pivovar konkurenční měšťanský pivovar - si vynutil rozšíření všech provozů. V letech 1905 -1908 byla postavena druhá varna, nová strojovna, byly rozšířeny ležácké sklepy a modernizovány i ostatní provozy.

1911

První známkoprávní smlouva

Když si v roce 1907 nechal na sebe značku Budweiser zaregistrovat koncern Anheuser-Busch ve Spojených státech, protestovaly proti tomu oba budějovické pivovary (od roku 1906 vyvážel své pivo do USA i akciový pivovar). Po dlouhých dohadech byla v roce 1911 uzavřena smlouva, ve které Český akciový pivovar za odškodné uznal platnost americké registrace, avšak nevzdal se práva označovat své výrobky slovem Budweiser a přívlastkem original po celém světě.

1924

Mezinárodní veletrh

Řím - zlatá medaile a diplom za Českobudějovické pivo z Akciového pivovaru České Budějovice na mezinárodním veletrhu

1927

Zemská a jubilejní výstava

Znojmo - stříbrná medaile na Zemské a jubilejní výstavě

1930

Registrace známky Budvar

V roce 1930 si pivovar nechal zaregistrovat svou ochrannou známku Budvar, která byla užívána pro exportní 12° světlý ležák. Mimořádný mezinárodní úspěch této známky přivedl nakonec správní radu k tomu, aby ji začlenila do názvu pivovaru, který od roku 1936 zněl: Budvar-Český akciový pivovar, České Budějovice.

1939

Druhá známkoprávní smlouva

Na počátku roku 1939, na pokraji války, pod hrozbou zabavení svého zboží v USA byly donuceny oba českobudějovické pivovary uzavřít novou smlouvu s koncernem Anheuser-Busch, tentokrát však v jejich neprospěch. Za nepřiměřenou finanční náhradu se zavázaly nepoužívat označení Budweiser, Budweis a dalších odvozenin, a to pro oblast severoamerické pevniny od Panamy na sever.

1942

Okupace pivovaru

Během okupace byl do Budvaru - Českého akciového pivovaru dosazen nacistický správce a pivovar se stal součástí sítě protektorátních pivovarů. Během války vývoz prakticky zanikl, i když akciový pivovar vyvážel ve větší míře až do roku 1942.

1959

První etiketa s prvky současného designu

1966

Internationale Welser Messe

Wels (Rakousko) - zlatá medaile a diplom na mezinárodním veletrhu Internationale Welser Messe

1967

Vzniká Budějovický Budvar, národní podnik

V roce 1967 došlo k založení Budějovického Budvaru, n.p., který se stal nástupcem původního akciového pivovaru i pivovaru měšťanského, jejichž ochranné známky z větší části převzal. Byl postaven na úroveň Jihočeským pivovarům a z hlediska řízení měly oba podniky společné vedení.

1970

Země živitelka

České Budějovice - zlatá medaile a čestné uznání za dárkové balení světlého ležáku Budweiser Budvar na výstavě Jižní Čechy - Země živitelka

Jihočeský štít jakosti

České Budějovice - bronzový štít jakosti získalo dárkové balení (4-pack) světlého ležáku Budweiser Budvar. Soutež organizoval podnik Potraviny České Budějovice.

Řád práce

Praha - pivovar Budějovický Budvar získal významné státní ocenění od vlády ČSSR. Řád práce se propůjčoval za významné pracovní výsledky na poli hospodářském, zejména v průmyslu, zemědělství, dopravě nebo obchodu, ve státní nebo jiné veřejné službě, za zvláštní úspěchy ve vědecké, výzkumné nebo jiné kulturní činnosti nebo za technická zlepšení a vynálezy velkého hospodářského významu anebo za zásluhy o zvýšení obranné schopnosti armády.

1973

Plechovkové pivo

V roce 1973 zavedl Budějovický Budvar novinku – plechovkové pivo. Pokus o mechanické stáčení piva do plechovek přímo v pivovaru však narážel na technické problémy (nízký výkon) a dopadl nakonec neúspěšně. Proto vedení pivovaru rozhodlo o spolupráci s pivovarem „Zlatý bažant“ v Hurbanovu, kde měli automatickou plnící linku na plechovky.

1973

Závod vzorné jakosti

Praha - státní inspekce jakosti potravinářských výrobků - pivovar Budějovický Budvar získal titul "Závod vzorné jakosti".

Země živitelka, Zlatý klas

České Budějovice - Zlatý klas a medaile II. stupně - dvě nejvyšší ocenění byla udělena světlému ležáku Budweiser Budvar v plechovkách na Celostátní zemědělské výstavě Země živitelka.

1982

Internationale Leipziger Messe

Lipsko - zlatá medaile a diplom za znamenitou kvalitu ("Hervoragende Qualitat") na mezinárodním veletrhu Internationale Leipziger Messe.

1985

The Brewing Industry International Awards - World Bottled Lager Competition

Londýn - bronzová medaile a diplom pro světlý ležák Budweiser Budvar v mezinárodní soutěži lahvových ležáků

1986

Polský svaz chmelařů a pivovarů

Krasnystaw - první místo pro světlý ležák Budweiser Budvar v degustační soutěži piv ze zemí RVHP

Internationale Lepziger Messe

Lipsko - zlatá medaile a diplom za znamenitou kvalitu ("Hervoragende Qualitat") na mezinárodním veletrhu Internationale Lepziger Messe

1987

Monde Selection

Brusel - belgický International Institute for Quality Selections udělil stříbrnou medaili a diplom světlému ležáku Budweiser Budvar.

1989

Maison de Qualité

Paříž - zlatá medaile a diplom za kvalitu pro ležák Budweiser Budvar

1990

Monde Selection

Lucemburk - belgický International Institute for Quality Selections udělil zlatou medaili a diplom světlému ležáku Budweiser Budvar.

1991

Nová etapa vývoje pivovaru

Nová etapa historie pivovaru nastala po Sametové revoluci 1989, kdy došlo (1.1. 1991) i k fyzickému osamostatnění Budějovického Budvaru. Díky další celkové modernizaci všech provozů, navázání přímých obchodních vztahů s tuzemskými a zahraničními obchodními partnery, budování vlastních distribučních skladů zvýšil pivovar dva a půlkrát svou produkci.

1991

Stupeň kvality Q

Praha - stupeň kvality Q (označení proslulé kvality podnik získal jako první pivovar v tehdejší ČSFR)

1994

Stříbrná pečeť

Praha - ležák Budweiser Budvar získal druhé místo v průzkumu časopisu Pivní kurýr. Průzkum sledoval oblibu českých a moravských piv.

1995

Zlatá pečeť a titul Pivo roku 95

Praha - Zlatá pečeť a titul Pivo roku 95 - ocenění pro světlý ležák Budweiser Budvar v soutěži časopisu Pivní kurýr

1996

První milion hektolitrů piva

Budějovický Budvar, n.p. díky rozsáhlé modernizaci překročil hranici 1,000.000 hl vystaveného piva.

1996

Exportér roku v ČR

Praha - v soutěži Exportér roku v ČR, kterou organizuje Hospodářská komora ČR, obsadil pivovar Budějovický Budvar 42. místo mezi největšími českými exportéry.

Českých sto nejlepších

Praha - Českých sto nejlepších

Cena redakce časopisu Pivní kurýr

Praha - Cena redakce '96, pivovar Budějovický Budvar získal nejvyšší ocenění časopisu Pivní kurýr "Za mimořádně dynamický a nevídaný rozmach českého piva světové značky".

1997

Super Brews - nejlepší importovaný ležák

Londýn - světlý ležák Budweiser Budvar byl časopisem BBC Good Food v žebříčku Super Brews vyhlášen za nejlepší importovaný ležák – Star Buy – na trhu Velké Británie.

Zlatý pohár Pivex

Brno - Zlatý pohár Pivex, soutěž Pivo 1997 - stříbrná medaile pro světklý ležák Budeweiser Budvar

International Book of Beer

Londýn - Budějovický Budvar uveden jako jedno z deseti nejlepších piv na světě v International Book of Beer

Českých sto nejlepších

Praha - Českých sto nejlepších

Cena Giovanniho Marcora

Milán - cena Giovanniho Marcora za nejprogresivněji se rozvíjející podnik v oboru potravinářství, zemědělství a ekologie. Cenu garantuje zemědělská komise Evropské unie. Toto ocenění je mimořádné zejména proto, že jej poprvé dostal podnik ze země, která není členem EU.

Exportér roku v ČR

Praha - v soutěži Exportér roku v ČR, kterou organizuje Hospodářská komora ČR, obsadil pivovar Budějovický Budvar 16. místo mezi největšími českými exportéry.

Stupeň kvality Q

Praha - Stupeň kvality Q

1998

Nejlepší importované pivo v Norsku

Oslo - svělý ležák Budweiser Budvar získal titul Nejlepší importované pivo roku v Norsku.

International Beer Summit

Ósaka, Japonsko - stříbrná a zároveň jediná udělená medaile na International Beer Summitu

Oceněné pivo 98

Praha - Sdružení přátel piva, ležák Budweiser Budvar získal titul "Oceněné pivo 98" v anketě členů Sdružení přátel piva.

Českých sto nejlepších

Praha - Českých sto nejlepších

1999

Monde Selection, světlý ležák

Brusel - Monde Selection, belgický International Institute for Quality Selections udělil zlatou medaili a diplom světlému ležáku Budweiser Budvar v plechovkách 0,33 litru.

Monde Selection, BUD Premier Select

Brusel - Monde Selection, belgický International Institute for Quality Selections udělil stříbrnou medaili a diplom speciálnímu pivu BUD Premier Select.

Monde Selectionl, světlý ležák

Brusel, Monde Selection - belgický International Institute for Quality Selections udělil zlatou medaili a diplom světlému ležáku Budweiser Budvar v lahvích 0,33 litru.

Pivo roku 2000

Praha - Pivo roku 2000, světlý ležák Budweiser Budvar se stal vítězem ankety čtenářů časopisu „Pivní Kurýr“ o nejoblíbenější pivo roku.

Zlatý pohár Pivex

Brno - Zlatý pohár Pivex, soutěž Pivo 2000 - bronzovou medaili získalo speciální pivo BUD Premier Select.

Českých sto nejlepších

Praha - Českých sto nejlepších

2000

Úspěchy v zahraničí

V roce 2000 pivovar vyvážel své pivo již do 56 států celého světa. Na některých trzích začal pivovar zakládat vlastní dceřinné společnosti. Největší trh v té době představuje Německo, kam ročné putuje na 200 000 hektolitrů piva.

2000

Monde Selection, BUD Premier Select

Lucemburk - Monde Selection, Belgický International Institute for Quality Selections udělil zlatou medaili a diplom speciálnímu pivu BUD Premier Select.

Euro 2000

Londýn - anketa časopisu Match of the Day, ležák Budweiser Budvar se stal pivním vítězem EURO 2000 v anketě pořádané britským sportovním časopisem. Jednotliví „pivní“ reprezentanti (za ČR to byl Budějovický Budvar) byli rozděleni do stejných skupin jako na nadcházejícím fotbalovém mistrovství Evropy a soutěž probíhala i stejnou metodikou jako na EURO 2000. Ve finále Budweiser Budvar přesvědčivě porazil italského soupeře.

Cena Sdružení Přátel Piva

Praha - Cena Sdružení Přátel Piva, světlý ležák Budweiser Budvar se stal Pivem roku 2000 v anketě členů Sdružení přátel piva.

Monde Selection, světlý ležák

Lucemburk - Monde Selection, Belgický International Institute for Quality Selections udělil zlatou medaili a diplom světlému ležáku Budweiser Budvar v lahvích 0,33 litru.

Pivo roku 2001

Praha - Pivo roku 2001, světlý ležák Budweiser Budvar se stal vítězem ankety čtenářů časopisu „Pivní Kurýr“ o nejoblíbenější pivo roku.

Czech TOP 100

Praha - Czech TOP 100, pivovar Budějovický Budvar získal 9. místo v soutěži „Sto nejobdivovanějších firem“ a zároveň obsadil první místo v kategorii potravinářských firem.

Pivo XX. století

Praha - Pivo XX. století, v anketě uspořádané časopisem Pivní kurýr pod záštitou redakce odborného časopisu Kvasný průmysl hlasovali čeští pivovarští odborníci (výzkumné ústavy, odborné a vysoké školy, sládkové českých pivovarů). Budějovický Budvar jako vítěz akety získal ocenění „za vynikající pivo a výborné ekonomické výsledky“.

Českých sto nejlepších

Praha - Českých sto nejlepších

2001

Nejlepší české dovážené pivo

Bratislava - Slovenská asociácia histórie pivovarníctva vyhlásila ležák Budweiser Budvar nejlepším českým pivem dováženým na Slovensko.

Monde Selection, BUD Super Strong

Lisabon - Monde Selection, Belgický International Institute for Quality Selections udělil zlatou medaili a diplom speciálnímu pivu BUD Super Strong.

Pivo roku 2002

Praha - Pivo roku 2002, světlý ležák Budweiser Budvar se stal vítězem ankety čtenářů časopisu „Pivní Kurýr“ o nejoblíbenější pivo roku.

Monde Selection, ležák Budweiser Budvar

Lisabon - Monde Selection, Belgický International Institute for Quality Selections udělil zlatou medaili a diplom ležáku Budweiser Budvar.

Naše pivo 2001

Praha - Premium Club a Český svaz pivovarů a sladoven, ležák Budweiser Budvar získal třetí místo v novinářské anketě "Naše pivo 2001".

Zlatá EFFIE

Praha - Zlatá EFFIE, kampaň značky Budweiser Budvar "Jdeme na pivo" získala první místo v soutěži o nejefektivnější reklamní kampaň v České republice.

Czech Top 100 2001

Praha - Czech Top 100

Zlatý Rhodos

Praha - Zlatý Rhodos, pivovar Budějovický Budvar získal druhé místo v soutěži o nejlepší firemní image v kategorii "Pivovary".

TOP HOP

Žatec - TOP HOP, pivovar Budějovický Budvar získal nejvyšší ocenění společnosti TOP HOP spol. s r.o. za dlouholetou podporu žateckého aromatického chmele.

2002

Pivo roku 2003

Praha - Pivo roku 2003, světlý ležák Budweiser Budvar se stal vítězem ankety čtenářů časopisu „Pivní Kurýr“ o nejoblíbenější pivo roku.

Czech TOP 100

Praha - Czech TOP 100, pivovar Budějovický Budvar získal první místo v Jihočeském kraji v soutěži „Sto obdivovaných českých firem“ a zároveň se umístil v celostátním žebříčku jako 10. nejobdivovanější firma v České republice.

2003

Original pivnice Budvarka

V Hotelu Malý pivovar v Českých Budějovicích byla otevřena první Original pivnice Budvarka. Koncept řetězce originálních pivnic je určen všem, kteří mají rádi prostředí tradiční a přitom moderní pivnice s příjemnou atmosférou, kde si mohou vychutnat s přáteli vynikající, kvalitně ošetřené pivo a výbornou českou i zahraniční kuchyni.

2003

Tankové hospodářství

Budějovický Budvar, n. p. uvedl v roce 2003 na trh spolehlivou a moderní technologii v čepování piva. Jedná se o systém nerezových nádrží, který zaručuje tu nejlepší kvalitu a čerstvost piva.

2003

World Beer Cup

Edinburg - World Beer Cup, světlý ležák Budweiser Budvar se stal vítězem soutěže časopisu Hotel & Restaurant Magazine.

Naše pivo 2003

Praha - Český svaz pivovarů a sladoven, ležák Budweiser Budvar získal třetí místo v novinářské anketě "Naše pivo 2003".

Pivo roku 2004

Praha - Pivo roku 2004, světlý ležák Budweiser Budvar se stal vítězem ankety čtenářů časopisu „Pivní Kurýr“ o nejoblíbenější pivo roku.

Czech TOP 100

Praha - Czech TOP 100, pivovar Budějovický Budvar získal třetí místo v Jihočeském kraji v soutěži „Sto obdivovaných českých firem“.

2004

Potvrzení originality

Evropská komise přisoudila Budějovickému Budvaru, n.p. právo užívat zeměpisné označení "Budějovické pivo" a "Českobudějovické pivo". Toto rozhodnutí vstoupilo v platnost 1.5.2004.

2004

Pivo roku 2005

Praha - Pivo roku 2005, světlý ležák Budweiser Budvar se stal vítězem ankety čtenářů časopisu „Pivní Kurýr“ o nejoblíbenější pivo roku.

Cool Brand Leader

Londýn - Cool Brand Leader, Značka Budweiser Budvar se zařadila mezi "módní" značky ve Velké Británii. Hodnocení provedla britská organizace nezávislých odborníků Superbrands.

Popai Europe Awards

Paříž - Popai Europe Awards 2004, soubor reklamních předmětů značky Budweiser Budvar získal nejvyšší evropské ocenění za kreativitu a technické provedení.

Počin roku 2004

Praha - Počin roku 2004, titul udělený Sdružením přátel piva za získání „Chráněného zeměpisného označení (PGI)“ pro „Budějovické pivo“.

Zlatý Rhodos

Praha - Zlatý Rhodos, pivovar Budějovický Budvar získal druhé místo v soutěži o nejlepší firemní image v kategorii "Pivovary".

Český svaz pivovarů a sladoven, síň slávy

Praha - Český svaz pivovarů a sladoven, Doc. Ing. Jan Šavel - dlouholetý vedoucí vedoucí Střediska výzkumné a vývojové činnosti Budějovického Budvaru získal nejvyšší odborné ocenění v České republice a byl uveden do „Síně slávy českého pivovarství a sladařství“.

Czech TOP 100

Praha - Czech TOP 100, pivovar Budějovický Budvar získal první místo v Jihočeském kraji v soutěži „Sto obdivovaných českých firem“.

2005

Nové Návštěvnické centrum

Pivovar otevírá nové Návštěvnické centrum a multimediální expozici Příběh budějovického piva, ve které barvitě vykresluje dějiny pivovarnictví v Českých Budějovicích. Součástí centra je také prodejna pivovarských suvenýrů a reklamních předmětů.

2005

Tradiční Budvar v novém kabátě

5.10.2005 pivovar Budějovický Budvar, n. p. představuje nové půllitrové láhve pro kompletní portfolio výrobků a značek.

2005

Nejlepší importované pivo

Londýn - Nejlepší importované pivo, Ocenění tmavého ležáku na pivním festivalu The London Drinker´s Beer and Cider Festival.

Monde Selection, BUD Premier Select

Brusel - belgický International Institute for Quality Selections udělil stříbrnou medaili a diplom speciálnímu pivu BUD Premier Select.

Pivo roku 2006

Praha - Pivo roku 2006, světlý ležák Budweiser Budvar se stal vítězem ankety čtenářů časopisu „Pivní Kurýr“ o nejoblíbenější pivo roku.

Superbrands 2005

Praha - Superbrands 2005, Značka Budweiser Budvar byla českou pobočkou britské organizace nezávislých odborníků Superbrands zařazena mezi nejvýznamnější značky České republiky.

Nejlepší zaměstnavatel regionu

České Budějovice - zaměstnavatel regionu, Budějovický Budvar se stal nejlepším zaměstnavatelem Jihočeského kraje v soutěži organizované společností Fincentrum.

Czech TOP 100

Praha - Czech TOP 100, pivovar Budějovický Budvar získal první místo v Jihočeském kraji v soutěži „Sto obdivovaných českých firem“ a zároveň se umístil mezi 10 nejobdivovanějšími firmami v České republice.

2006

Tmavý ležák v lahvích

Tmavý ležák Budweiser Budvar si mohou lidé v Česku od července 2006 zakoupit v lahvovém balení. Budějovický Budvar rozšiřuje nabídku tmavé varianty ležáku, která byla doposud k dostání pouze v menších sudech.

2006

Monde Selection, tmavý ležák Budweiser Budvar

Praha - Monde Selection, belgický International Institute for Quality Selections udělil stříbrnou medaili a diplom tmavému ležáku Budweiser Budvar.

World Beer Cup

Seattle - Brewers Association (BA) World Beer Cup 2006, Stříbrná medaile pro světlý ležák Budweiser Budvar v celosvětové soutěži piva. Mezinárodní porota hodnotila celkem 2 221 vzorků, které do soutěže přihlásilo 540 pivovarů z 56 zemí.

Monde Selection, světlý ležák Budweiser Budvar

Praha - Monde Selection, belgický International Institute for Quality Selections udělil zlatou medaili a diplom světlému ležáku Budweiser Budvar.

Tmavé pivo roku 2006

Humpolec - Tmavé pivo roku 2006,  tmavý ležák Budweiser Budvar získal titul „Tmavé pivo roku“ od Sdružení přátel piva.

Pivo roku 2007

Praha - Pivo roku 2007, světlý ležák Budweiser Budvar se po osmé stal vítězem ankety čtenářů časopisu „Pivní Kurýr“ o nejoblíbenější pivo roku.

Cool Brands

Londýn - Cool Brands, značka Budweiser Budvar byla pro rok 2006/2007 nezávislou organizací Superbrands zařazena do prestižního seznamu 94 značek, které aktuálně udávají tón životního stylu ve Velké Británii (tzv. "Cool brands"). Tyto "cool" značky byly vybírány celkem z 1900 značek, které jsou v Británii nejaktivnější. Budweiser Budvar je v seznamu jediným reprezentantem České republiky.

2007

Uvedení piva Pardál na trh

1. března bylo uvedeno na trh světlé výčepní pivo pod zcela novou značkou Pardál. Značka Pardál zásadaně rozšířila  stávající nabídku pivovaru. Má výrazně odlišnou chuť než pivo Budweiser Budvar. Vyznačuje se předevím vyšší hořkostí. Značka Pardál je zajímavá také tím, že na vývoji senzorických vlastností se přímo podílelo 300 mužů z řad jeho budoucích spotřebitelů. Tento postup byl do té doby ve světě zcela unikátní a později ho zkopírovalo několik českých pivovarů.

2007

Zahájen prodej dánského piva Carlsberg

Budějovický Budvar podepsal s dánským výrobcem piva Carlsberg Breweries exkluzivní importní smlouvu o dovozu a prodeji prémiového ležáku značky Carlsberg v České republice.

2007

Žatecká Dočesná

Žatec (Saaz) - Žatecká Dočesná, v rámci Odborné degustace piv při Žatecké Dočesné 2007 se tmavý ležák Budweiser Budvar umístil na 2. místě v kategorii „Ležák tmavý“.

Nejlepší ležák na světě

Londýn - World’s Best Lager, tmavý ležák Budweiser Budvar získal v soutěži britského magazínu "Beers of the World" titul pro nejlepší ležák na světě.

Tmavé pivo roku

Praha - Sdružení přátel piva, tmavý ležák Budweiser Budvar získal od Sdružení přátel piva 2. místo v kategorii Tmavé pivo roku.

Pivo roku 2008

Praha - Pivo roku 2008, světlý ležák Budweiser Budvar se stal vítězem ankety čtenářů časopisu „Pivní Kurýr“ o nejoblíbenější pivo roku.

Česká Superbrand

Praha - Česká Superbrand, značka Budweiser Budvar byla českou pobočkou britské organizace nezávislých odborníků Superbrands zařazena mezi 100 nejvýznamnějších značek České republiky. Porota vybírala české "Superbrands" z více než 2000 značek, které jsou aktivní na českém trhu.

EFFIE 2007

Praha - EFFIE, kampaň "Pardál - jeden z nás" na značku Pardál získala druhé místo v soutěži o nejefektivnější reklamu v kategorii "Kampaň".

CZECH TOP 100

České Budějovice - CZECH TOP 100, Pivovar Budějovický Budvar zvítězil v anketě manažerů a analytiků o "Nejobdivovanější firmu Jihočeského kraje". Zároveň se umístil na třetím místě v celostátním žebříčku v kategorii "Potravinářský a tabákový průmysl"

2008

Cena Sdružení Přátel Piva

České Budějovice - Cena Sdružení Přátel Piva, stříbrná medaile za výčepní pivo Pardál v soutěži o nejlepší pivo roku 2008.

Cena Sdružení Přátel Piva

České Budějovice - Cena Sdružení Přátel Piva, bronzová medaile za výčepní pivo Budějovický Budvar v soutěži o nejlepší piva roku 2008.

Nejlepší novinka 2008

Praha - Volba spotřebitelů, pivo Pardál získalo ocenění Volba spotřebitelů, Nejlepší novinka 2008.

Ležák tmavý

Žatec (Saaz) - Žatecká Dočesná , v rámci Odborné degustace piv při Žatecké Dočesné 2008 se tmavý ležák Budweiser Budvar umístil na 2. místě v kategorii „Ležák tmavý“.

Nejlepší pivo roku 2008

České Budějovice - Cena Sdružení Přátel Piva - stříbrná medaile za výčepní pivo Pardál v soutěži o nejlepší pivo roku 2008.

Bronzová medaile za výčepní pivo Budějovický Budvar

České Budějovice - Cena Sdružení Přátel Piva, bronzová medaile za výčepní pivo Budějovický Budvar v soutěži o nejlepší piva roku 2008.

Pivní EURO 2008

Bern - pivní EURO 2008, v pivním mistrovství Evropy, které vyhlásil švýcarský týdeník Sonntag, zvítězil světlý ležák Budweiser Budvar. Do pivního klání redakce zařadila 16 evropských zemí a následně vybrala z každé země jednu značku piva.

Cena českých sládků

Kostelec nad Černými lesy-  Cena českých sládků, světlý ležák Budweiser Budvar se umístil na 2. místě v kategorii „světlý ležák“ v XV. ročníku Ceny českých sládků.

Cena Sdružení Přátel Piva

České Budějovice - Cena Sdružení Přátel Piva, tmavým ležákem roku 2008 se stal tmavý ležák Budweiser Budvar v soutěži o nejlepší piva roku 2008.

Pivovar roku

České Budějovice - Cena Sdružení Přátel Piva v kategorii „Pivovar roku“ se Budějovický Budvar umístil na druhém místě.

CZECH TOP 100

České Budějovice - CZECH TOP 100, pivovar Budějovický Budvar zvítězil v anketě manažerů a analytiků o "Nejobdivovanější firmu Jihočeského kraje".

Cena Sdružení Přátel Piva

České Budějovice - Cena Sdružení Přátel Piva v kategorii „Pivovar roku“ se Budějovický Budvar umístil na druhém místě.

2009

Překročení roční hranice 1,25 miliónu hl vystaveného piva.

2009

Cena Sdružení Přátel Piva

Praha - Cena Sdružení Přátel Piva, tmavý ležák Budweiser Budvar získal stříbrnou medaili v kategorii "Tmavé pivo roku 2009" v anketě členů Sdružení přátel piva.

Znojemský hrozen 2009

Znojmo - Znojemský hrozen 2009, Speciální pivo BUD Premier Select získalo v souteži českých speciálních piv druhou cenu.

Red Apple 2009

Moskva - Red Apple 2009, televizní reklamní spot na značku Pardál získal stříbrnou medaili na mezinárodním festivalu reklamy a marketingu.

Golden Drum

Portorož - Golden Drum, televizní spot na značku Pardál byl oceněn „Stříbrným bubínkem“ na mezinárodním reklamním festivalu.

Český svaz pivovarů a sladoven

Praha - Český svaz pivovarů a sladoven, Ing. Josef Tolar bývalý dlouholetý sládek Budějovického Budvaru získal nejvyšší odborné ocenění v České republice a byl uveden do „Síně slávy českého pivovarství a sladařství“.

2010

Monde Selection, Grand Gold

Wiesbaden - Monde Selection, belgický International Institute for Quality Selections udělil za mimořádnou kvalitu "velkou zlatou medaili" (Grand Gold) a diplom světlému ležáku Budweiser Budvar.

Monde Selection, tmavý ležák

Wiesbaden - Monde Selection, belgický International Institute for Quality Selections udělil zlatou medaili a diplom tmavému ležáku Budweiser Budvar.

Monde Selection, Pardál Echt

Wiesbaden - Monde Selection, belgický International Institute for Quality Selections udělil zlatou medaili a diplom světlému ležáku Pardál Echt.

Australian Beer Award

Melbourne - Australian Beer Award, světlý ležák Budweiser Budvar získal třetí místo v mezinárodní soutěži, ve které bylo hodnoceno 1170 vzorků piva ze 34 zemí.

Monde Selection, ležák Budweiser Budvar

Wiesbaden - Monde Selection, belgický International Institute for Quality Selections udělil za mimořádnou kvalitu "velkou zlatou medaili" (Grand Gold) a diplom světlému ležáku Budweiser Budvar.

Zlatý Luskáček 2009, Kampaň

Praha -Zlatý Luskáček 2009, reklamní kampaň značky Pardál získala první cenu v kategorii "Kampaň"

Zlatý Luskáček 2009, Grand Prix

Praha - Zlatý Luskáček 2009, televizní spot značky Pardál získal Grand Prix, která se uděluje nejlepší přihlášené reklamě

Zlatý Luskáček 2009, TV reklama

Praha - Zlatý Luskáček 2009 - televizní spot značky Pardál získal první cenu v kategorii "Televizní rekalama"

Zlatý Luskáček 2009, Klient roku

Praha - Zlatý Luskáček 2009 , pivovar Budějovický Budvar získal titul "Klient roku" jako zadavatel, který nejvíce pdoporuje původní a originální českou reklamní kreativní tvorbu.

2011

Budějovický Budvar zavádí na trh nevratné sudy KeyKeg

Budějovický Budvar zavedl do prodeje v českých poměrech neobvyklé nevratné (jednocestné) sudy na čepované pivo o objemu 20 a 30 litrů. Systém KeyKeg funguje v podstatě na stejném principu jako populární pivní tanky: pivo se plní do vnitřního vaku ze speciální fólie, která je zcela nepropustná pro plyny a zajišťuje tak vysokou mikrobiologickou i senzorickou kvalitu piva.

2011

Nový koncept značkových restaurací In Loco Budweiser Budvar Restaurant

První restaurace In Loco (v překladu „Na správném místě“) byla otevřena v Clarion Congress Hotelu České Budějovice. Restaurace přináší hostům nový moderní interiér a skvělé gastronomické zážitky. Koncept vychází z myšlenky setkání „velkého“ světa (a lidí světa znalých) se světem tvrdohlavé a poněkud svérázné jihočeské nátury a kultury. Pojítkem mezi oběma světy je značka Budweiser Budvar, která oba tyto světy zná a v obou se dokázala prosadit.

2011

Monde Selection, tmavý ležák

Brusel - Monde Selection, belgický International Institute for Quality Selections udělil zlatou medaili a diplom tmavému ležáku Budweiser Budvar.

Monde Selection, nealkoholické pivo

Brusel - Monde Selection, belgický International Institute for Quality Selections udělil stříbrnou medaili a diplom nealkoholickému pivu Budweiser Budvar.

Monde Selection, ležák Budweiser Budvar

Brusel - Monde Selection, belgický International Institute for Quality Selections udělil zlatou medaili a diplom světlému ležáku Budweiser Budvar.

2012

Somersby

Budějovický Budvar se od 1. června stal výhradním dovozcem jablečného cideru značky Somersby do České republiky. Somersby je prémiovou značkou dánského koncernu Carlsberg Breweries. 

2012

První várka piva Bud B:STRONG z čerstvého chmele

25. srpna byla uvařena historicky první várka speciálního piva BUD s použitím čerstvých chmelových hlávek. Čerstvé chmelové hlávky patří mezi nejvzácnější pivovarské suroviny, neboť se musejí zpracovat bezprostředně po sklizni, tedy ve stejný den, kdy byly očesány. Z tohoto důvodu se v pivovarské praxi používají jen zcela výjimečně. Budějovický Budvar byl v roce 2012 jediným českým pivovarem, který z čerstvého chmele vařil pivo. Použitý chmel odrůdy Žatecký poloraný červeňák byl sklizen na chmelnici „U Splavu“, která patří do slavné lokality „Údolí Zlatého potoka“ v katastru chmelařské obce Blšany.

2012

Nové sklenice pro značku Budweiser Budvar

Pivovar v srpnu 2012 zahájil kompletní výměnu pivních sklenic pro čepované pivo značky Budweiser Budvar. Zcela nová kolekce skla obsahuje džbánek s uchem, pivní sklenici a pohár na nožce. Design a ucelenou koncepci celé řady navrhl mezinárodně uznávaný český designér Rony Plesl.

2012

International Beer Challenge, nealkoholické pivo Budweiser Budvar

Londýn - nealkoholické pivo Budweiser Budvar získalo bronzovou medaili.

Cena Sdružení přátel piva, tmavý ležák Budweiser Budvar

Litoměřice - tmavý ležák Budweiser Budvar se stal vítězem kategorie "Tmavé pivo roku".

International Beer Challenge, speciální pivo BUD

Londýn - speciální pivo Bud Premier Select získalo stříbrnou medaili.

Výroční ceny časopisu Pivo, Bier and Ale za rok 2012, pivní sklo Budweiser Budvar

Praha - sada pivní skla pro značku Budweiser Budvar získala první místo v kategorii „Nejpůsobivější nová sklenice roku 2012“.

Louskáček 2012, kampaň „Vítězná výzva“

Praha - reklamní kampaň „Vítězná výzva“ na značku Budweiser Budvar získala zlatý Louskáček v kategorii „On line“

Louskáček 2012, etikety Pardál

Praha - etikety na pivo značky Pardál získaly bronzový Louskáček v kategorii „Media“.

Louskáček 2012, reklama na nealkoholické pivo Budweiser Budvar

Praha - reklama na nealkoholické pivo Budweiser Budvar získala bronzový Louskáček v kategorii „Outdoor“.

Louskáček 2012, etikety Pardál

Praha - etikety na pivo značky Pardál získaly bronzový Louskáček v kategorii „Direct marketing“.

Louskáček 2012, kampaň „Vítězná výzva“

Praha - kampaň „Vítězná výzva“ na značku Budweiser Budvar získala stříbrný Louskáček v kategorii „Kampaň“.

Louskáček 2012, reklama na nealkoholické pivo Budweiser Budvar

Praha - reklama na nealkoholické pivo Budweiser Budvar získala stříbrný Louskáček v kategorii „Print“

Výroční ceny České a moravské pivovarnické akademie za rok 2012, pivovar

Praha - pivovar Budějovický Budvar se stal vítězem kategorie "Pivovary s výstavem nad 500 000 hl".

Louskáček 2012, pivovar

Praha – pivovar Budějovický Budvar byl vyhlášen „Klientem roku“ v soutěži Louskáček, tedy zadavatelem, který nejvíce podporuje původní a originální českou reklamní kreativní tvorbu.

2013

Vlastní stáčírna plechovkového piva

14.2.2013 byla spuštěna nová, vlastní stáčírna plechovkového piva s hodinovým výkonem plniče piva 16 800 kusů plechovek.

2013

World Beer Awards, speciální pivo BUD Premier Select

Norwich - speciální pivo BUD Premier Select získalo zlato v pivním stylu "Strong Lager" a bylo vyhlášeno nejlepším silným ležákem na světě (World's Best Strong Lager).

Monde Selection, světlý ležák Budweiser Budvar

Stockholm - Belgický International Institute for Quality Selections udělil zlatou medaili a diplom světlému ležáku Budweiser Budvar.

Cena Sdružení přátel piva, tmavý ležák Budweiser Budvar

Vyškov - tmavý ležák Budweiser Budvar získal stříbrnou medaili v kategorii "Tmavé pivo"

Výroční ceny časopisu Pivo, Bier and Ale za rok 2013, speciální pivo BUD Premier Select

Praha - speciální pivo BUD Premier Select Limeited Edition uvařené z čerstvého chmele získalo ocenění "Nejlepší limitovaná edice prodávaná v roce 2013".

Český svaz pivovarů a sladoven, Novinářské pivo

Praha – světlý ležák Budweiser Budvar se stal třetím nejoblíbenějším pivem v kategorii "Novinářské pivo".

České sdružení klubů historie pivovarnictví, podtácek značky Budweiser Budvar

Tábor - druhé místo v 19. ročníku soutěže o nejhezčí pivní tácek - Rytíř s hodinami pro značku Budweiser Budvar

PARKÁN KLUB sběratelů pivovarských suvenýrů, podtácek značky Budweiser Budvar

Tábor - první místo v soutěži o nejhezčí pivní tácek - Rytíř s hodinami pro značku Budweiser Budvar.

Superbrand Brand Council, značka Budweiser Budvar

Praha - značka Budweiser Budvar byla zařazena mezi Czech Superbrands.

Louskáček 2013, kampaň „NE“

Praha - kampaň značky Budweiser Budvar nazvaná „NE“ získala hlavní cenu Grand prix.

Louskáček 2013, nealko vyhledávač

Praha - "Nealko vyhledávač" pro nealkoholické pivo značky Budweiser Budvar získal bronzový Louskáček v kategorii "Media".

Louskáček 2013, kampaň „NE“

Praha - kampaň značky Budweiser Budvar „NE“  získala zlatý Louskáček v kategorii "Campaign".

Louskáček 2013, Galerie NE

Praha - "Galerie NE" jako součást kampaně značky Budweiser Budvar "NE" získala zlatý Louskáček v kategorii "Online campaign".

Louskáček 2013, nealko vyhledávač

Praha - "Nealko vyhledávač" pro nealkoholické pivo značky Budweiser Budvar získal stříbrný Louskáček v kategorii "Other interactice tools".

Louskáček 2013, TV spot „NE“

Praha - televizní spot značky Budweiser Budvar „NE“ s Janem Třískou získal zlatý Louskáček v kategorii "TV/cinema".

Louskáček 2013, kampaň Pardál

Praha - kampaň značky Pardál "Pardálova škola ladění" získala stříbrný Louskáček v kategorii "Online campaign".

EFFIE, kampaň „NE“

Praha - reklamní kampaň "NE" získala stříbrnou EFFIE v soutěži o nejefektivnější reklamní kampaň roku 2013 v kategorii "Nápoje".

POPAI AWARDS 2013, pivomat Pardál

Praha - pivomat - atypický stojan na pivo značky Pardál - získal první místo v kategorii "Cena za kreativitu“.

POPAI AWARDS 2013, pivomat Pardál

Praha - pivomat - atypický stojan na pivo značky Pardál - získal první místo v kategorii "Nejlepší materiálová a technická inovace".

POPAI AWARDS 2013, pivomat Pardál

Praha - pivomat - atypický stojan na pivo značky Pardál - získal první místo v kategorii „Ostatní (dovoz, prototypy, vzorky)“.

Cena Sdružení přátel piva, pivovar

Vyškov - pivovar Budějovický Budvar byl vyhlášen „Pivovarem roku 2013“.

Výroční ceny České a moravské pivovarnické akademie za rok 2013, pivovar

Praha - pivovar Budějovický Budvar se stal vítězem kategorie "Pivovary s výstavem nad 500 000 hl".

2014

Redesign obalů značky Budweiser Budvar

Hlavními cíli projektu bylo sladění vzhledu obalů s hodnotami značky, lepší identifikace výrobků spotřebitelem, snížení počtu variant etiket a zvýšení výkonu stáčíren lahví.

2014

Budvar uvedl na trh speciální pivo B:CRYO

12. listopadu 2014 byla na český trh uvedena převratná novinka pod názvem Budweiser Budvar B:CRYO. Jedná se o superspeciální pivo, vyráběné patentově chráněným postupem tzv. kryokoncentrací v láhvi: vymražením vody z piva vzniká vysoce koncentrovaný nápoj se stupňovitostí 40, hořkostí 60 EBC a obsahem alkoholu kolem 21% obj. Pomocí originálního narážecího zařízení je B:CRYO vytlačováno z láhve a hosté si sami čepují nápoj do sklenic.
Touto novinkou založil Budějovický Budvar zcela novou pivní kategorii. Postup kryokoncentrace v láhvi je světově unikátní a je i patentově chráněný.

2014

Zlatý soudek PIVEX, výčepní pivo Pardál

Brno - výčepní pivo Pardál získalo třetí místo v soutěži sudových piv.

Výroční ceny časopisu Pivo, Bier & Ale za rok 2014, světlý ležák Budweiser Budvar

Praha - světlý ležák Budweiser Budvar B:ORIGINAL získal Výroční cenu 2014 za dlouhodobě vysokou kvalitu piva.

World Beer Cup, světlý ležák Pardál Echt

Denver (USA)světlý ležák Pardál Echt získal bronzovou medaili v kategorii "Bohemian-Style Pilsener". Soutěž je zřejmě největší na světě: bylo přihlášeno 4 754 vzorků piva od 1 403 pivovarů z 58 zemí. Pardál Echt se prosadil mezi 53 vzorky ve své kategorii.

Cena Sdružení přátel piva, tmavý ležák Budweiser Budvar

Únětice - tmavý ležák Budweiser Budvar B:DARK získal 3. místo v kategorii "Tmavé pivo".

WorldStar Packaging Awards, akční "Májové balení" pro dvě plechovky míchaného nápoje z piva PardálOVO bezové

Barcelona (Španělsko) -  akční "Májové balení" pro dvě plechovky míchaného nápoje z piva PardálOVO bezové získalo zlatou hvězdu v celosvětové soutěži, kterou organizuje World Packaging Organization.

Golden Drum, tmavý ležák Budweiser Budvar

Portorož (Slovinsko) - reklamní spot na tmavý ležák Budweiser Budvar získal zlato v prestižní kategorii Film.

Cena Sdružení přátel piva, pivovar

Únětice - pivovar Budějovický Budvar získal 3. místo v kategorii "Pivovar roku".

Výroční cena České a moravské pivovarnické akademie za rok 2014, pivovar

Praha - pivovar Budějovický Budvar se stal vítězem kategorie "Pivovary s výstavem nad 500 000 hl".

2015

Oslavy 120. výročí založení pivovaru

Budějovický Budvar po celý rok připomínal 120. výročí svého založení. V průběhu roku se na trhu objevilo několik limitovaných  edic piva s tématem výročí, mimo jiné světlého kvasnicového nefiltrovaného ležáku v sudech. Motiv výročí se objevil na mnoha suvenýrech (např. keramický podtácek, plechová cedule, otvírák, sada historických fotografií, džbán na pivo, korbel s víčkem aj.). Pivovar uspořádal i řadu kulturních akcí, například vydání knihy o historii Budějovického Budvaru, ukončení rekonstrukce multimediální expozice „Příběh Budějovického piva“, divadelní prohlídky pivovaru s hranými scénami v dobových kostýmech nebo Den v Budvaru. 

2015

Rozšíření přetlačných tanků

S pomocí dvou obřích jeřábů bylo 1.  a 2. října instalováno 10 nových přetlačných tanků, které vyrobila německá firma Ziemann. Tyto tanky slouží jako zásobníky hotového piva těsně před jeho stáčením do lahví, plechovek, nebo sudů. Tanky jsou vyrobené z nerezové oceli, mají průměr 3,6 m, výšku 14 m, hmotnost 8 tun a objem 1000 hektolitrů. Celková kapacita přetlačných tanků v pivovaru se tím zvýšila na dvojnásobek - tedy na 20 000 hektolitrů.

2015

Oprava budovy stáčírny lahví

V srpnu byla ukončena generální oprava budovy stáčírny lahví na Pražské třídě v Českých Budějovicích. Budova stáčírny z roku 1972 byla původně projektována na výkon 40 000 lahví za hodinu. Po rozsáhlých investicích do výrobního zařízení a technického zázemí stáčírny lahvového piva v uplynulých letech dosáhla kapacita stáčecích linek cca 80 000 lahví za hodinu a budova stáčírny z mnoha důvodů přestala postačovat potřebám pivovaru. Kromě výměny rozvodů všech médií a vybudování komfortního zázemí pro zaměstnance dostala budova i novou fasádu.

2015

Art Directors Club Creative Awards 2015 (dříve Louskáček)

Praha, GRAND PRIX za kampaň na tmavý ležák Budweiser Budvar B:DARK

Art Directors Club Creative Awards 2015 (dříve Louskáček)

Praha - video spot na tmavý ležák Budweiser Budvar B:DARK získala zlato v kategorii "TV/cinema".

Art Directors Club Creative Awards 2015 (dříve Louskáček)

Praha - kampaň na tmavý ležák Budweiser Budvar B:DARK získala zlato v kategorii "Campaign".

Art Directors Club Creative Awards 2015 (dříve Louskáček)

Praha - video spot na tmavý ležák Budweiser Budvar B:DARK získala zlato v kategorii "Craft" za řemeslnou úroveň režie, střihu, vizuálních efektů a produkce.

Art Directors Club Creative Awards 2015 (dříve Louskáček)

Praha - kampaň "Rytíř" získala bronz v kategorii "Design“.

Art Directors Club Creative Awards 2015 (dříve Louskáček)

Praha - Budějovický Budvar byl vyhlášen „Klientem roku“, tedy zadavatelem, který nejvíce podporuje původní a originální českou reklamní kreativní tvorbu.

Cena Sdružení přátel piva

Mžany - pivovar Budějovický Budvar získal třetí místo v kategorii „Pivovar roku“.

Česká inovace, speciální pivo Budweiser Budvar B:CRYO

Praha - uznání ředitele soutěže Česká inovace 2014 za průlomovost v tradičním odvětví získalo speciální pivo Budweiser Budvar B:CRYO.

Great International Beer and Cider Competition, světlý ležák Czechvar

Providence, Rhode Island (USA) - světlý ležák Czechvar získal zlatou medaili v kategorii Bohemian Pilsner.

U.S. Open Beer Championship, tmavý ležák Czechvar

Oxford, Ohio (USA) - tmavý ležák Czechvar získal bronzovou medaili. V soutěži bylo hodnoceno 4000 vzorků piva a cideru v 85 pivních stylech. 

European Beer Star, světlý ležák Pardál Echt

Norimberk - světlý ležák Pardál Echt získal bronzovou medaili v kategorii Bohemian-Style Pilsner. Do soutěže bylo přihlášeno 1957 značek piva v 55 kategoriích ze 45 zemí.

Výroční cena časopisu Pivo, Bier and Ale za rok 2015, výroční ležák Budweiser Budvar

Praha - limitovaná edice nefiltrovaného kvasnicového ležáku Budweiser Budvar ke 120. výročí založení pivovaru získala „Výroční cenu“ odborného měsíčníku Pivo, Bier & Ale v kategorii „ležák vařený k výročí založení pivovaru“.

Cena Sdružení přátel piva, tmavý ležák Budweiser Budvar

Mžany - tmavý ležák Budweiser Budvar B:Dark zvítězil v kategorii „Tmavé pivo roku“.

2016

Překonání hranice 50 milionů hektolitrů

Budějovický Budvar překonal další magickou hranici ve své historii a potvrdil dlouhodobý trend vzrůstajícího zájmu o pivo značek Budweiser Budvar a Pardál. Ve čtvrtek 11. února 2016 přesáhl celkový výstav piva uvařeného v tomto pivovaru objem 50 miliónů hektolitrů. V prvním roce od svého založení (hospodářský rok 1895/1896) byl výstav pivovaru 35 223 hl.

2016

Právě stočený ležák

V polovině března se na trhu objevila pivní specialita pod označením PRÁVĚ STOČENÝ LEŽÁK. Jde o nepasterovaný světlý ležák Budweiser Budvar B:ORIGINAL. Z výrobní linky se láhve tohoto piva odebírají hned za plničem a neprocházejí pasterizací ani ostatními procedurami na stáčírně lahví. Poté jsou velmi rychle dopraveny do obchodů. Toto pivo se prodává výhradně na území města České Budějovice.

2016

Světlý ležák CZECHVAR z Budějovického Budvaru získal zlatou medaili v USA

Světlý ležák z pivovaru Budějovický Budvar získal zlatou medaili v 16.ročníku mezinárodní soutěže „Los Angeles International Beer Competition“. Světlý ležák z Budějovického Budvaru, který se do USA a některých dalších zemí převážně na americkém kontinentu vyváží pod značkou CZECHVAR, vyhrál kategorii č. 29 – Bohemian-Style Pilsner.

Tmavý ležák z Budějovického Budvaru získal stříbrnou medaili v USA

Tmavý ležák z Budějovického Budvaru získal stříbrnou medaili v mezinárodní soutěži „New York International Beer Competition“ v kategorii „European Style Dark“.

Tmavý ležák z Budějovického Budvaru získal druhé místo od Sdružení přátel piva

Tmavý ležák Budweiser Budvar B:DARK získal v 26.ročníku soutěže Sdružení přátel piva o nejlepší piva, pivovary a pivovarské osobnosti roku druhé místo v kategorii „Tmavé pivo“.

2016

Budějovický Budvar získal certifikát AEOC

Budějovický převzal významné osvědčení AEOC, které je v Evropské unii udělováno pouze spolehlivým a finančně stabilním hospodářským subjektům. Povolení AEOC přináší exportérům zásadní výhody, neboť kromě jiného umožňuje přístup ke zjednodušeným celním postupům, možnost přednostního celního odbavení nebo provádění celní kontroly na specifickém místě.

2016

Budějovický Budvar vyhrál dva soudní spory v Itálii

Budějovický Budvar vyhrál dva soudní spory při obraně svých ochranných známek „BUDWEISER“ v Itálii. Společnost Anheuser-Busch InBev (dále ABI) neuspěla se svou žalobou z roku 2002, která požadovala prohlášení neplatnosti tři ochranných známek Budějovického Budvaru.

2017

Tmavý ležák Budweiser Budvar B:DARK má bronzovou medaili

Tmavý ležák Budweiser Budvar B:DARK získal třetí místo v soutěži „Zlatá pivní pečeť 2017“ v kategorii „Tmavý ležák“.

Světlý ležák z Budějovického Budvaru získal stříbrnou medaili v USA

Světlý ležák z Budějovického Budvaru získal stříbrnou medaili v mezinárodní soutěži „New York International Beer Competition“ v kategorii „Lager Beer Styles - European and German Origin“. Zároveň získal i ocenění „Czech Beer of the Year“. V USA se toto pivo prodává pod značkou CZECHVAR.

9 medailí v prestižní soutěži Art Directors Club Creative Awards 2017

Reklamní aktivity realizované v roce 2016 pro Budějovický Budvar získaly celkem devět ocenění – tři zlatá, čtyři stříbrná a dvě bronzová. Budějovický Budvar se tak stal nejúspěšnějším zadavatelem tohoto ročníku. Všechny práce vytvořila reklamní agentura Kaspen/Jung von Matt.

Prestižní mezinárodní ocenění Red Dot za vysokou kvalitu designu

Koncept značkových restaurací BUDVARKA získal prestižní mezinárodní ocenění Red Dot za vysokou kvalitu designu. Autorem designu je české IO Studio vedené architektem a designérem Lukou Križkem.

2017

Budějovický Budvar vystavil v roce 2016 nejvíce piva ve své historii

Celkový objem dosáhl v roce 2016 hodnoty 1 615 000 hektolitrů, což je o 0,8 % více než v roce 2015 (1 602 000 hektolitrů).

2017

Budějovický Budvar uvádí na trh dvě sezónní piva: CVIKL a LONDON PRIDE

Budweiser Budvar CVIKL
Nefiltrované kvasnicové pivo – světlé výčepní. Protože není filtrované, má v porovnání s výčepním pivem Budweiser Budvar poněkud vyšší hořkost. Díky čerstvým aktivovaným kvasnicím, které se přidávají těsně před stáčením, si zachovává stejně plnou a svěží chuť jako ve sklepě pivovaru. Kvasnice způsobují také lehký matný zákal nápoje. Obsah alkoholu: 4,0 % obj.

London Pride
Prémiové pivo typu ALE vyráběné v Londýně, které proslavilo pivovar Fuller’s po celém světě. Má nádhernou měděnou barvu, svěží ovocnou a kořeněnou vůni a příjemnou sladovou chuť s nádechem ovoce a střední chmelovou hořkostí. Obsah alkoholu 4,7 % obj.

2017

Ing. Jiří Boček byl uveden do Síně slávy českého pivovarství a Doc. Ing. Jan Šavel, CSc. obdržel Cenu českého sládka F. O. Poupěte

Za celoživotní přínos oboru byl do Síně slávy českého pivovarství a sladařství uveden Ing. Jiří Boček, dlouholetý ředitel podniku. . Během jeho působení zvýšil pivovar roční výstav ze 491 000 hektolitrů na 1,6 mil. hektolitrů a počet exportních států vzrostl z 18 na 77. Za spoluautorství vysokoškolské učebnice „Sladařství“ obdržel Cenu českého sládka F. O. Poupěte také pan Doc. Ing. Jan Šavel, CSc.

2017

Svatý otec papež František převzal požehnané pivo z Budějovického Budvaru

Svatý otec papež František převzal 13. prosince z rukou ředitele Budějovického Budvaru Petra Dvořáka a sládka Adama Brože jako osobní dar ležák ze zvláštní várky, kterou požehnal 5. září Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický. Pivo pro papeže bylo ručně stočeno do 122 jednolitrových lahví – každá z nich byla očíslována. Všechny lahve byly určeny výhradně pro papeže. Čepované pivo z požehnané várky však mohli ochutnat hosté restaurace Vatikán a restaurací Budvarka v Českých Budějovicích.

2018

Budějovický Budvar získal dvě medaile v soutěži „Zlatá pivní pečeť“

Bronzové medaile získala v rámci 28. ročníku degustační soutěže „Zlatá pivní pečeť 2018“ dvě piva vařená v pivovaru Budějovický Budvar: tmavý ležák „Budweiser Budvar B:DARK“ a míchaný nápoj z piva „PardálOVO bezové“.

Restaurace Masné krámy a koncept BUDVARKA

Restaurace Masné krámy a koncept BUDVARKA získaly Výroční ceny České a moravské pivovarnické akademie 2017.

Přední pivovarští odborníci ocenili v rámci Výročních cen České a moravské pivovarnické akademie dva projekty z Budějovického Budvaru. V kategorii „Pivovarská restaurace mimo pivovar“ získala Výroční cenu 2017 kultovní českobudějovická restaurace Masné krámy. V kategorii „Nejlepší koncept řetězce restaurací“ pak uspěl koncept „Originální pivnice BUDVARKA“.

2018

Budějovický Budvar instaloval nový plnič plechovek

Pivovar Budějovický Budvar uvedl do zkušebního provozu nový plnič plechovek. Kapacita stáčírny plechovek se tím zvýšila o 55% ze 16 000 plechovek na 25 000 plechovek za hodinu. Součástí nového plniče je automatický systém pro odběr vzorků, které průběžně vyhodnocuje oddělení řízení jakosti. Hodnota investice byla asi 40 mil. Kč a dodavatelem německá firma KHS Dortmund.

2018

Budějovický Budvar zahájil montáž tanků v novém ležáckém sklepě

V pivovaru byla zahájena montáž technologie do nového ležáckého sklepa. Obří jeřáb o nosnosti 350 tun přemístil z transportních vozidel do objektu sklepa první dva nerezové tanky o objemu 2100 hektolitrů. Tanky jsou přes 14 metrů dlouhé a jejich průměr je téměř 5 metrů. Výrobcem tanků je společnost ZVU Strojírny Hradec Králové.

2018

Budějovický Budvar loni exportoval nejvíce piva v historii

V roce 2017 vyvezl Budějovický Budvar rekordní objem piva. Do 76 zemí exportoval celkem 990 508 hektolitrů piva, to je meziročně o 1,5% více. Klíčovým druhem vyváženého piva byl v loňském roce světlý ležák značky Budweiser Budvar, jehož prodej vzrostl o 2,6%.