Budějovický Budvar

Pivovar Budějovický Budvar je dlouhodobě jedním z nejúspěšnějších potravinářských podniků v České republice. Byl založen v roce 1895 pod názvem „Český akciový pivovar“ a první várku piva uvařil 7. října 1895. Český akciový pivovar přímo navazoval na historickou tradici vaření piva v Českých Budějovicích, která sahá až do 13. století, do doby založení města a udělení práva várečného. Již na konci roku 1896 činil výstav pivovaru 51 100 hl piva. Od svého založení se „Český akciový pivovar“ orientoval na výrobu vysoce kvalitního piva, které se rychle stalo také žádaným vývozním artiklem.

 

BUDĚJOVICKÝ BUDVAR
JE ÚSPĚŠNÝM POKRAČOVATELEM VÍCE NEŽ
700LETÉ TRADICE VAŘENÍ PIVA.

 

Již v roce 1897 získalo toto pivo zlatou medaili na výstavě ve Stuttgartu a na konci 19. století pivovar exportoval pivo například do Vídně, Terstu, Benátek, Alexandrie nebo japonského Kobe. V roce 1930 byla pro nový typ ležáku registrována nová ochranná známka „Budvar“, která se stala synonymem piva vysoké kvality.

Zrod značky

V roce 1930 si pivovar nechal zaregistrovat pro nový druh piva ochrannou známku BUDVAR, která – stejně jako nové pivo – rychle získala velkou popularitu. Proto byl pivovar v roce 1936 přejmenován na „Budvar – Český akciový pivovar České Budějovice“. Novodobá historie pivovaru se datuje do roku 1967, kdy Ministerstvo zemědělství České republiky založilo „Budějovický Budvar, národní podnik“ jako přímého nástupce původního „Českého akciového pivovaru“. Budějovický Budvar je dnes moderní a akční firmou, která je postavena na pevných základech. Dokázal obstát v tvrdém boji s konkurencí, za níž stojí obři nadnárodní koncerny. Světlý ležák Budweiser Budvar se vyváží do více než 70 zemí světa a patří mezi nejvíce exportované značky českého piva. V roce 2014 byl každý pátý ležák, exportovaný z České republiky, vyroben v pivovaru Budějovický Budvar. Díky vynikajícím hospodářským výsledkům mohl podnik investovat značné prostředky do svého rozvoje. Veškeré modernizace ale vždy probíhaly tak, aby byla zachována nejvyšší kvalita, poctivé výrobní postupy a především tradiční chuťové vlastnosti vyráběného piva. Ležák Budweiser Budvar proto dozrává v ležáckých sklepech 90 dnů a pro jeho výrobu se používá výhradně moravský slad, hlávkový žatecký chmel a především místní hlubinná voda z artéských vrtů.

Značka Budweiser Budvar

Jméno pivovaru i piva se váže k místu jeho původu – k městu České Budějovice. Oficiální název města Budweis, byl až v roce 1918 počeštěn na České Budějovice a je i dnes oficiálním překladem do cizích jazyků. Pivovar od samého počátku na svých výrobcích používal různé pojmy s využitím slova Budweiser a v průběhu své obchodní činnosti začal tato označení registrovat jako ochranné známky.

Do rodiny Budweiser Budvar náleží piva: světlý, tmavý a kroužkovaný ležák,
nealkoholické pivo a pivní speciál Bud B:Strong.

Ochranné známky

Začátky tradice vaření piva v Českých Budějovicích se datují do roku 1265, kdy český král Přemysl Otakar II. udělil městu právo várečné. Během dalších století se v Českých Budějovicích vyrábělo pivo vysoké kvality. Aby bylo toto pivo odlišeno od podobných výrobků z jiných oblastí, bylo označováno „Budweiser Bier“ (tzn. pivo z Českých Budějovic).

Od samého počátku svých výrobních aktivit používal pivovar pojem „Budweiser“ pro označení svých výrobků.

Právoplatný předchůdce současného Budějovického Budvaru – Český akciový pivovar – zachoval v roce 1895 označení výrobků podle místa jeho původu a navázal na dlouholetou tradici výroby piva v Českých Budějovicích. Od samého počátku svých výrobních aktivit používal pojem „Budweiser“ pro označení svých produktů a během svých obchodních aktivit si postupně nechal registrovat toto označení jako součást svých ochranných známek doma i v zahraničí.

Známkoprávní spory

Historie sporů o ochranné známky pivovaru Budějovický Budvar sahá až do začátku 20. století. Po desetiletí se snažili zástupci americké společnosti Anheuser-Bush koupit od Budějovického Budvaru práva k jeho známkám. Ve snaze získat ochranné známky Budějovicého Budvaru pokračují zástupci amerického pivovaru dodnes. V současné době tak Budějovický Budvar hájí historická práva ke svým ochranným známkám před soudními útoky společnosti Anheuser-Busch ve více než 40 soudních sporech a dalších více než 70 správních řízeních před patentovými úřady po celém světě. Velká většina soudních rozhodnutí potvrzuje práva Budějovického Budvaru k jeho ochranným známkám. Budějovický Budvar zaznamenal v poslední době vítězství ve známkoprávních sporech například ve Velké Británii, Austrálii, Japonsku, Jižní Koreji, Řecku, Portugalsku, Dánsku, Švédsku, Finsku, Novém Zélandu a Itálii.

Chráněné zeměpisné označení

O výjimečnosti piva z Budějovického Budvaru svědčí i to, že označení „Budějovické pivo“ a „Českobudějovické pivo“ chrání i Evropská unie pomocí institutu „Chraněného zeměpisného označení“ (Protected Geographical Indication – PGI). „Chráněné zeměpisné označení“ je poskytováno pouze výrobkům, které se těší vynikající mezinárodní pověsti a mají dlouholetou tradici. Budějovický Budvar může na etiketách používat prestižní logo, jež zákazníkům garantuje kvalitu surovin, originální výrobní postup a tradiční lokalitu původu. Podobným způsobem Evropská unie chráni například Champagneské či Portské víno.

Budweiser Budvar je neodmyslitelnou součástí světového kulturního dědictví.

Budějovický Budvar – dynamická společnost

Důkazem dynamičnosti pivovaru jsou také novinky, s nimiž Budějovický Budvar pravidelně přichází na trh. V minulých letech to byly například tmavý ležák Budweiser Budvar nebo výčepní pivo Pardál a ležák Pardál Echt. Budějovický Budvar věnuje v posledních letech pozornost i rozvoji nabídky komplexních turistických služeb. Návštěvnické centrum Budějovického Budvaru nabízí zábavu i poučení při prohlídkách výrobních prostor pivovaru nebo multimediální expozice o historii vaření piva. Každoročně pivovar navštíví okolo 50 000 turistů z celého světa. Pivovar provozuje i několik vyhlášených restaurací. Hosté v nich mohou kromě dokonale ošetřeného piva ochutnat gastronomické speciality české i mezinárodní kuchyně. Zřejmě nejznámější z restaurací v Českých Budějovicích je restaurace Masné krámy, která byla po rekonstrukci v roce 2007 znovu otevřena.