Jiří Boček, ředitel pivovaru Budějovický Budvar, získal Výroční cenu České a moravské pivovarnické akademie za rok 2015

Štítky: PivovarOcenění
7. 4. 2016 | České Budějovice

Česká a moravská pivovarnická akademie (dále jen ČMPA) včera v Hlavním sále Senátu Parlamentu ČR vyhlásila Výroční ceny za rok 2015. Nad akcí převzal záštitu Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu České republiky. Držitele Výročních cen ČMPA v 17 kategoriích určilo hlasování členů akademie. V kategorii „Pivovary s výstavem nad 500 000 hektolitrů“ se vítězem stal Ing. Jiří Boček, ředitel pivovaru Budějovický Budvar, n. p.

„Ing. Jiří Boček je jednoznačně významnou osobností českého pivovarství, která zajistila v rámci své činnosti ve funkci ředitele světoznámého pivovaru Budvar jeho nebývalý rozvoj z hlediska výrobní kapacity, modernizace výroby a v České republice i v zahraničí uznávané specifické kvality výrobků plně odpovídajících tradičnímu fenoménu České pivo. Významně se podílel na prosazení ochrany chráněného zeměpisného označení v ČR. Také díky němu se podařilo v roce 2004 získat historicky první CHZO pro Českobudějovické pivo a následně, v roce 2008, i pro České pivo. Jeho úspěšná profesní činnost  je založena na vynikajících osobních vlastnostech, ke kterým patří především odborná erudice,  pracovitost, důslednost, schopnost řízení procesu i činnosti zaměstnanců a v neposlední řadě od mládí projevující se láska a hrdost k pivovarskému oboru,“ říká Prof. Ing. Gabriela Basařová, DrSc., přední česká odbornice v oboru pivovarnictví.

Ing. Jiří Boček, ředitel pivovaru Budějovický Budvar, n.p.Budějovický Budvar loni potvrdil trend dlouhodobého růstu zájmu o pivo značek Budweiser Budvar a Pardál. V roce 2015 uvařil pivovar více než 1,6 miliónu hektolitrů piva, meziročně téměř o 10 % více. Podnik tradičně dosáhl velmi dobrých exportních výsledků. Do 76 států putovalo 900 000 hektolitrů piva, meziročně o 10,5 % více. Na domácím trhu se prodej zvýšil o 9 % a překročil objem 700 000 hektolitrů. Od roku 1991, ve kterém do funkce ředitele podniku nastoupil Ing. Jiří Boček, se výstav piva zvýšil ze 491 191 hektolitrů více než na trojnásobek a jen v posledních deseti letech došlo k nárůstu o 39 %. Přes obrovský nárůst objemu výroby pokračuje Budějovický Budvar v tradici výroby originálního Budějovického piva, které se vaří již od 13. století a výhradně ze surovin české provenience. Budějovické pivo a Českobudějovické pivo jsou v EU zařazena mezi Chráněná zeměpisná označení.

Vzhledem k dlouhodobě rostoucím prodejním výsledkům jsou pro další rozvoj pivovaru nezbytné investice do rozšíření výrobních a logistických kapacit. Již v loňském roce projednal management pivovaru s Ministerstvem zemědělství ČR – zakladatelem podniku – koncepci rozvoje podniku do roku 2020 s výhledy do roku 2030. Realizace této koncepce byla zahájena loni. Letos bude rozvojový plán pokračovat výstavbou moderního logistického areálu v Českých Budějovicích, který se stane největší investicí za uplynulých 10 let.

Výroční ceny ČMPA

ČMPA založil odborný měsíčník Pivo, Bier & Ale. Jejími členy se stávají výrazné osobnosti českého pivovarnictví. Členové akademie na základě hlasování udělují každý rok Výroční ceny celkem v 17 kategoriích. Pivovary jsou rozděleny do 12 kategorií podle výše jejich výstavu. Mezi další kategorie patří nejlepší pivovarské restaurace, prodejny nebo pivovary s hotelem. Titul Mistr výčepní se uděluje zvlášť v mužské a v ženské kategorii.

Prof. Ing. Gabriela Basařová, DrSc. – stručný životopis

Vzdělání
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
1957        získání titulu Ing. v oboru chemie
1964         získání titulu Ph.D. v kvasné chemii a technologii
1977         získání titulu DrSc.
1981         jmenována profesorkou sladařství a pivovarnictví

Pracovní zkušenosti
1957-1967     vedoucí oddělení výzkumu a technologie, Plzeňské pivovary (dnes Plzeňský Prazdroj)
1967-1978     vedoucí oddělení biochemie ve Výzkumném ústavu pivovarském a sladařském
1978-1982     ředitelka Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského
1982-1997     vedoucí Ústavu kvasné chemie a bioinženýrství, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
1997         profesorka pivovarnictví a sladařství na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze (přednášky pivovarské a sladařské technologie)

Publikační činnost
525 publikací – monografie, učebnice, články, patenty, přednášky a postery

Hlavní témata:
Problémy koloidní a senzorické stability piva, výzkumné projekty řešící, monitoring kvašení piva v cylindrokónických tancích, vlastnosti kvasinek a jejich imobilizace, využití odpadních kvasnic, nové analytické metody pro slad a pivo, specifické vlastnosti Českého piva a další.

Vyznamenání
1999         Ballingova medaile Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
2002        uvedení do Síně slávy českého pivovarství a sladařství
2012         státní vyznamenání - Medaile Za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a školství

Ing. Jiří Boček – stručný životopis
1972-1973     Střední odborné učiliště pivovarské v Českých Budějovicích (v rámci studia praxe v Budějovickém Budvaru)
1974-1977    Střední průmyslová škola potravinářské technologie v Praze
1977-1982    Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Katedra kvasného průmyslu a bionženýrství
1982         praxe v pivovaru Strakonice
1983-1984         vojenská služba
1984               technolog a mistr varen v Budějovickém Budvaru
1985-1991         podsládek a mistr varen v Budějovickém Budvaru
1991-dosud        ředitel Budějovického Budvaru

Kontakt pro média

Ing. Petr Samec Dr.

tiskový mluvčí

+420 387 705 284

Zasílání novinek

Vložte vaši e-mailovou adresu a dostávejte novinky ihned po zveřejnění

E-mail *
Jméno *
Příjmení *
Země *
Medium *(Vydavatel - název)
Souhlasíte se zpracováním osobních údajů * Vyplňte prosím toto pole
* Povinné položky