Kontrola nařízená v Budějovickém Budvaru byla v rozporu s předpisy

Štítky: Pivovar
7. 2. 2012 | České Budějovice

Kontrola tímto nerespektuje pravidla, která MZe standardně stanovilo k provádění své zakladatelské činnosti. „Současně nás překvapuje, že do této kontroly nebyla vůbec zapojena dozorčí rada a ani úsek kontroly ministerstva, které jsou dle jednacího řádu dozorčí rady a z logiky věci samotné orgány, které ministerstvo pro své kontroly používá spolu s přizvanými externími experty. V tomto případě např. dozorčí rada podniku nebyla vůbec informována.“ říká Petr Samec, PR manažer Budějovického Budvaru.

Budějovický Budvar, n.p. proto vznesl ke kontrole následující námitky a zároveň dopisem požádal ministra o jejich odstranění a uvedení právního základu kontroly do souladu se všemi předpisy:

  • kontrola je založena na nesprávném právním základě a je plně v rozporu se zákony (č. 320/2001 Sb. a č. 552/1991 Sb.), Statutem podniku vydaným MZe dne 19.5.2008 a Příkazem ministra zemědělství č. 5/2011 z 23.3.2011
  • chybí věcný a časový obsah kontroly
  • ač mají být v kontrolním týmu ze zákona pouze zaměstnanci MZe, žádní zaměstnanci MZe do kontrolní skupiny jmenováni nebyli
  • byla vznesena námitka proti pověření pana JUDr. Tomáše Jindry vedoucím kontrolní skupiny, neboť jmenovaný není zaměstnancem MZe a jeho pověření je zcela v rozporu se zákonem č. 320/2001 Sb. Z veřejných zdrojů je možné odvodit, že vedoucí kontrolní skupiny úzce spolupracuje s panem Rittigem. U jmenovaného existují důvodné pochybnosti o jeho objektivitě a nepodjatosti.

Všechna jednání s přizvanými externími experty z kontrolní skupiny jsou vedena ze strany Budvaru velmi korektně, jejich požadavky jsou podnikem evidovány a podklady podle nich připravovány. Podklady budou předány bezprostředně poté, kdy bude rozhodnuto o námitkách Budvaru, které musely být podle zákona vůči Pověření č. 02/2012/MZe vzneseny.

Kontakt pro média

Ing. Petr Samec Dr.

tiskový mluvčí

+420 387 705 284

Zasílání novinek

Vložte vaši e-mailovou adresu a dostávejte novinky ihned po zveřejnění

E-mail *
Jméno *
Příjmení *
Země *
Medium *(Vydavatel - název)
Souhlasíte se zpracováním osobních údajů * Vyplňte prosím toto pole
* Povinné položky