Doc. Ing. Jan Šavel, CSc. převzal další významné ocenění

24. 1. 2011 | České Budějovice

Doc. Ing. Jan Šavel, CSc., vedoucí Střediska výzkumné a vývojové činnosti Budějovického Budvaru, získal další významné ocenění za svou vědeckou činnost. Minulý týden převzal z rukou Ing. Františka Šámala - předsedy Českého svazu pivovarů a sladoven - diplom za spoluautorství vysokoškolské učebnice PIVOVARSTVÍ. Dalšími členy kolektivu autorů jsou prof. Ing. Gabriela Basařová, DrSc., Ing. Tomáš Lejsek, CSc. a Ing. Petr Basař, MBA. Vydavatelství Vysoké školy chemicko-technologické v Praze získalo za publikaci PIVOVARSTVÍ Výroční cenu F. O. Poupěte 2010.

„Kniha PIVOVARSTVÍ je podle mého názoru přelomová, neboť podobně obsáhlá učebnice u nás vyšla naposledy před 50 lety. Jsem rád, že jsem dostal příležitost předat své znalosti a zkušenosti našim nástupcům – budoucím sládkům a ředitelům českých pivovarů,“ říká doc. Šavel. Publikace PIVOVARSTVÍ obsahuje celkem šestnáct kapitol, které komplexně pojednávají o procesu výroby piva a také o pivovarských surovinách. Doc. Šavel je se podílel na sepsání celkem devíti kapitol. U šesti z nich je dokonce autorem jediným - jedná se o kapitoly pojednávající o pivovarských kvasinkách, cizích nežádoucích mikroorganismech, pasteraci, stárnutí piva, řízení jakosti a o enzymech v pivovarské výrobě. Každá kapitola je doplněna velmi bohatým seznamem literárních citací. Kniha má 863 stran, text je doplněn 463 obrázky a grafy a 142 tabulkami.

Učebnice PIVOVARSTVÍ je vyvrcholením dosavadní výzkumné kariéry pana docenta Šavla. Během svého života publikoval téměř 200 vědeckých článků, přispěl do několika odborných knih a je držitelem řady patentů. V roce 2004 byl za svůj celoživotní přínos českému pivovarnictví uveden do Síně slávy českého pivovarství a sladařství.

Doc. Ing. Jan Šavel, CSc.
Do Budějovického Budvaru nastoupil doc. Šavel hned po studiích na VŠCHT v roce 1967. Několik let působil jako mikrobiolog a staral se o kulturu originálních budvarských kvasinek, které pivovar používá již do svého založení v roce 1895. Pak řídil podnikovou laboratoř i útvar řízení jakosti. Po vzniku samostatného výzkumného pracoviště pivovaru se stal jeho vedoucím. V současné době se doc. Šavel zabývá vývojem nových metod kontroly jakosti a studiem procesu tzv. „stárnutí“ piva.

F. O. Poupě
František Ondřej Poupě (1753–1805) byl legendární český sládek. Zavedl reformy, které zlepšily výrobu a kvalitu piva. Vylepšil ekonomiku vyhřívání varných pánví a zavedl mj. kontrolu teploty vaření piva teploměrem. Své poznatky publikoval a v roce 1804 byl Vlastenecko-hospodářskou společností v Království českém jmenován jejím dopisujícím členem. Na sklonku 18. století založil v Brně první pivovarskou školu na světě.

Výroční ceny F. O. Poupěte
Výroční ceny F. O. Poupěte jsou udělovány jednotlivci nebo skupině osob za významný počin roku v českém pivovarství a sladařství. Tímto oceněním chtějí pivovarníci a sladovníci upozornit na významné a společnosti prospěšné činy, které přispívají k věhlasu českého piva. Smyslem je podpořit inovační postupy v oborech pivovarského průmyslu a nabídnout veřejnosti, odborné i široké, aktuální náhled na novinky, pokrok i zajímavé počiny nebo též upozornit na pozoruhodné události. Ocenění nebývá udělováno každoročně, poprvé se tak stalo v roce 2007.

Kontakt pro média

Ing. Petr Samec Dr.

tiskový mluvčí

+420 387 705 284

Zasílání novinek

Vložte vaši e-mailovou adresu a dostávejte novinky ihned po zveřejnění

E-mail *
Jméno *
Příjmení *
Země *
Medium *(Vydavatel - název)
Souhlasíte se zpracováním osobních údajů * Vyplňte prosím toto pole
* Povinné položky